Autopesu rikkoi tai naarmutti autoa – kuka korvaa?

Autopesu rikkoi tai naarmutti autoa – kuka korvaa?

Autopesu rikkoi tai naarmutti autoa – kuka korvaa?

Autopesussa voi mennä moni asia pieleen. Tyypillinen vahinko liittyykin pesun jälkeen auton maalipinnasta havaittuun jälkeen. Kun auto on pesun jälkeen puhdas, sen pinnasta huomaa helpommin kaikki lommot, joita ei huomaa auton ollessa likainen.

Tämän jälkeen herääkin monesti kysymys, tulivatko jäljet autopesussa, vai olivatko ne siinä aiemmin?

Äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta ei kuitenkaan tulkita siten, miten kyseiset käsitteet ehkä arkikielessä ymmärretään. Niillä on vakuutusmaailmassa vakiintunut tulkintatapa, joka saattaa toisinaan johtaa harhaan siitä, millaisia palovahinkoja vakuutuksesta voidaan korvata.

Millaisia vahinkoja autopesussa voi aiheutua?

Autopesussa syntyneet vahingot ovat monesti maalipinnan naarmuja, joiden epäillään aiheutuneen autopesun harjaksista. Toisinaan autopesua suorittavien laitteiden liike voi osua sivupeileihin suuremmallakin voimalla, jolloin ne saattavat lävähtää voimakkaasti pois asennostaan. Harjattomassa autopesussa kovalla paineella tulevan veden saatetaan epäillä aiheuttaneen vaurioita maalipintaan.

Vaikka kaikkia tällaisia vahinkoja voi syntyä, on harvinaisempaa, että vahingon aiheuttaneen pesulaitteen toiminnassa olisi samalla ollut selvästi jotain ulkoapäin havaittavaa vikaa. Tämä voi tehdä haastavaksi selvittää, ovatko vauriot todella syntyneet puutteellisesti toimineesta autopesulasta. Ellei tällaisesta löydy todisteita, auton vauriot joutuu silloin maksamaan omasta pussista tai korvauksia täytyy hakea auton omasta kaskovakuutuksesta.

Autopesulan epäiltyihin auton rikkomisiin ja naarmuttamisiin on kuitenkin olemassa hyviä ohjesääntöjä, jotka auttavat arvioimaan, miten asiassa kannattaa edetä.

Missä tilanteissa autopesula on vastuussa vahingosta?

Autopesussa on kyse palvelusta, jonka autopesula on myynyt sinulle. Autopesulan täytyy silloin palvelun suorittamisessa noudattaa sille laissa asetettuja velvollisuuksia palvelun laatua koskien.

Tärkein näistä velvollisuuksista tulee kuluttajansuojalaista, jonka mukaan autopesulan on suoritettava pesu sovitun mukaisesti, ammattitaitoisesti, huolellisesti sekä sinun etusi huomioiden (kuluttajansuojalain 8 luku).

Mikäli autopesula on rikkonut näitä velvollisuuksiaan, eli toisin sanoen, jos autopesu on vahingoittanut autoasi, sen tulee korvata kyseinen vahinko sinulle täysimääräisesti.

Autopesula on vastuussa vahingosta, mikäli pesun laitteistossa on ollut selkeä toimintahäiriö, kuten esimerkiksi:

  • harjapesun yhteydessä pesusta puuttui vesi tai sitä ei ole tullut normaalia määrää
  • pesussa ei ole ollut pesuainetta
  • jos pesuohjelmistossa todetaan toimintahäiriö, joka on voinut aiheuttaa autosi vahingon (esimerkiksi harjattoman pesun paine ylittänyt viitearvot tai harjapesussa harjakset ovat liikkuneet normaalin pesuohjelman vastaisesti)
  • autopesu oli vaurioittanut muita ajoneuvoja jo aiemmin, eikä pesulan toimivuutta ollut tarkastettu ennen sinun autosi vahinkoa, tai
  • autopesulan ohjeet tai kyltit pesun käyttämisestä tai siihen soveltuvista ajoneuvoista on ollut epäselvä tai virheellinen

Autopesulan velvollisuutena on osoittaa, että se on suorittanut autopesua koskevan palvelun huolellisesti. Yrityksen tulee itse kerätä tiedot pesulaitteen toiminnasta sekä vahvistaa pesun videotallenteesta, että laite toimi moitteetta.

