Mitä osakaskovakuutus tai kevytkaskovakuutus korvaa?

Mitä osakaskovakuutus tai kevytkaskovakuutus korvaa?

Osakaskovakuutus on suppea kaskovakuutus, josta korvataan sinun ajoneuvollesi aiheutuneita vahinkoja. Se ei kata vahinkoja yhtä kattavasti kuin laajimmat kaskovakuutukset, kuten esimerkiksi täyskaskot tai superkaskot.

Mikäli olet kiinnostunut suppeasta kaskovakuutuksesta, vaihtoehtojen läpikäyntiä ei kannata rajata vain vakuutuksiin, joita kutsutaan nimenomaan osakaskovakuutuksiksi. Vakuutusyhtiöt käyttävät nimittäin muitakin nimityksiä suppeimmista vakuutuksistaan. Esimerkiksi POP Vakuutuksen suppein vakuutus on S-kasko ja Turvalla sen nimi on hirvi-, ilkivalta-, palo- ja varkausvakuutus.

Kevytkaskovakuutus on Pohjola Vakuutuksen toiseksi laajin kaskovakuutus. Pohjola tarjoaa siten sekä osa- että kevytkaskovakuutusta, mutta niistä jälkimmäinen kattaa esimerkiksi myös törmäykset muihin kuin hirvieläimiin, toisin kun osakaskovakuutus.

Koska kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat vakuutusehdot, joissa määritellään siitä korvattavat vahingot.  Tyypillisesti osakaskovakuutukseen tai kevytkaskovakuutukseen kuuluu kuitenkin seuraavat vakuutusturvat:

 1. Törmäys hirvieläimeen
 2. Tulipalo
 3. Varkaus
 4. Autopalvelu (esimerkiksi hinaus)
 5. Oikeusturvavakuutus (asianajajan kulut autoon liittyvissä riidoissa, kuten esimerkiksi vahingon korvattavuusriita vakuutusyhtiön kanssa)

Vaikka osakaskovakuutuksen ehtojen mukaan tietyt vahingot korvattaisiin vakuutuksesta, se ei kuitenkaan takaa, että aivan kaikki sen mukaiset vahingot myös korvataan vakuutuksesta. Esimerkiksi tulipalojen osalta vain tietynlaiset tulipalovahingot korvataan.

Mikä on paras auton kaskovakuutus? Kaskovakuutukset vertailussa 2024.

Esimerkki

Ajoneuvo syttyy yllättäen tuleen tuhoten siitä osan. Vahingon syyksi todetaan ulkopuolisen asiantuntijan toimesta elektronisen ohjausyksikön oikosulku.
 
Vakuutusyhtiö ei korvaa ohjausyksikön vahinkoa, koska vahinko on aiheutunut oikosulusta.

Oikosulkua koskeva rajoitusehto tulipaloja koskien on yleisesti käytössä vakuutusyhtiöillä.

Mitä vahinkoja osakaskovakuutus ei korvaa?

Osakaskovakuutuksen ulkopuolelle on tyypillisesti rajattu esimerkiksi seuraavat vahingot:

 1. Kolarit, jotka johtuvat ajoneuvon tieltä suistumisesta (kolarointivakuutus)
 2. Sijaisauto ajoneuvon korjausajalta
 3. Pysäköidylle autollesi tuntemattomaksi jääneen ajoneuvon aiheuttamat vahingot (kolarointivakuutus)
 4. Muuhun kuin hirvieläimeen törmääminen (eläinvakuutus)
 5. Eläimen väistämisestä ajoneuvollesi aiheutuneita vahinkoja (kolarointivakuutus)
 6. Luonnonilmiöistä aiheutuvat vahingot (luonnonilmiövakuutus)

Osakaskovakuutuksen korvauspiiri on huomattavasti rajatumpi, kuin laajoissa täyskaskovakuutuksissa. Monesti ajoneuvo vaurioituu eläimen väistämisestä, mutta valitettavasti tämä ei ole osakaskovakuutuksesta korvattava vahinko, kuten seuraava Vakuutuslautakunnan suosituskin osoittaa.

VKL 699/13

Ajoneuvon kuljettaja oli väistänyt tielle tullutta poroa, jolloin auto oli alkanut heittelehtiä ja ajautunut ulos tieltä ojaan.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamavasta vahinkoa sen perusteella, että vahinko ei ollut aiheutunut poroon törmäämisestä, vaan sen väistämisestä. Koska auton osakaskovakuutus ei sisältänyt kolarointivakuutusta, kyseessä ei ollut vakuutuksesta korvattava vahinko.

Vakuutuslautakunta katsoi, että vakuutusyhtiön kielteinen korvauspäätös oli vakuutusehtojen mukainen.

Mitkä ovat liikenne- ja kaskovakuutuksen erot?

Korvaako osakasko tuulilasin vahingot?

