Korvaako kotivakuutus silmälasit – kotivakuutukset vertailussa

Korvaako kotivakuutus silmälasit – kotivakuutukset vertailussa

Korvataanko kotivakuutuksesta rikkoutuneet silmä- tai aurinkolasit?

Laaja kotivakuutus kattaa rikkoutuneiden silmä- ja aurinkolasien korjaus- tai uusimiskustannuksia.

Jotta rikkoutuminen voidaan korvata, kotivakuutuksen tulee kuitenkin sisältää turva äkillisille ja ennalta arvaamattomille rikkoutumisille. Tyypillisesti vakuutusyhtiöt markkinoivat tällaisia kotivakuutuksia nimenomaan laajana kotivakuutuksena.

Suppea kotivakuutus ei sen sijaan korvaa aurinko- tai silmälasien rikkoutumisia. Tämä johtuu siitä, että suppeista kotivakuutuksista korvataan vain vakuutusehdoissa erikseen määriteltyjä vahinkoja, kuten esimerkiksi putkivuotoja taikka myrskyn aiheuttamia vahinkoja. Koska rikkoutumisvahinkoja ei ole erikseen mainittu, silmä- ja aurinkolasien vahingot jäävät niistä korvaamatta.

Voit tarkastaa oman kotivakuutuksesi kattavuuden vakuutuskirjalta tai vakuutusyhtiön verkkopalvelusta. Jotta silmälasien vahinko voi olla vakuutuksesta korvattava, vakuutuskirjalla tulee lukea esimerkiksi ”laaja kotivakuutus”.

Alla vertailussa suurimpien suomalaisten vakuutusyhtiöiden kotivakuutukset silmä- ja aurinkolasien vahinkojen korvaamisen osalta. Lisäksi vertailussa on mukana Fortumin sähköasiakkaille aikoinaan tarjoama AIG:n laaja kotivakuutus. Fortum tosin ilmoittaa verkkosivuillaan, ettei kyseistä vakuutusta enää tarjota.

Silmä- ja aurinkolasien korvaaminen kotivakuutuksesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.
Silmä- ja aurinkolasien korvaaminen kotivakuutuksesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024. Kuva aukeaa suuremmaksi klikkaamalla sitä.

Millaisia vesivahinkoja kotivakuutuksesta korvataan?

Miten silmälasien pitää rikkoutua, jotta vahinko voidaan korvata?

Korvaamisen edellytyksenä jonkin äkillisen ja ennalta arvaamattoman vahingon tapahtuminen. Molempien edellytyksien tulee täyttyä samanaikaisesti, joten ei riitä, että vahinko äkillinen, ellei se ole samalla myös ennalta arvaamaton ja päinvastoin.

Vakuutusehtojen vaatimusta äkillisyydestä ja ennalta arvaamattomuudesta ei tulkita samalla tavalla, kuin miten asian voisi ehkä ymmärtää arkijärjellä. Niillä on kuitenkin vakuutusmaailmassa melko vakiintunut tulkintapa, joka voi toisinaan aiheuttaa hämmennystä.

Jotta vahinko on äkillinen, sen tulee tapahtua nopeasti ja lyhyen ajan kuluessa. Hitaasti tai vähitellen tapahtuneet vahingot eivät ole korvattavia. Tämä edellytys rajaa vakuutuksesta pois silloin esimerkiksi silmä- tai aurinkolasien vahingot, jotka johtuvat vaikkapa sankojen tai lasien kulumisesta tai löystymisestä käytön myötä.

Vahingon tulee olla lisäksi ennalta arvaamaton. Tämä edellyttää sitä, ettei vahinkoseuraamus ole ollut etukäteen ajateltuna todennäköinen. Mikäli huomaat aurinkolasien pudonneen auton taakse maahan, mutta et poimi niitä pois ennen kuin peruutat auton pois parkkiruudusta, kyse ei ole vakuutusehtojen tarkoittamalla tavalla ennalta arvaamattomasta vahingosta.

Samanlainen vahinko voi kuitenkin olla ennalta arvaamaton, mikäli huomaat lasien pudonneen maahan, mutta ennen kuin ehdit poimia ne, joku astuu niiden päälle. Rajanveto siitä, milloin vahinko ei ole ennalta arvaamaton, ei ole aina yksiselitteistä. Monesti vakuutusyhtiössä ehtoa myös valitettavasti tulkitaan virheellisesti, jolloin korvauspäätökseen pitää hakea muutosta.

Miten saan korvauspäätöksen käännettyä? Vinkit korvauspäätöksen oikaisuun.