Vinkit virheellisen korvauspäätöksen oikaisuun.

Esimerkki – harjattoman pesulaitteen puutteellinen ajo-ohjeistus KRIL 02/34/2702

K oli vienyt autonsa kuumavahapesuun huoltamoyrityksen autopesulaan, mutta hän oli ajanut auton liian pitkälle pesulinjalle. Pesulaitteen kattokaari alkoi laskeutumaan auton konepellille, jolloin K oli pelästynyt ja alkanut peruuttamaan luultuaan pysäyttäneensä auton väärään paikkaan. Pesulaite oli tämän jälkeen naarmuttanut autoa sekä rikkonut sen etumaskia.

Pesulan pesuohjeissa mainittiin, että ajoneuvo tulee pysäyttää stop-valon palaessa, laittaa käsijarru päälle sekä sammuttaa moottori. Pesuhetkellä stop-valo ei kuitenkaan ollut toiminut, jonka vuoksi K oli ajanut auton liian pitkälle.

K katsoi, ettei kuluttaja voinut tietää auton oikeaa paikkaa pesulinjalla, jos pesulaitteen merkkivalot (aja/stop/peruuta) eivät toimineet asianmukaisesti.
Huoltamoyritys kieltäytyi korvaamasta vahinkoa. Yritys myönsi, että stop-kylttien lamput olivat palaneet, mutta pesukone toimi muutoin normaalisti. Siinä vaiheessa, kun auto oli edennyt tiettyyn kohtaan koneessa, valokennojen säde ja stop-valo syttyi sekä eteenpäin kehottava valo sammui. Mikäli auto kuitenkin ajautuu noin 30-40 senttimetriä eteenpäin aja-valon sammuttua alle viidessä sekunnissa, pesulaitteen peruuta-valo valo syttyy.

EH:n mukaan aja-valon sammuminen on kehote olla ajamatta eteenpäin. Kun mikään valo ei pala, ei autoa saa myöskään peruuttaa. Asiakkaan olisi tullut tämä tietää, koska kyseessä oli vakiintunut käytäntö alalla.

EH:n mielestä K:n auton vauriot ovat syntyneet, kun autoa ollaan peruutettu ilman minkäänlaista kehotusta. Näin ollen K:n oma toiminta on aiheuttanut vahingon. Sillä, että stop-valot eivät toimineet, ei ollut mitään tekemistä vahingon kanssa. Näihin seikkoihin vedoten EH ei katso olevansa korvausvelvollinen asiassa.

Kuluttariitalautakunta totesi, että autopesu on suoritettava ammattitaitoisesti ja huolellisesti sekä ottaen huomioon tilaajan edut. Pesun tulee vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on vastaavan palveluksen yhteydessä aihetta olettaa. Jos palvelus poikkeaa edellä esitetyistä vaatimuksista, siinä on virhe.

Lautakunta päätyi siten katsomaan, että auton vahinko oli seurausta autopesulan toimimattomista ajo-ohjeistuksen valoista, joten se suositti huoltamoyritystä korvaamaan K:n auton vahingon.

Mitkä ovat liikenne- ja kaskovakuutuksen erot?

Mikäli pesussa on läsnäolijoiden toimesta havaittu virhe, mutta pesuohjelman tietoja ei enää löydy laitteen ohjelmistosta, tai jos pesun videotallennetta ei olekaan saatavilla, autopesula on silloin vastuussa vahingosta, vaikka ei olisikaan täysin varmaa, ovatko auton vahingot syntyneet pesun aikana vai eivät.

Mikä on paras auton kaskovakuutus? Kaskovakuutukset vertailussa 2024.

