Korvaako kotivakuutus puhelimen – vakuutukset vertailussa

Korvaako kotivakuutus puhelimen – vakuutukset vertailussa

Vakuutuksien vertailu – mitkä kotivakuutukset korvaavat puhelimen tai tabletin rikkoutumisen?

Laajat kotivakuutukset korvaavat puhelimen tai tabletin rikkoutumisia.

Jotta puhelimen tai tabletin vahinko on vakuutuksesta korvattava, kotivakuutuksessa tulee olla maininta siitä, että se kattaa äkilliset ja ennalta arvaamattomat vahingot. Monesti tähän turvaan viitataan vakuutusyhtiön markkinointimateriaalissa esimerkiksi rikkoturvana. Mikäli kotivakuutuksestasi on aikoinaan markkinoitu laajana vakuutuksena, se todennäköisesti sisältää kyseisen turvaan.

Suppeat kotivakuutukset eivät kuitenkaan korvaa puhelimien tai tablettien rikkoutumisia. Tämä johtuu siitä, että suppeissa kotivakuutuksissa rikkoutumisvahinkoja ei ole erikseen määritelty korvattavaksi. Niiden ehtojen mukaan vakuutuksesta voidaan korvata esimerkiksi myrskyn aiheuttamat vahingot asunnollesi, mutta ei koska rikkoturva ei ole mukana, puhelimen vahinkoa ei korvata vakuutuksesta.

Voit tarkastaa omasta kotivakuutuksesta sen kattavuuden vakuutuskirjalta tai vakuutusyhtiön verkkopalvelusta. Jotta puhelimen tai tabletin rikkoutuminen olisi vakuutuksesta korvattava, vakuutuskirjalla tulee lukea esimerkiksi ”laaja kotivakuutus”.

Olen koonnut alle vertailuun suurimpien suomalaisten kotivakuutusyhtiöiden vakuutukset vertailuun sen osalta, kattavatko ne puhelimien tai tablettien rikkoutumisvahinkoja. Vertailussa ovat mukana Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen sekä Turvan kotivakuutusehdot. Olen lisäksi ottanut vertailuun mukaan myös Fortumin sähkövakuutuksien yhteydessä ainakin aikoinaan tarjoaman AIG:n kotivakuutuksen.

Puhelimien ja tablettien rikkoutumisvahinkojen korvaaminen. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.
Puhelimien ja tablettien rikkoutumisvahinkojen korvaaminen. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.

Voiko korvauksia saada myös laitteen oston yhteydessä hankitusta tuotevakuutuksesta?

Kyllä, mikäli olet ostanut tuotevakuutuksen juuri kyseistä laitetta varten. Tuotevakuutukset ovat tosin monesti voimassa esimerkiksi vain 1–3 vuotta, joten vakuutuksesta ei korvata sitä vanhempien laitteiden vahinkoja lainkaan.

Moni elektroniikkakauppias kuten Gigantti tai Power myyvät tai ainakin kovasti yrittävät myydä mobiililaitteiden oston yhteydessä laitteelle omaa vakuutusta. Tuotevakuutusta ei siten kannata hankkia, ellei sen tarjoama turva ole laajempi kuin kotivakuutuksesi antama suoja. Tuotevakuutus voi siten olla järkevä esimerkiksi siinä tilanteessa, että kotivakuutuksesi on suppea eikä siitä kateta irtaimiston rikkoutumisvahinkoja, mutta haluat kattavamman turvan ostamallasi kalliille elektroniikkalaitteelle.

Toisin kuin kotivakuutuksessa, josta voidaan kattaa kaikelle omaisuudellesi aiheutuneita rikkoutumisia, tuotevakuutuksesta korvataan vain sille laitteelle aiheutuneita vahinkoja, jonka hankkimisen yhteydessä olet ostanut tuotevakuutuksen.

Millaiset puhelimen ja tablettien rikkoutumiset voidaan korvata kotivakuutuksesta?

Korvaamisen edellytyksenä on aina se, että rikkoutumisen syynä on ollut jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma. Kummankin edellytyksen tulee täyttyä samanaikaisesti. Ei riitä, että vahinko äkillinen, ellei se ole samalla myös ennalta arvaamaton ja päinvastoin.