Yllä olevan myötä vakuutuksesta rajautuu pois kaikki silmä- ja aurinkolasien valmistus- ja materiaalivirheiden aiheuttamat vahingot. Niiden korvaamiseksi asiassa täytyy lähestyä lasien myyjää, maahantuojaa tai valmistajaa.

Tarkoittaako yllä oleva sitä, että liikunnan tai urheilun yhteydessä rikkoutuneita silmälaseja ei korvata? Ei ole ennalta arvaamatonta, että esimerkiksi koripallo voi osua pelin aikana päähän.

Vakuutuslautakunta, joka käsittelee muun muassa kotivakuutuksien korvauspäätöksien oikeellisuutta, on ottanut asiaan kantaa suosituksissaan.

Esimerkki VKL 171/14 – silmälasien rikkoutuminen tennispelissä

A oli ollut pelaamassa tennistä, kun häntä kohti oli tullut pallo nopeasti eikä A ollut ehtinyt alta pois. Tennispallo osui A:n silmälasien kehykseen, jolloin kehyksen yläosa katkesi. A haki korvausta silmälasien rikkoutumisesta laajasta kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska heidän mielestään pallopeleissä yleisesti ja myös tennistä pelattaessa silmälasien rikkoutumisen todennäköisyyttä on pidettävä niin suurena, ettei vahinkoa voitu katsoa ennalta arvaamattomaksi.

Vakuutuslautakunta katsoi, ettei laajan kotivakuutuksen ehtoja voitu tulkita vakuutusyhtiön ilmoittamalla tavalla. Lautakunnan mukaan kaikki sellaisessa toiminnassa aiheutuneet vahingot, joihin ennalta arvioiden sisältyy jonkinlainen riski omaisuuden vaurioitumisesta, ei voi tarkoittaa kaikkien siihen liittyvien vahinkojen olevan ennalta arvattavia.

Lautakunnan mukaan, vaikka tennispeliin sisältyy jonkinlainen riski silmälasien rikkoutumisesta, se ei ole niin todennäköinen, että vahinko voitiin pitää ennalta arvattavana.

Lautakunta suositti vakuutusyhtiötä korvaamaan vahingon A:n kotivakuutuksesta.

Silmälasien rikkoutumisen korvaamisessa on siten olennaista, että vaikka kyseiseen toimintaan on voinut liittyä riski niiden vahingoittumisesta, kyse ei ole ollut erityisen suuresta riskistä.

Kotivakuutusyhtiö ei voi siten jättää korvamaatta silmä- tai aurinkolasien vahinkoja vain siksi, että melkein kaikkeen liikkumiseen liittyy jonkinasteinen riski niiden rikkoutumisesta. Kielteinen päätös edellyttää, että riskin on täytynyt olla olennainen.

Tästä syystä lautakunta päätyikin erilaiseen lopputulokseen sup-laudan käyttämistä ja lasien vahinkoa koskevassa riidassa.

Esimerkki FINE-053084 – silmälasien putoaminen järveen sup-lautailussa

A oli sup-lautailemassa järvellä, kun hän kaatui ja putosi veteen. Samassa yhteydessä hänen silmälasinsa putosivat, mutta niitä ei ollut mahdollista noutaa sukeltamalla järven syvyyden vuoksi.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska sup-lautailuun liittyy olennaisesti laudalta putoaminen ja riski siihen on suuri. A oli siten ottanut tietoisen riskin lähtiessään lautailemaan silmälasit päällään.

Lautakunta katsoi, että sup-lautailuun liittyy esimerkiksi kanootilla melontaa suurempi riski kaatumisesta ja veden varaan joutumisesta, koska sup-lautaa tyypillisesti melotaan sen päällä seisten. Tämän vuoksi vähäinenkin horjahtaminen johtaa helposti veteen putoamiseen.

Lautakunnan mukaan lautailuun liittyvän veteen putoamisen riski huomioiden A:n silmälasien menettäminen veteen joutumisen vuoksi ei täyttänyt ennalta arvaamattomuuden edellytystä. Lautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiön päätökseen muutosta.

Riski lasien putoamisesta järveen sup-lautaillessa on merkittävästi korkeampi, kuin niiden rikkoutuminen tennistä pelatessa. Tämän takia lautakunta suositti korvaamaan jälkimmäisen vahingon, mutta ei ensimmäistä.

Juristin autovakuutusvertailu-1.1.2024

Miten paljon kotivakuutus korvaa silmä- tai aurinkolasien rikkoutumisesta?