Tämänkaltaista tilannetta on käsitelty myös Vakuutuslautakunnassa (autopesua koskevissa tapauksissa lautakunnasta voi pyytää kannanottoa siihen, onko autopesuyrityksen vakuutusyhtiön päätös oikein, kun se on jättänyt vahingon korvaamatta)

Esimerkki – Automaattipesussa aiheutuneet naarmut – FINE-061831

A oli pesettänyt autonsa X Oy:n automaattipesussa tammikuussa 2023. A oli huomannut pesun aikana, etteivät pesuaineet olleet levittäytyneet normaalisti, joten hän tarkasti ajoneuvon heti pesun päätyttyä. A huomasikin heti, että auton maalipintaan oli tullut joka puolelle pieniä naarmuja.

A haki korvausta ajoneuvon vahingosta X Oy:n vastuuvakuutuksesta. A:n näkemyksen mukaan vahingot olivat aiheutuneet siitä, ettei harjashampoo ollut levittäytynyt normaalisti pesun aikana ja että pesuvaahtoa oli ollut hyvin vähän.

X Oy:n vakuutusyhtiö antoi päätöksen, jonka mukaan A:n auton naarmut eivät olleet aiheutuneet automaattipesussa. Päätöksessä viitattiin vakuutusyhtiön tarkastajan lausuntoon, jonka mukaan autossa havaituista mikronaarmuista ainakin osa oli ollut autossa jo ennen pesua. Lisäksi autossa oli ollut pinnoite ja oli yleisesti tiedossa, että harjallisessa pesussa kyseinen pinnoite voi vaurioitua.

Vakuutuslautakunta katsoi olleen riidatonta, että pesun aikana pesuaineen annostelija ei ollut toiminut siten, kuin olisi pitänyt. Harjashampoon letkun pää oli ollut tukossa, jonka vuoksi shampoota ei tullut kunnolla. Tämä puolestaan synnytti normaalia suuremman kitkan autopesulan harjaksien ja auton pinnan välille. A:n ajoneuvo oli lisäksi uusi ja se oli otettu käyttöön noin kuukautta ennen vahinkoa.

Vakuutusyhtiön tarkastaja oli esittänyt, että A:n ajoneuvon naarmut olisivat syntyneet esimerkiksi aiemmassa automaattipesussa, auton puhdistamisessa lumiharjalla tai sen käyttämisessä liikenteeseen talviaikaan. Lisäksi autopesulan harjaksista ei vakuutusyhtiön tarkastajan mukaan voinut syntyä havaitun kaltaisia naarmuja.

Lautakunta totesi, ettei sille ollut toimitettu selvitystä siitä, oliko autopesulan harjaksia tarkastettu pesun jälkeen. Koska oli riidatonta, että pesuaineen annostelu oli ollut puutteellista, asiassa ei ollut siten näytetty, etteikö vauriot olisivat voineet syntyä pesun aikana. Lisäksi autopesulaan ajavan ei voitu kohtuudella olettaa autoon syntyvän pesussa mikronaarmuja, mutta jos tämä olisi laitteen normaalin toiminnan mukaista, siitä olisi tullut varoittaa asiakkaita selvästi etukäteen.

Vakuutuslautakunta suositti X Oy:n vakuutusyhtiötä korvaamaan A:n autolle aiheutuneen vahingon.

Lautakunnan tapauksessa on olennaista, että pesulaitteen toiminnassa oli riidattomasti toimintahäiriö, A:n auto oli ollut uusi ja A:lla oli esittää selvitystä auton kunnosta ennen vahinkoa. Lopputulema olisi saattanut olla toinen, mikäli auto olisi ollut jo 5 vuotta vanha.

Mikäli yritys ei siis pysty todistamaan pesun olleen huolellisesti ja ammattitaitoisesti suoritettu, esimerkiksi osoittamalla, että pesulaitteen ohjelmisto ei ole havainnut pesun aikana poikkeamia tai jos pesun videotallenteesta ei löydy merkkejä pesulaitteen toimintahäiriöstä, yritys on todennäköisesti vastuussa autosi vaurioiden korjaamisesta.

Yllä mainittu ei kuitenkaan tarkoita, että autopesula on aina vastuussa kaikista vahingoista.

Mikä on paras moottoporipyörän kaskovakuutus? Kaskovakuutukset vertailussa 2024.

Milloin autopesula ei vastaa auton rikkomisista tai naarmuista?