Äkillisyyttä ja ennalta arvaamattomuutta arvioidaan vakuutusmaailmassa vakiintuneella tulkintatavalla. Niiden sisältö ei siten vastaa sitä, millainen mielikuva kyseisistä sanoista voisi yleisesti tulla. Tämä aiheuttaa monesti epätietoisuutta siitä, millaisia puhelimen tai tabletin rikkoutumisvahinkoja vakuutuksesta korvataan ja milloin korvauksia ei ehtojen mukaan tarvitse maksaa.

Äkillisyyden vaatimus tarkoittaa, että vahingon tulee tapahtua nopeasti ja lyhyen ajan kuluessa. Mikäli vahinko on syntynyt hitaasti tai vähitellen, se ei kuulu vakuutuksesta korvattavaksi. Äkillisyyttä koskeva edellytys rajaa vakuutuksesta pois silloin esimerkiksi puhelimen tai tabletin vahingot, jotka johtuvat kulumisesta taikka puhelimeen pitkän ajan kuluessa kertyneestä kosteudesta, esimerkiksi sen vuoksi, että vietät paljon aikaa kasvitieteellisessä puutarhassa.

Äkillisyys ei kuitenkaan yksistään riitä vahingon korvaamiseksi, vaan vahingon tulee olla myös ennalta arvaamaton. Tämä vaatimus edellyttää sitä, ettei vahinkoseuraamus ole ollut arvattavissa etukäteen. Mikäli huomaat puhelimesi olevan pöydän reunalla ja kuljet huolimattomasti sen ohi tönäisten sen samalla maahan, puhelimen rikkoutuminen ei ole ollut ennalta arvaamatonta.

Rajanveto ennalta arvattavien ja ennalta arvaamattomien vahinkojen välillä ei ole aina yksiselitteistä. Jos yllä olevassa tapauksessa et olisi huomannut puhelimen olevan putoamisvaarassa ja osut siihen vahingossa painavaa kassia siirtäessäsi, kyse ei olisi ennalta arvaamattomasta vahingosta.

Monesti vakuutusyhtiössä ehtoa ei tulkita vakuutusehtoja tältä osin oikein, jolloin korvauspäätös täytyy riitauttaa.

Miten saan vakuutusyhtiön virheellisen päätöksen käännettyä? Vinkit korvauspäätöksen oikaisuun.

Kotivakuutuksesta ei lähtökohtaisesti myöskään korvata vahinkoja, joista esimerkiksi laitteen valmistaja on vastuussa takuun tai muun sitoumuksen perusteella. Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä vakuutusyhtiöön, mutta vakuutusyhtiö edellyttää, että korvauksia tulee hakea ensin laitteen valmistajalta tai myyjältä.

Yllä mainittujen edellytysten myötä vakuutuksesta rajautuu pois siten kaikki puhelimen tai tabletin valmistus-, suunnittelu- ja materiaalivirheiden seurauksena aiheutuneet vahingot. Tällaisen vahingon korvaamiseksi korvauksia täytyy vaatia laitteen myyjältä, maahantuojalta tai valmistajalta.

Esimerkki korvattavasta vahingosta – puhelimen näyttö rikkoutuu

Kurotat hyllyn päältä olevaa kirjaa, kun sen vieressä ollut kukka putoaa suoraan pöydälle olleen puhelimesi päälle.

Vakuutusyhtiö korvaa puhelimen korjauskulut, koska kyseessä on ollut äkillinen ja ennalta arvaamaton tapahtuma.

Esimerkki korvattavasta vahingosta – puhelin putoaa pesualtaaseen

Peset astioita ja puhut puhelimessa, kun jokin veitsen kärki osuu sormeesi. Yllättävän pistoksen vuoksi puhelin putoaa toisesta kädestäsi suoraan pesualtaaseen ja rikkoutuu.

Vakuutusyhtiö korvaa tässäkin tapauksessa puhelimen korvauskulut, koska puhelimen putoaminen kädestäsi suoraan altaaseen on johtunut äkillisestä ja ennalta arvaamattomasta tapahtumasta.

Esimerkki puhelimen vahingosta, jota ei korvata – naarmuuntuminen

Olet säilyttänyt uutta puhelinta laukussa tai taskussa yhdessä avainten kanssa. Huomaat muutaman kuukauden kuluttua puhelimen ostosta, että sen takanteen ja reunoille on tullut pieniä naarmuja.

Vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, ellet pysty osoittamaan, että naarmut ovat seurausta jostain tietystä tapahtumasta. Vähitellen ajan kuluessa syntyneet naarmut tai kolhut, jotka ovat aiheutuneet puhelimen säilyttämisestä yhdessä niitä naarmuttavien avainten kanssa, eivät ole vakuutuksesta korvattavia vahinkoja.

Puhelimen rikkoutuminen voi johtua myös eksoottisimmista syistä, joita en käsittele tässä tarkemmin.

Vakuutuslautakunta, joka käsittelee muun muassa kotivakuutuksien korvauspäätöksien oikeellisuutta, on ottanut asiaan kantaa useammassa eri tapauksessa.

Esimerkki VKL 335/14 – Puhelimen putoaminen laskettelurinteessä

Vakuutettu T.T. oli laskettelemisen yhteydessä noussut hissillä rinteen huipulle, josta hän oli soittanut asiakkaalleen. Puhelun päätyttyä T.T. laittoi puhelimen takin taskuun ja laski rinteen alas tarkoituksenaan soittaa asiakkaalle uudelleen sen jälkeen. Puhelinta ei kuitenkaan löytynyt enää hänen taskustaan.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska sen mukaan kyseessä oli puhelimen katoamisesta, hukkaamisesta tai häviämisestä aiheutunut vahinko, eikä tällaista vahinkoa korvattu vakuutuksesta.

Vakuutuslautakunta totesi, että T.T. ei ollut esittänyt puhelin kadonneen mistään äkillisestä tai ennalta arvaamattomasta syystä. Myöskään puhelimen katoamista laskettelun yhteydessä ei voitu pitää äkillisenä ja ennalta arvaamattomana syynä.

Lautakunta ei suosittanut päätökseen muutosta, koska vakuutuksesta ei sen ehtojen mukaan korvattu tavaran katoamisesta aiheutuneita vahinkoja.

Lautakunnan tapaus osoittaa, että vaikka puhelimen katoamispaikka ja -aika voidaan määritellä hyvinkin tarkasti, vahinkoa ei korvata vakuutuksesta, ellei kyseessä ole samalla jokin äkillinen ja ennalta arvaamaton tilanne.

Miten paljon kotivakuutuksesta voi saada korvauksia puhelimen rikkoutumisesta?

Korvausmäärä on erilainen riitä riippuen, voidaanko laite korjata vai ei.

A) Korvaukset, jos puhelinta tai tablettia ei voi korjata

Mikäli puhelinta tai tablettia ei voi korjata, vakuutusyhtiö korvaa uuden vastaavan laitteen hankintahinnasta vakuutusehdoissa määritellyn prosenttiosuuden. Vakuutusyhtiö vähentää kyseisestä summasta lisäksi vakuutuskirjalle merkityn omavastuuosuuden. Tyypillinen omavastuu on esimerkiksi 100–300 euroa.

Vakuutusyhtiön korvausmäärään tekemä vähennys löytyy vakuutusehdoista niin sanotusta ikävähennystaulukosta. Kyseessä on ehdoissa määritelty laitteen ikään perustuva vähennysprosentti, joka lasketaan puhelimen tai tabletin käyttöönottovuoden sekä vahingon tapahtumisvuoden perusteella. Mikäli olet ostanut laitteen käytettynä, ikävähennys lasketaan sen alkuperäisestä käyttöönottoajankohdasta.

Esimerkki – uudesta puhelimesta saatava korvausmäärä

Olet ostanut uuden iPhone-puhelimen vuonna 2022 ja se rikkoutuu vuonna 2024. Puhelinta ei ole mahdollista korjata, joten vakuutusehtojen mukaan korvausmäärän perusteena on uuden vastaavan laitteen hinta ikävähennykset huomioiden.

Vuoden 2022 hankitun puhelimen korvausmäärään tehdään vakuutusehtojen mukaan ensin 15 % ikävähennys ja jäljelle jäävästä korvauksesta vähennetään myös omavastuu, esimerkiksi 150 euroa.

Mikäli uuden vastaan laitteen hinta olisi 600 euroa, vakuutuksesta korvattaisiin silloin
600 € (uusi puhelin) – 25 % (ikävähennys) – 150 € (omavastuu) = 300 euroa.