Korvausmäärä riippuu vakuutusyhtiöstä ja siitä, voidaanko lasit korjata, vai pitääkö hankkia uudet lasit.

A) Uusien lasien hankkiminen

Mikäli laseja ei voida korjata, vakuutusyhtiö maksaa uusien vastaavanlaisten lasien hankintahinnasta vakuutusehdoissa määritellyn prosenttiosuuden.

Vakuutusehdoista löytyy niin sanottu ikävähennystaulukko, jonka perusteella vakuutusyhtiö laskee kaavamaisesti lasien käyttöönottovuoden sekä vahingon tapahtumisvuoden perusteella prosenttiosuuden, joka korvataan uusien lasien hankinnasta. Jos olet ostanut lasit käytettynä, ikävähennys lasketaan niiden alkuperäisestä käyttöönottoajankohdasta. Muussa tapauksessa vakuutusyhtiön pitäisi korvata vanhoista silmälaseista uuden hinnat vain siksi, että ne on ostettu käytettynä.

Ikävähennyksen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävästä summasta vähennetään lisäksi vakuutuskirjalle merkitty omavastuuosuus.

Esimerkkiuusien aurinkolasien vakuutuskorvaus

Ray-Banit on ostettu vuonna 2022 ja ne rikkoutuvat vuonna 2024. Laseja ei voi korjata, joten korvausmäärä lasketaan uusien lasien hankintahinnasta. Vakuutusehtojen mukaan vuonna 2022 ostetuista uusista laseista tehdään ensin 15 % ikävähennys ja sen jälkeen korvausmäärästä vähennetään vakuutuskirjalle merkitty omavastuu 150 euroa.

Mikäli uusien lasien hinta on 500 euroa, vakuutuksesta korvattaisiin vahinko seuraavasti:
500 € (uudet lasit) – 15 % (ikävähennys) – 150 € (omavastuu) = 275 euroa.

Jokainen vakuutusyhtiö on määritellyt vakuutusehdoissaan, miten ikävähennysprosentit lasketaan. Tyypillisesti ikävähennystä ei tehdä esimerkiksi käyttöönottovuodelta, jolloin vakuutusyhtiö korvaa 100 % uusien lasien hinnasta omavastuulla vähennettynä, mikäli ne vahingoittuvat pian niiden ostamisen jälkeen. Vakuutusyhtiöiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja siinä, miten nopeasti ikävähennykset nousevat hyvin suuriksi ja vastaavasti korvattava osuus pienenee merkittävästi.

Olen vertaillut alla Fennian, Fortumin (AIG), Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen sekä Turvan kotivakuutuksien 2024 mukaisia korvausmääriä silmälaseille aiheutuneessa vahingossa.

Vertailussa ovat mukana vain ne vakuutusyhtiöiden vakuutukset, joista voidaan ylipäänsä korvata lasien rikkoutumisvahinkoja. Siinä ei siten ole huomioitu, että esimerkiksi kaikista Fennian kotivakuutuksista ei korvata rikkoutumisvahinkoja.

Silmä- ja aurinkolasien korvausmäärä kotivakuutuksesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.
Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024. Silmälasien rikkoutumisesta saatava korvausmäärä vaihtelee merkittävästi eri vakuutusyhtiöiden välillä. Kuva aukeaa suuremmaksi klikkaamalla sitä.

Sekä If, LähiTapiola että Turva tarjoavat kotivakuutukseen erikseen ostettavaa Plus-laajennusta, mikä parantaa irtaimiston vahingoista saatavia korvauksia. Kyseisen lisäturvan myötä yhdelläkään kyseisistä vakuuttajista ei tehdä lainkaan ikävähennyksiä kaksi vuotta vanhojen silmälasien rikkoutumisesta. Korvausmäärä perustuu heillä silloin uusien lasien hankintakustannuksen 500 korvaamiseen 150 euron omavastuulla vähennettynä.

Muiden vakuutusyhtiöiden kohdalla ikävähennykset purevat nopeasti korvausmäärään. Vaikka esimerkissä on kyse vain muutaman vuoden vanhoista laseista, korvausmäärä jää monella yhtiöllä alle puoleen uusien lasien hinnasta.

Mikäli lasit ovatkin yli 2 vuotta vanhat, korvausmäärä pienenää entisestään eikä esimerkiksi yli 5 vuotta vanhoista laseista jää enää juurikaan korvattavaa.