Jotta autopesula olisi vastuussa vahingosta, sen palvelussa on täytynyt olla jokin virhe.

Pelkästään se, että autossa havaitaan vaurioita pesun jälkeen, ei tarkoita, että niiden on täytynyt syntyä juuri pesun aikana ja että pesula olisi siten vastuussa niiden korjaamisesta.

On luonnollista, että autopesun jälkeen auton kuntoa katsoo tarkemmin kuin silloin, kun siinä oli vielä kahden kuukauden mudat marraskuun loskakeleiltä. Monesti autopesun jälkeen autosta voikin huomata erilaisia iskemiä ja jälkiä, jotka ovat olleet siinä jo kuukausia ennen pesua.

Olen koonnut alle useita Vakuutuslautakunnan ratkaisuja autopesulan korvausvastuuta koskien. Autopesua koskevissa tapauksissa lautakunnasta voi pyytää kannanottoa siihen, onko autopesuyrityksen vakuutusyhtiön päätös oikein, kun se on jättänyt vahingon korvaamatta.

Autopesuyrityksen korvausvastuusta voi pyytää suositusta myös kuluttajariitalautakunnasta, joten käyn myös niistä muutaman esimerkin läpi.

Vakuutusyhtiön kielteistä korvauspäätöstä ei kuitenkaan kannata automaattisesti hyväksyä, vaan sen oikeellisuus kannattaa varmistaa.

Esimerkki – takaovien naarmut autopesussa FINE-039984

Asiakas oli pesettänyt autonsa huoltoaseman automaattipesussa 22.3.2021. Asiakas oli pesun jälkeen huomannut auton maalipinnassa vaurioita, joten asiakkaan näkemyksen mukaan pesukone oli toiminut virheellisesti.

Huoltoaseman vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska sen Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy:n raportin mukaan autossa havaitut vauriot eivät olleet voineet syntyä pesun aikana. Auton molemmissa takaovissa oli naarmuja maalipinnassa aivan ovien yläosissa, mutta SVT:n mukaan naarmut näyttävät hankausjäljiltä, eivätkä pesukoneen harjan aiheuttamilta jäljiltä. Lisäksi naarmut eivät olleet samanlaisia molemmilla puolin autoa.

Mikäli harjapesu olisi aiheuttanut vahingot, naarmuja olisi syntynyt myös etuoviin. Lisäksi pesun videotallenteen mukaan kuivausohjelma sekä autopesu ovat toimineet tavanomaisesti koko pesun ajan. Harjakset eivät myöskään missään vaiheessa pesua ole painaneet autoa vasten niin kovaa, että kyseisiä vaurioita olisi voinut syntyä.

Vakuutuslautakunta totesi, että pesulaite oli huollettu ja tarkastettu viimeksi 28.2.2021. Laite oli myös tarkastettu uudelleen vahinkotapahtuman jälkeen 23.3.2021, jolloin oli käyty läpi sen harjat, harjapaineet, kemikaalien tulo sekä korkeapainekaaret. Kone oli toiminut normaalisti, eikä suoritetussa testipesussa havaittu häiriöitä. Automaattipesua oli käyttänyt saman päivän aikana lisäksi kymmeniä autoja, eikä niistä ollut reklamaatioitu huoltoasemalle.

Lautakunta katsoi, että SVT:n raportin, vauriokohtien, pesulaitteen huolto ja tarkastusraporttien sekä muiden reklamaatioiden puuttumisen vuoksi huoltoasema ei ollut vastuussa auton vaurioista.

Lautakunta katsoi huoltamon osoittaneen toimineensa huolellisesti, eikä suosittanut vakuutusyhtiöstä korvaamaan vahinkoa.

Tapauksessa oli olennaista, että pesulaitteen toiminnassa ei missään vaiheessa havaittu mitään vikaa, muita reklamaatioita ei ollut tullut ja etteivät auton vauriot voineet pesutallenteenkaan perusteella syntyä pesun aikana.