Kotivakuutuksissa on kuitenkin merkittäviä eroja siinä, miten nopeasti ja miten paljon laitteen ikääntyessä korvausmäärä laskee. Jo kaksi vuotta vanhan puhelimen uusimisesta saatava korvaus on huomattavasti erilainen riippuen siitä, miltä vakuutusyhtiöltä kotivakuutus on hankittu sekä mikä vakuutusyhtiön tuote on kyseessä.

Olen vertaillut alla uuden puhelimen hankintakustannuksista saatavia korvausmääriä Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen, Turvan sekä Fortumin (AIG) kotivakuutuksista.

Vakuutuskorvaukset uudesta vuonna 2022 hankitusta puhelimesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.
Vakuutuskorvaukset uudesta vuonna 2022 hankitusta puhelimesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.

Yllä olevasta on syytä huomioida, että vertailu on tehty vain kunkin vakuutusyhtiön kotivakuutuksista, jotka ylipäänsä kattavat puhelimen tai tabletin rikkoutumisvahinkoja. Koska esimerkiksi Fennian peruskotivakuutus ei korvaa niitä lainkaan, vertailussa on mukana vain Fennian laaja kotivakuutus. Löydät artikkelin alusta vertailun kotivakuutuksista, joista rikkoutumisia voidaan korvata.

Korvausmäärien osalta laajinta turvaa tarjoavat LähiTapiolan sekä Turvan Laaja Plus -vakuutukset. Kyseessä on heidän kotivakuutukseen otettavasta valinnaisesta lisäturvasta, joka nostaa korvausmääriä muun muassa puhelimen ja tabletin rikkoutumisvahingoista. Myös Ifillä on saman niminen lisäturva, mutta sen korvausmäärä ei ole aivan yhtä hyvä, kuin LähiTapiolalla ja Turvalla.

Vertailun perusteella on myös selvää, että hyvin monella vakuutusyhtiöllä 500 euron arvoisen puhelimen hankinnasta ei ikävähennyksien ja omavastuun jälkeen jää välttämättä korvattavaa kuin vain 100 euroa.

Mikäli haluat saada mahdollisimman hyvän korvauksen tällaisista vahingoista, Laaja Plus -vakuuttajat tarjoavat laajinta turvaa.

B) Korvaukset, jos puhelin tai tabletti voidaan korjata

Mikäli puhelin tai tabletti voidaan korjata, vakuutuksesta korvataan silloin sen korjauskulut. Toisin kuin uuden laitteen hankkimisen kohdalla, laitteen korjauskuluista ei tyypillisesti tehdä ikävähennystä.

Korjauskuluina ei kuitenkaan korvata enempää kuin se, mitä korvattaisiin uuden vastaavan laitteen hankintakuluista. Toisin sanoen, yllä mainittu kohdassa A laskettu uuden laitteen korvausmäärä on samalla katto sille, minkä verran vakuutuksesta korvataan enintään korjauskuluja.

Esimerkki – vakuutuskorvaukset puhelimen korjauskuluista

Vuonna 2021 ostetun mutta tällä hetkellä 800 euron arvoisen iPhonen vaurio voidaan korjata, mutta korjauksen hinta on 600 euroa.

Koska puhelin on yli 3 vuotta vanha, vakuutusyhtiö korvaa uuden vastaavan laitteen hinnasta 50 %, eli
800 € (uusi puhelin) – 50 % (ikävähennys) = 400 euroa.

Koska uuden vastaavan puhelimen hankkimisesta korvattaisiin enintään 400 euroa vakuutusyhtiö ei maksa korjauskuluista tätä enempää.

Korjauskuluissa tulee huomioida kuitenkin se, että omavastuuta ei lasketa osaksi enimmäiskorvausta. 400 euron korvauksen korjauskuluista saa siis silloin, mikäli korjauskulut yhdessä vakuutuksen omavastuun kanssa ovat suuremmat kuin 550 euroa (400 euron korjauskulut + 150 euron omavastuu).

Puhelimen korjauskuluista jäisi siten itse maksettavaksi yhteensä:
600 euroa (korjauskulu) – 400 euroa (enimmäiskorvaus) = 200 euroa (omavastuu + vakuutuksesta korvaamatta jäävä osuus).