Yllä olevassa ei ole huomioitu sitä, että esimerkiksi If tarjoaa kotivakuutusasiakkaille ”omavastuurahaa”, jolloin saat kustakin vahingottomasta vuodesta 20–40 euroa hyvitystä omavastuuseen ensimmäisen vahingon sattuessa. Mikäli kotivakuutusta ei ole tarvinnut käyttää esimerkiksi 4 vuoteen, Ifin vakuutuksesta voi saada silloin täysin uudet silmälasit ilman mitään vähennyksiä korvausmäärään.

B) Silmä- tai aurinkolasien korvaukset korjauskuluista

Mikäli lasit voidaan korjata, vakuutuksesta maksetaan korjauskulut. Toisin kuin uusien lasien hankkimisessa, silmälasien korjauskuluista ei tyypillisesti tehdä ikävähennystä.

Korjauskuluina ei kuitenkaan korvata enempää kuin se, mitä korvattaisiin uusien vastaavien lasien hankintakuluista.

Esimerkki – aurinkolasien korjauskulujen vakuutuskorvaus

Vuonna 2018 ostetut, 1 000 euron hintaiset Ray-Banit voidaan korjata, mutta korjauksen hinta on 700 euroa.

Koska aurinkolasit ovat jo yli 5 vuotta vanhat, vakuutusyhtiö tekisi uusien vastaavien lasien korvauksesta 60 % ikävähennyksen, eli:
1 000 € (uudet lasit) – 60 % (ikävähennys) = 400 euron enimmäiskorvaus.

Koska uusien vastaavien lasien hankkimisesta korvattaisiin enintään 400 euroa, vakuutusyhtiö ei korvaa aurinkolasien korjauskuluista sitä enempää.

Korjauskuluissa tulee kuitenkin huomioida se, että omavastuuta ei lasketa osaksi enimmäiskorvausta. 400 euron korvauksen saa siten silloin, mikäli korjauskulut yhdessä vakuutuksen omavastuun kanssa ovat suuremmat kuin 550 euroa (400 euron korjauskulut + 150 euron omavastuu).

Lasien korjauskuluista jäisi siten itse maksettavaksi yhteensä 700 euroa (korjauskulu) – 400 euroa (enimmäiskorvaus) = 300 euroa (omavastuu + vakuutuksesta korvaamatta jäävä osuus).

Käytännössä uudehkojen lasien korjauskulujen kohdalla vakuutusyhtiö maksaa korjauskulut omavastuulla vähennettynä. Sen sijaan mitä vanhemmat lasit ovat kyseessä, sitä todennäköisemmin korjauskuluja ei korvata täysimääräisesti, vaan niiden ylärajana toimii uusien vastaavien lasien hankintahinta ikävähennykset huomioiden.

Varmista moottoripyörän korvaukset 1.1.2024

Saako silmälasien varkaudesta korvausta?

Kyllä, kotivakuutuksesta korvataan todennäköisesti silmälasien varkaudet. Sillä ei ole merkitystä, onko varkaus tapahtunut kotona vai sen ulkopuolella. Toisaalta ulkomailla tapahtuvat varkaudet voivat edellyttää erillistä matkavakuutusta.

Toisin kuin rikkoutumisvahingoissa, myös suppeat kotivakuutukset muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kattavat myös varkausvahinkoja.

Silmä- ja aurinkolasien varkauksien korvaaminen kotivakuutuksesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024.
Silmä- ja aurinkolasien varkauksien korvaaminen kotivakuutuksesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kotivakuutukset vertailussa 2024. Kuva aukeaa suuremmaksi klikkaamalla.

Yllä olevasta vertailusta on todettavissa, että Fennian suppeinta palovakuutusta ja POP Vakuutuksen S-kotivakuutusta lukuun ottamatta kaikkiin vakuutuksiin sisältyy turva varkauksien varalta joko automaattisesti taikka valinnaisena lisäturvana, kuten Pohjantähden kohdalla.

Mikäli silmä- tai aurinkolasit on siis varastettu, voit saada useammasta kotivakuutuksesta niihin korvauksia. Se ei kuitenkaan takaa, että kaikki varkaudet korvataan.

Vakuutusehdot nimittäin edellyttävät, että varkauden on täytynyt tapahtua ehdoissa määritellyllä tavalla. Sinun pitää pystyä osoittamaan toteen ainakin seuraavat seikat lasien varkausvahingon korvaamiseksi:

  • Milloin varkaus on tapahtunut?
  • Missä se on tapahtunut?
  • Miten se on tapahtunut?

Tyypillinen tilanne silmä- tai aurinkolasien kohdalla on se, että ne ovat unohtuneet liikenneväliseen, ravintolaan tai vaikka rannalle. Mikäli kyseiseen paikkaan palatessasi huomaat, että ne ovat kadonneet, korvaako vakuutusyhtiö varkauden? Muussa tapauksessahan lasit olisivat olleet edelleen paikallaan?