Esimerkki – auton valmistusvirhe ja maalipinnan irtoaminen FINE-014247

A:n ajoneuvo oli ollut pestävänä huoltoasemalla 29.1.2018. A oli pesun jälkeen ilmoittanut, että auton katosta, konepellistä ja takaluukun kannasta oli lähtenyt laajalta alueelta maalin lakkakerrosta ja takaluukun lakkapinnassa oli pientä kuprua. A ei ollut huomannut pesun aikana mitään poikkeavaa, mutta vaati huoltoasemaa korvaamaan auton vauriot.

Pesulaitteesta ei ollut löydetty poikkeamia 5.12.2017, 20.12.2017 ja 2.1.2018 tehdyissä testipesuissa. Suomen Vahinkotarkastus Oy:n raportin mukaan pesukone ei myöskään voinut irrottaa ehjästä maalipinnasta lakkaa pesutapahtuman aikana. Huoltoaseman vakuutusyhtiö ei siten korvannut auton vahinkoa.

Vakuutuslautakunta totesi pesulaitteen olleen alle vuoden ikäinen ja että sitä oli huollettu säännöllisesti. Huoltamolle ei myöskään ollut reklamoitu muiden asiakkaiden toimesta. Vastaavasti maahantuoja oli tarkastanut laittaan vahinkoilmoituksen jälkeen, mutta siitä ei ollut löydetty mitään vikaa. Lautakunta viittasi myös SVT:n raporttiin, jonka mukaan A:n auton valmistajalla oli ollut kyseisessä korimallissa vastaavia ongelmia maalipinnan lakan irtoamisesta ja että se oli alan ammattilaisilla yleisesti tiedossa.

Lautakunta katsoi saamansa selvityksen perusteella, että huoltoasema oli osoittanut toimineensa asiassa huolellisesti eikä pesulaitteessa ollut havaittu olleen mitään vikaa.

Lautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiötä korvaamaan vahinkoa.

Tämä tapaus on monelta osin samanlainen kuin yllä oleva aikaisempi tapaus. Sen lisäksi, että pesulaite oli toiminut muutoin moitteettomasti, pesussa ei ollut havaittu vikaa ja sitä oli huollettu ja tarkastettu asianmukaisesti, päätökseen vaikutti varmasti myös A:n auton korimallin yleisesti tiedossa ollut tyyppivika maalipinnan irtoamisesta.

Koska A:n auton vauriot olivat mahdollisia valmistusvirheen vuoksi, eikä pesulaitteessa ei ollut havaittu virhettä, lautakunnalla ei ollut mitään syytä katsoa, että kyse olisi ollut pesulaitteen aiheuttamasta vahingosta autolle.

Mielestäni päätös ei kuitenkaan olisi muuttunut, vaikka A:n autossa ei olisi ollut kyseistä valmistusvirhettä. Kaikki muu näyttö pesulaitteen toiminnasta nimittäin viittasi siihen, että pesussa ei ollut tapahtunut mitään virhettä.

Esimerkki – auton maalipinnan vauriot FINE-004795

A oli pesettänyt autonsa 2.6.2017 huoltamon autopesulinjalla. Ennen konepesun aloittamista A oli tarkastanut autostaan muun muassa alustat, kynnyskotelot sekä astinlaudat.

Konepesun jälkeen autoa pyyhkeillä kuivatessaan A oli huomannut, ettei auto ollut tullut puhtaaksi. A reklamoi asiasta huoltamolle ja huomasi sen jälkeen, että autoon oli lisäksi tullut naarmuja. A:n näkemyksen mukaan koska auto ei ollut tullut pesussa puhtaaksi, joten auton maalipinta oli naarmuuntunut pesulaitteen lamelliharjoista likaisen pinnan kiillotuksen yhteydessä.

Huoltamon vakuutusyhtiö totesi, ettei huoltamo ollut vastuussa A:n auton vahingoista. Kyseisellä pesulinjalla oli pesty päivän aikana 25 autoa, joista 2 oli valinnut saman pesun A:n kanssa. Vastaavasti samalla ohjelmalla oli pesty 4 viikon aikana vahinkotapahtuman lähettyvillä 21 autoa kyseisellä ohjelmalla, eikä huoltamoon ollut tullut reklamaatioita pesusta.  