Koska korjauskuluihin ei tehdä ikävähennystä, varsinkin uusien mobiililaitteiden rikkoutumisvahingoissa korvausmäärä on kaikilla vakuutusyhtiöillä täysin sama. Alla havainnollistava vertailu korvausmääristä, kun kaikilla vakuutusyhtiöillä on valittu omavastuuksi 150 euroa.

Alla on vertailussa Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen, Turvan sekä Fortumin (AIG) kotivakuutuksista saatavat korvaukset uuden vuonna 2024 ostetun puhelimen näytön korjauskuluista kun vakuutuksen omavastuu 150 euroa.

Vakuutuskorvaukset puhelimen näytön rikkoutumisesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.
Vakuutuskorvaukset puhelimen näytön rikkoutumisesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.

Koska puhelimen korjauskuluista ei tehdä ikävähennystä (toisin kuin jos vakuutusyhtiö korvaa uuden laitteen), varsinkin uusien mobiililaitteiden rikkoutumisvahingoissa korvausmäärä on kaikilla vakuutusyhtiöillä täysin sama.

Vakuutusyhtiöiden välille syntyy kuitenkin eroja korvausmäärissä, kun laite ei ole enää aivan uusi.

Voiko vakuutusyhtiö määrätä, että mobiilialaitteen korjaukseen käytetään heidän nimeämää yhtiötä?

Valitettavasti kyllä.

Myös Vakuutuslautakunta on ottanut tähän kantaa ja todennut, että vakuutusyhtiö voi määrätä korjauksessa käytettävän heidän kumppaniaan tai jopa edellyttää, että puhelimen tulee viedä heille paikan päälle.

FINE-010841: vakuutusyhtiö voi määrätä puhelimen korjauspaikan

A:n matkapuhelin oli rikkoutunut lattialle putoamisen seurauksena. A kysyi korjauskuluihin arviota M Oy:ltä, jonka mukaan laitteen näyttö ja runko olivat vaurioituneet mekaanisesti, koska runko vääntyy sisäänpäin puristaen näyttöä. M Oy ehdotti toimenpiteeksi laitteen vaihtoa.

Vakuutusyhtiö ilmoitti, että kyseessä on korvattava vahinko, mutta ei hyväksynyt M Oy:n arviota korjauksesta. Vakuutusyhtiö edellytti A:n vievän puhelimen F Oy:lle. Se katsoi arviossaan, ettei puhelimen runko ollut vääntynyt eikä sitä tarvinnut vaihtaa vaihtolaitteeseen. Puhelin oli heidän mukaansa mahdollista korjata vaihtamalla rikkoutunut näyttö.

Näyttö vaihdettiin F Oy:n toimesta, mutta A ei ollut tyytyväinen korjauksen lopputulokseen, koska näyttö alkoi korjauksen jälkeen joustaa alaspäin. F Oy liimasi näytön paikalleen tiivisteliimalla, mutta puhelimen kulmaan jäi silti koloja eikä puhelimella soittaessa ääni kuulunut kunnolla.
A valitti vakuutusyhtiön päätöksestä lautakuntaan, koska ei ollut tyytyväinen F Oy:n korjaustapaan ja vaati vakuutusyhtiötä korvaaman vaihtolaitteen M Oy:n arvion mukaisesti.

Lautakunta katsoi, että vakuutusyhtiön ehtojen tulkinnanvaraisuuden vuoksi A:lla oli oikeus valita korvaustapa joko puhelimen korjauksen tai vaihtolaitteen väliltä, joten lautakunta suositti vakuutusyhtiötä korvaamaan A:lle tämän vaatimuksen mukaisesti vaihtolaitteen.

Lautakunta ei sen sijaan hyväksynyt A:n väitettä siitä, että vakuutusyhtiön vakuutusehdoissa määrittelemä oikeus päättää puhelimen korjauspaikka olisi kohtuutonta. Lautakunnan mukaan kyseessä oleva ehtokohta oli sanamuodoltaan ja sisällöltään selkeä, rajattu ja ymmärrettävä, eikä ehtokohtaa siten voitu pitää kohtuuttomana taikka sen soveltamista kohtuuttomaan lopputulokseen johtavana.

Vakuutusyhtiön käyttämän korjauskumppanin esittämässä korjaamistavassa kannattaakin olla tarkkana, sillä mikäli puhelimen korjaus ei mielestäsi ole ollut riittävällä tasolla, vakuutusyhtiön päätöksen voi riitauttaa hakemalla korjaukseen toisen yrityksen arvion.