Vaikka moni vakuutusyhtiö mainostaa kaskovakuutustaan osakaskona, ne eivät ole kuitenkaan kaikki turvan tasoltaan samoja.

Tuulilasin vahinkojen turva kuuluu joko automaattisesti tai se on mahdollista sisällyttää monen eri vakuutusyhtiön osakaskovakuutukseen. Kaikilla vakuutusyhtiöillä tuulilasin vakuuttaminen ei ole kuitenkaan mahdollista osakaskaskovakuutuksilla, vaan vakuutus myönnetään vain laajempien kaskovakuutuksien yhteydessä.

Esimerkiksi Fennian osakaskoon ei sisälly lainkaan lasivakuutusta, mutta Ifin, LähiTapiolan sekä Pohjola Vakuutuksen osakaskoon kyseinen turva on mahdollista sisällyttää mukaan. Tämän takia onkin olennaista, että vertailet vakuutustarjouksien hinnan lisäksi myös niiden kattamia vahinkoja, jotta saat mahdollisimman laajan turvan edulliseen hintaan.

Alla vertailu Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan suppeista osakaskovakuutuksista ja tuulilasivahinkojen korvaamisesta. Vertailusta voidaan todeta, että moni vakuutusyhtiö tarjoaa mahdollisuutta lasivakuutuksen lisäämiseen vakuutukseen, mutta esimerkiksi LähiTapiolan kohdalla sitä ei kuitenkaan ole mahdollista valita heidän peruskaskovakuutuksessaan.

Vakuutusyhtiöt muuttavat vakuutusehtojaan säännöllisen väliajoin, joten viimeisin tieto vakuutusturvasta kannattaa tarkastaa aina uusimmasta vakuutusjuristin kaskovakuutusvertailusta.

Mikä on paras moottoporipyörän kaskovakuutus? Kaskovakuutukset vertailussa 2024.
VakuutusyhtiöKattaako vakuutus luonnonilmiövahinkoja?
Fennia – Osakasko
If – OsakaskoValittavissa
LähiTapiola – OsakaskoValittavissa
LähiTapiola – Peruskasko
Pohjantähti (suppea tähtiturva)Valittavissa
Pohjola Vakuutus – OsakaskoValittavissa
Turva – Hirvi / Ilkivalta…Valittavissa
Kaikkien vakuutusyhtiöiden osakaskovakuutukset eivät mahdollista lasivakuutuksen ottamista.

Esimerkki kaskovakuutusta koskevasta vahingosta

Edessä ajava ajoneuvo jarruttaa äkillisesti suojatien edessä, jonka seurauksena törmäät auton perään. Koska turvaväli edessä ajavaan ajoneuvoon oli liian pieni, toiselle autolle aiheutunut vahinko korvataan liikennevakuutuksestasi.

Sinun autollasi on kolarointivakuutuksen sisältä kaskovakuutus. Ajoneuvosi korjauskulut korvataan sen perusteella kaskovakuutuksestasi.

Kattaako osakasko ilkivaltavahingot?

Kyllä, melkein kaikkien vakuutusyhtiöiden osakaskovakuutukset kattavat ilkivaltavahinkoja ajoneuvollesi. Se ei kuitenkaan takaa, että kaikki ilkivaltavahingot ovat korvattavia vahinkoja.

Jotta ilkivaltavahinko olisi korvattava, sinun pitää pystyä osoittamaan ilkivallan tapahtuma-aika ja -paikka vakuutusyhtiölle. Kyse täytyy olla myös tahallisesta vahingonteosta.

Kaikkien näiden edellytyksien tulee täyttyä, jotta vahinko korvataan vakuutuksesta. Ilkivaltavakuutuksesta ei myöskään korvata vahinkoja, jotka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.

Esimerkki

Autosi on ollut pysäköitynä parkkiruudussa yön yli. Huomaat aamulla, että sen etupeltiin on tullut kolhu. Ajoneuvon läheisyydestä ei löydy syitä, jotka voisivat selittää yön aikana syntyneen jäljen. Autosi parkkiruutu on kuitenkin ollut vain muutaman metrin päässä jalkapallokentästä, jossa on edellisenä iltana pelattu ottelu.

Vaikka vahingon tapahtuma-aika ja paikka voidaan määritellä riittävän tarkasti yön aikana syntyneeksi, vahingon ei kuitenkaan voida todeta aiheutuneen nimenomaan ilkivallasta. Ottaen huomioon jalkapallokentän läheisyys, vahinko on voinut aiheutua myös kentän ulkopuolelle lentäneestä jalkapallosta.

Vakuutusyhtiö ei korvaa vahinkoa, koska kolhun ei voitu todeta aiheutuneen tahallisesta ilkivallasta.