Pesulaite oli huollettu viimeksi 17.5.2017, eli noin 2-3 viikkoa ennen vahinkoa. Pesukone ei ollut vaatinut mitään säätö- tai korjaustoimia asiakkaan ajoneuvon pesun jälkeen ja veden korkeapainesyöttö oli toiminut normaalisti. Huoltamoa ei myöskään ollut aiemmin reklamoitu kyseiseen pesuohjelmaan liittyen. Pesukoneen harjat olivat lisäksi itsepuhdistuvia ja kone on ollut 4,5 vuoden ikäinen.

Lautakunta totesi, että saadun asiakirjaselvityksen sekä pesun videotallenteen perusteella pesulaite oli toiminut normaalisti ennen pesua, pesun aikana ja vahingon tapahtumisen jälkeen.

Lautakunta katsoi huoltamon osoittaneen toimineensa huolellisesti ja että pesulaite oli ollut toiminnaltaan moitteeton.

Lautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiötä korvaamaan vahinkoa.

Myös kuluttajariitalautakunta käsittelee riitoja, joissa on kyse autopesulaitteen aiheuttamasta vahingosta.

Esimerkki – suksiboksin vahinko harjapesussa KRIL 02/34/1614

K oli vienyt autonsa, jonka katolla oli ollut suksiboksi, huoltoaseman pesuautomaattiin. Harjapesulaitteen kuivausosa oli törmännyt suksiboksin takaosaan aiheuttaen sen kannan ja lukon rikkoutumisen. K haki suksiboksin vahingosta korvausta huoltoasemalta, koska hän oli pesettänyt autonsa useita kertoja aikaisemmin ilman ongelmia. Lisäksi pesulinjastosta ulkopuolelta puuttui selkeät ohjeet asiasta, sillä sitä koskevassa varoituskyltissä mainittiin pesukiellossa vain kattotelineet, mutta ei suksiboksia.

Huoltoasemayrittäjä EH totesi myymälässä, josta pesu varattiin, olleen isolla kyltti, jossa todettiin ”Ei pesuun !!!, suksiboxeja”. Pesuhallin ulkopuolella ja sisäpuolella olevat kyltit olivat myös hyvin yksiselitteisiä, sillä niissä mainitaan, että katto- tai suksiteline tulee poistaa.

Kuluttajariitalautakunta katsoi olleen riidatonta, että K:n suksiboksi oli vaurioitunut pesussa. Lautakunnalle toimitetuista valokuvista oli kuitenkin todettavissa, että pesuhallissa ja pesuhallin oven vieressä näkyvällä paikalla olevassa pesuohjekyltissä sekä myymälän kyltissä oli riittävän yksiselitteisesti todettu, että suksiboksi tuli poistaa ennen pesua.

Pesulaitteen toiminnassa ei ollut havaittu olleen mitään muuta häiriötä vahingon tapahtuessa, joten lautakunta ei suosittanut huoltamoa korvaamaan K:n suksiboksin vahinkoa.

Vaikka pesulaite aiheuttaisi vahingon autolle, autopesula ei kuitenkaan ole vastuussa vahingosta, mikäli vahinko on syntynyt pesulan ohjeistuksen laiminlyönnistä.

Tilanne olisi voinut olla toinen, mikäli pesulan kyltit laitteen käytöstä olisivat olleet aidosti epäselviä tai kielto suksiboksin kanssa pesuun menemisestä olisi ollut vasta laitteen sisäpuolella.

Kielteisen korvauspäätöksen oikeellisuus kannattaakin siis aina varmistaa.

Korvaako kaskovakuutus autopesussa aiheutuneet naarmut?

Mikäli autopesula ei ole vastuussa vahingosta, seuraava kysymys on tietysti se, voiko korvauksia saada auton omasta kaskovakuutuksesta.

Korvattavuuteen vaikuttaa seuraavat kaksi seikkaa:

  • miten laaja auton kaskovakuutus sinulla on, sekä
  • miten vahinko on syntynyt pesussa

Kaskovakuutuksen laajuudella on olennainen merkitys autopesussa aiheutuneen vahingon korvaamisessa. Tämä johtuu siitä, että kaskovakuutuksista korvataan vain vakuutuskirjalla yksilöidyt vahinkotapahtumat.