VakuutusyhtiöHeidän kumppaninsa puhelimen tai tablettien korjauksissa
FenniaFonum
Ifmcare tai iTapsa
LähiTapiolaFonum
PohjantähtiFonum
Pohjola VakuutusFonum
POP VakuutusFonum
TurvaFonum
Vakuutusyhtiöiden yhteistyökumppanit korjaustöissä.

Kuten vertailusta voidaan todeta, kaikkia Ifiä lukuunottamatta ovat valinneet Fonumin yhteistyökumppanikseen.

Tässä ei ole itsessään mitään epäilyttävää, sillä vakuutusyhtiöt haluavat käyttää puhelimen korjaukseen heidän omaa yhteistyökumppaniaan, koska korjauksessa käytetään silloin korjausyrityksen ja vakuutusyhtiön välisiä sopimushintoja, eikä hintoja, joita muut asiakkaat joutuisivat maksamaan. Keskittämällä korjaukset vain yhdelle tai muutamalla yhtiölle vakuutusyhtiö vähentää omaa korvausmenoaan.

Tämä on ihan ymmärrettävää vakuutusyhtiön liiketoiminnan kannalta, mutta korjauksien keskittyminen niin voimakkaasti vain yhdelle toimijalle ei välttämättä johda kuluttajien kannalta aina oikeaan lopputulokseen.

Korvataanko kotivakuutuksista myös puhelimen tai tabletin varkaudet?

Kyllä, moni kotivakuutus korvaa puhelimen tai tabletin varkaudet. Sillä ei ole korvattavuuden kannalta merkitystä, onko varkaus tapahtunut kotona vai sen ulkopuolella. Toisaalta ulkomailla tapahtuvat varkaudet voivat edellyttää erillistä matkavakuutusta.

Sen sijaan toisin kuin rikkoutumisvahingoissa, myös suppeat kotivakuutukset muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kattavat myös varkausvahinkoja.

Olen koonnut alle vertailuun samat kotivakuutukset, kuin rikkoutumisvahinkojen osalta, eli Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen, Turvan sekä Fortumin (AIG) kotivakuutukset.

Puhelimien ja tablettien varkauksien korvaaminen. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.
Puhelimien ja tablettien varkauksien korvaaminen. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.

Vertailusta voi todeta, että Fennian suppeinta palovakuutusta ja POP Vakuutuksen S-kotivakuutusta lukuun ottamatta kaikkiin vakuutuksiin sisältyy turva varkauksien varalta joko automaattisesti taikka valinnaisena lisäturvana, kuten Pohjantähden kohdalla.

Mikäli matkapuhelin tai tabletti on siis varastettu, hyvin moni eri kotivakuutus korvaa vahingon. Varkauksien kuuluminen vakuutuksen piiriin ei kuitenkaan takaa, että kaikki varkaudet ovat vakuutuksesta korvattavia.

Jotta varkausvahinko korvataan, varkauden tulee olla tapahtunut vakuutusehdoissa määritellyllä tavalla. Sinulla on velvollisuus osoittaa ainakin seuraavat seikat laitteen varkausvahingon korvaamiseksi:

  • Milloin varkaus on tapahtunut?
  • Missä se on tapahtunut?
  • Miten se on tapahtunut?

Monesti laite unohtuu esimerkiksi penkille, tasolle, jolle olit laskenut sen tehdessäsi samalla jotain muuta, tai se katoaa esimerkiksi taskusta tai laukusta. Kun huomaat puhelimen puuttuvan eikä sitä ei enää löydy mistään, tarkoittaako tämä sitä, että vakuutusyhtiö korvaa sen varkautena? Muussa tapauksessahan puhelimen täytyisi löytyä jostain niistä paikoista, joissa olit sen kanssa liikkunut?

Valitettavasti puhelimen taikka tabletin katoaminen ei ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Sinun pitää pystyä osoittamaan, että varkaus on todennäköinen tai varteenotettava syy laitteen katoamiselle.