Ei pelkästään tuon tiedon perusteella.

Lasien katoaminen ei nimittäin ole vakuutuksesta korvattava vahinko. Vakuutuksen rajoitusehdoissa todennäköisesti mainitaan, ettei katoamisvahinkoja korvata vakuutuksesta.

Varkauden toteaminen edellyttää, että pystyt osoittamaan lasien tulleen nimenomaan varastetuksi. Sen sijaan, mikäli ravintolan henkilökunta näyttää valvontakamerasta, että tuntematon henkilö otti ne mukaansa, varkaus voidaan helposti todeta. Vakuutusyhtiöllä voi tosin olla tällaisessa tilanteessa oikeus vähentää korvausmäärää omaisuuden huolimattoman säilyttämisen perusteella.

Ilman varmistusta lasien katoamissyystä vakuutusyhtiölle pitää jotenkin pystyä osoittamaan, että varkaus on kuitenkin sen todennäköinen syy. Mikäli laseja ei löydy ravintolasta, työntekijät eivät ole huomanneet mitään asiaan liittyen eikä niitä ole myöskään palautettu ravintolaan tai poliisille, kyseessä on katoaminen, mikä ei hyvin todennäköisesti kuulu vakuutuksesta korvattavaksi.

Esimerkki VKL 698/08 – silmälasien katoaminen

A oli lähtenyt käymään autolla hautausmaalla. Sää oli ollut lähteissä pilvinen, mutta aurinko oli yllättäen häikäissyt hänet mäen päällä. A teki häikäisyn vuoksi äkkijarrutuksen, jolloin hänen monitehosilmälasinsa ilmeisesti lensivät auton lattialle ja siellä olleisiin kukkakasseihin. Säikähdyksestä toivottuaan A jatkoi määränpäähänsä ja laittoi kukat haudalle sekä tyhjät kassit roskikseen.

A ei löytänyt monitehosilmälaseja myöhemmin mistään ja vaati korvausta uusien silmälasien hankinnasta kotivakuutusyhtiöltään.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska vahinkotapahtumaa ja -paikkaa ei voitu todeta, eikä vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu katoamisia tai unohtamisia.

Lautakunta katsoi, ettei korvauksen hakijan jälkikäteiseen päättelyyn perustuva oma käsitys pelkästään riitä osoitukseksi siitä, mitä kadonneelle omaisuudelle on täytynyt tapahtua. Lautakunta piti mahdollisena, että lasit ovat voineet kadota muulloinkin kuin A:n ilmoittamalla tavalla äkkijarrutuksen yhteydessä. Silmälasien menettämisen syy katsottiin jääneen epäselväksi, joten kyse oli vakuutusyhtiön vetoamasta katoamisesta tai unohtumisesta aiheutuneesta vahingosta.

Vakuutuslautakunta ei suosittanut vakuutusyhtiötä muuttamaan kielteistä korvauspäätöstään.

Olennaista tapauksessa on muun muassa se, että silmälasien varkauden tapahtumisaikaa ja -paikkaa ei pystytty määrittelemään yksiselitteisesti.

Esimerkki VKL 6/13 – rannekellon katoaminen

A oli lähtenyt m. Kotiin palattuaan hän oli todennut rannekellon puttuvan. Asiaa tiedusteltiin palvelukodista, mutta sitä ei löytynyt. Kellon katoamisesta tehtiin rikosilmoitus ja A vaati kellon varastamisesta korvauksia kotivakuutuksestaan.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska A:n tiedoista ei pystytty päättelemään, mitä kellolle on tapahtunut, eikä vakuutusehtojen mukaan vakuutuksesta ei korvattu katoamisia.

Lautakunta katsoi, että vakuutusyhtiö ei ole katoamista koskevan rajoitusehdon perusteella velvollinen korvaamaan A:n rannekellon katoamista, eikä suosittanut päätökseen muutosta.

Mikäli pystytään osoittamaan, että omaisuutta on kadonnut esimerkiksi lyhyen junamatkan aikana taskusta, vakuutusyhtiö ei voi jättää vahinkoa korvaamatta katoamisena tai unohduksena.

Miten paljon varkausvahingosta korvataan?

Silmä- ja aurinkolasien varkausvahingoissa korvausmäärä perustuu tyypillisesti uusien vastaavien lasien hankintahintaan, johon tehdään ikä- ja omavastuuvähennys.

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?