Kaskovakuutuksellasi saattaa lukea esimerkiksi, että siitä korvataan vain hirveen törmäykset, ilkivalta, tulipalot sekä varkaudet.

Kyseisten korvattavien vahinkojen perusteella on selvää, ettei pesulassa aiheutunut maalipinnan naarmuuntuminen tai kolhut ole vakuutuksesta korvattavia, ellei kyse ole huoltamon tahallisesta ilkivallasta. Toisaalta jos auto syttyy pesun aikana tuleen, niin se kyllä voitaisiin korvata suppeastakin kaskovakuutuksesta.

Edellä mainitun perusteella on epätodennäköistä, että suppeasta kaskovakuutuksesta saa korvauksia autopesussa aiheutuneeseen vahinkoon.

Laajemmissa kaskovakuutuksissa on kuitenkin määritelty useampia erilaisia vahinkoja, jotka voivat olla vakuutuksesta korvattavia. Olennaisimpia laajan kaskovakuutuksen turvia autopesuvahingoissa ovat:

  • Törmäysturva/kolarivakuutus
  • Ilkivaltavakuutus sekä
  • Pysäköintivakuutus

Törmäysturvasta tai kolarivakuutuksesta voidaan korvata oman autosi vahinkoja, kun siihen törmää jokin ulkoapäin tullut esine. Vakuutuksen tarkka sisältö vaihtelee vakuutusyhtiöittäin, joten kaikkien kaskovakuutusyhtiöiden vakuutuksesta ei siten välttämättä korvata esimerkiksi pesuharjan osuman aiheuttamaa vahinkoa.

Pesuharjaksen tai pesulaitteen osuma autoon voi kuitenkin parhaimmillaan täyttää laajasta kaskovakuutuksesta korvattavan törmäyksen määritelmän. Tämä ei kuitenkaan takaa sitä, että korvauksia saa aina.

Tämä johtuu siitä, ettei laajastakaan kaskovakuutuksesta makseta autopesulaitteen vahinkojen korvauksia, ellei ole riidatonta, että vahinko on syntynyt nimenomaan pesun aikana. Korvauksen saaminen nimittäin edellyttää, että pystyt määrittelemään auton vaurioiden syntymissyyn ja ajankohdan.

Mikäli huoltamoyritys on jo todistanut, ettei pesulaitteessa ollut mitään vikaa, kaskovakuutusyhtiö tulee käyttämään samaa perustelua omassa kielteisessä päätöksessään.

Tällaisessa tapauksessa ei olekaan järkevää hakea korvausta kaskovakuutuksesta nimenomaan autopesulaitteen vahinkona, koska huoltamo on pystynyt todistamaan, ettei auto ole vaurioitunut pesussa.

Korvauksia kannattaakin hakea joko pysäköintiturvasta, josta korvataan pysäköidylle ajoneuvolle aiheutettuja vahinkoja mikäli vauriot voisivat olla syntyneet parkkipaikalla, tai jos muistat törmänneesi autolla joskus ennen pesua, törmäys- tai kolarointiturvasta, tai jos epäilet vaurioiden syntyneen ilkivallan seurauksena, ilkivaltavakuutuksesta.

Mitä kaskovakuutuksesta korvataan ilkivaltavahingoissa?

Toisaalta jos olet vahingossa jättänyt noudattamatta pesulaitteen ajo-ohjeita ja rikot autosi pesulaitteeseen, tällaiset vahingot korvataan laajoista kaskovakuutuksista.

Parhaimmillaan autopesun vahingosta voi siis saada korvauksia kaskovakuutuksista, mutta hyvin todennäköisesti kaskovakuutusyhtiöstäkin tulee kielteinen päätös.

Korvauksia kannattaakin hakea kaskosta sen perusteella, että vauriot ovat tulleet muualla kuin autopesussa. Tällöin sinun pitää kuitenkin pystyä määrittelemään, missä ja milloin vauriot ovat syntyneet, tai muutoin vahinko jää korvaamatta.

Mikä on paras kaskovakuutus? Kaskovakuutukset vertailussa 2024.

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?