Esimerkiksi jos lähijunaan unohtunutta puhelinta ei löydy, mutta junan valvontakameroista ei selviä puhelimen kohtaloa, varkautta voi olla mahdotonta todistaa. Jos kamerasta sen sijaan näkyy varkaan ottavan puhelimen taskuunsa poistuttuasi junasta, kyseessä on vakuutusehtojen mukaan korvattava vahinko. Toisaalta puhelimen varomaton säilyttäminen voi antaa vakuutusyhtiölle oikeuden vähentää kyseisessä tilanteessa korvausmäärää.

Vakuutuslautakunta, joka käsittelee muun muassa kotivakuutuksien korvauspäätöksien oikeellisuutta, on ottanut varkauksiin ja katoamisiin kantaa suosituksissaan.

Esimerkki VKL 42/09 – Puhelimen varkaus hotellihuoneen käsilaukusta

Vakuutettu A oli ollut perheineen matkalla Bulgariassa. Suomeen palattuaan perhe oli huomannut, että A:n tyttären puhelin oli kadonnut. Puhelimen akku oli ollut tyhjä ja se oli ollut säilytyksessä A:n laukussa tämän ollessa perheineen hotellin uima-altaalla noin tunnin ajan ennen hotellista poistumista sillä välin kun hotellin siivoojat olivat jo odottaneet huoneen siivouksen aloittamista.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska pelkkä oletus siitä, että matkapuhelin varastettiin hotellilla laukusta, ei riittänyt näytöksi varkaudesta.
Vakuutuslautakunta katsoi, että A:n kertomus puhelimen katoamisesta ja muun muassa tyhjien suojakuorien löytyminen laukusta olivat riittävällä varmuudella osoitus siitä, että puhelin on varastettu.

Lautakunta suositti vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon.

Vahinko tulkittiin varkaudeksi, koska A perheineen pystyi riittävällä todennäköisyydellä näyttämään toteen sen olleen varteenotettava syy puhelimen katoamiselle.

Olennaista tapauksessa oli muun muassa se, että puhelimen tyhjät kuoret olivat edelleen laukussa sekä puhelimen akku oli loppu, joten oli epätodennäköistä, että A:n tytär tai kukaan muukaan olisi käyttänyt puhelinta sen jälkeen, kun se laitettiin A:n laukkuun.

Vastaavasti hotellin siivoojien pääsy matkatavaroihin antoi varteenotettavan epäilyn rikollisista.

Esimerkki VKL 513/06 – Puhelimen katoaminen taskusta

A oli ollut iltapäivällä terveyskeskuksessa odottamassa vastaanotolle pääsyä, kun hänen matkapuhelimensa on ilmeisesti huomaamatta pudonnut hänen housuntaskustaan penkille. A:n palatessa vastaanotolta, hänen puhelintaan ei löytynyt enää mistään.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska kyseessä oli katoaminen. A ei ollut kyennyt esittämään selvitystä siitä, että puhelin olin nimenomaan varastettu.

Vakuutuslautakunta totesi, että vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu varkauksia, jonka tapahtuma-aikaa, -paikkaa tai -olosuhteita ei voitu tarkoin määritellä. Lautakunnan mukaan asiassa ei voitu luotettavasti selvittää, että A:n matkapuhelimen katoaminen vastaanotolla käynnin aikana olisi johtunut juuri varkaudesta.

Lautakunta ei suosittanut muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Esimerkki FINE-010248 – lapsella olleen puhelimen katoaminen

Vakuutuksenottaja A:n puhelin oli ollut tämän pojalla lainassa, kun se oli kadonnut tämän taskusta huoltoasemalla klo 5–7 välillä. A vaati kotivakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon varkautena.

Vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa, koska asiassa ei ollut esitetty luotettavaa näyttöä siitä, että puhelimen katoamisen syynä oli ollut nimenomaan varkaus.
Lautakunta katsoi esitetyn selvityksen perusteella, että A:n matkapuhelimen menettämisessä oli ollut kyse vakuutusehdoissa tarkoitetusta omaisuuden katoamisesta.

Lautakunta ei suosittanut muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Tapaukset osoittavat, että vaikka puhelimen katoamisen paikka ja ajankohta voidaan osoittaa hyvinkin tarkasti, vahingon korvaaminen edellyttää näyttöä myös varkaustapahtumasta.

Lautakunta ei ole ratkaisukäytännössään katsonut, ettei puhelimen puuttuminen sen todennäköiseltä tai varmalta katoamispaikaltaan ole riittävä osoitus varkaudesta.

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?