FINE-053659

Kuljettaja oli parkkeerannut moottoripyörän sille tarkoitetulle pysäköintipaikalle. Palatessaan takaisin, kuljettaja huomasi moottoripyörän makaavan maassa ja että sitä oli vahingoitettu. Moottoripyörän molemmat jalkapidikkeet olivat katkenneet, sitä oli vaurioitettu ulkoisesti ja sen vaihteisto oli rikkoutunut. Moottoripyörän vakuutukseen kuului ilkivaltavakuutus, mutta ei kolarointivakuutusta.

Vakuutuslautakunta katsoi vakuutusyhtiön tavoin, että kuljettajan velvollisuutena oli osoittaa, että vahingon syynä oli nimenomaan ilkivalta. Kuljettajan tuli siten pystyä näyttämään toteen, että moottoripyörän vahingot aiheutuvat tahallisesta ilkivallasta, eikä esimerkiksi moottoripyörän kaatumisesta toisen ajoneuvon törmäyksen vuoksi.

Vahinkoa ei näin ollen korvattu osakaskovakuutuksesta, koska moottoripyörän vahingoittamistarkoitusta ei ollut osoitettu toteen, eikä vakuutukseen sisältynyt toisen kolarointivakuutusta, joka kattaisi toisen ajoneuvon aiheuttamia vahinkoja moottoripyörälle.

Pelkkä epäilys ilkivaltavahingosta ei siten riitä vahingon korvaamiseksi ilkivaltavakuutuksesta, vaan vahingoittamistarkoitus tulee pystyä osoittamaan toteen. Kaikkein helpointa tämä on tietysti silloin, mikäli vahingolle on silminnäkijöitä tai jos tapahtumasta on videokuvaa.

Jälkimmäinen Vakuutuslautakunnassa ratkaistu tapaus olisi ollut korvattavissa kaskovakuutuksesta, mikäli siihen olisi kuulunut myös kolarointivakuutus.

Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen, voit aina kysyä asiaan juristin ilmaista arviota.

Korvataanko osakaskosta hinaus?

Kyllä, melkein kaikkien vakuutusyhtiöiden osakaskovakuutuksiin kuuluu myös hinauspalvelu. Osalla vakuutusyhtiöistä kyse on kuitenkin valinnaisesta lisäturvasta, jolloin hinausta ei korvata, ellei vakuutusta hankkiessa kyseistä lisäturvaa ole erikseen sisällytetty mukaan vakuutukseen.

Hinausturvassa vakuutusyhtiö korvaa ajoneuvon kuljetuksen lähimpään korjaamoon, mikäli sen syynä on ollut esimerkiksi ajoneuvoon yllättäen tullut vika vai vaurio, tai mikäli ajoneuvon polttoaine tai sähköenergia on loppunut.

Hinausturvasta ei kuitenkaan korvata kaikkia hinauksia. Vakuutusyhtiöiden ehdot eivät ole tältä osin yhteneväiset, mutta tyypillisesti vakuutuksesta ei yleensä korvata esimerkiksi ajoneuvon käynnistymättömyyttä sään vuoksi, ajoneuvon puutteellisesta kunnossapidosta tai huollosta aiheutunutta vahinkoa taikka avainten katoamisesta taikka jäämisestä ajoneuvon sisälle.

Kannattaako ottaa osakaskovakuutus?

Auton vakuuttamistarpeet vaihtelevat yksilöllisesti, joten päätös siitä, ottaako osakasko vai jokin muu vakuutus, riippuu useista tekijöistä. Kaskovakuutuksista, osakaskovakuutus mukaan lukien, voi kuitenkin yllä kerrotun mukaisesti saada korvauksia myös tilanteissa, joissa ajoneuvo on ollut käyttämättömän paikallaan.

Kaskovakuutuksen valinnan yhteydessä on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, kattaako kyseinen vakuutus eräitä yleisimpiä kaskovakuutuksesta korvattavaksi haettavia vahinkoja:

 1. Tuulilasien vahingot
 2. Hinaus- tai tiepalveluvahingot
 3. Törmäysvahingot
 4. Pysäköintivahingot

Karkeana peukalosääntönä kaskovakuutuksen valinnassa voi pitää esimerkiksi seuraavaa jaottelua, ellei ajoneuvon vakuuttamiseen liity sen iän lisäksi jotain muuta huomioon otettavaa syytä (esimerkiksi sen poikkeuksellinen arvo tai rahoittajan vaatimus).

Ajoneuvon ikä alle 5 vuottaAjoneuvon ikä 5-10 vuottaAjoneuvon ikä yli 10 vuotta
Täys-, Laaja-, Premium-, XL-, Loisto tai SuperkaskoLaajakaskoOsa- tai peruskasko

Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kuitenkin kielteinen, voit aina kysyä asiaan juristin ilmaista arviota.

Kolme yleistä syytä, miksi osakaskon valitseminen voi olla järkevää, ovat seuraavat:

 • Kyse on vanhasta autosta: Ajoneuvon arvo laskee sen iän ja ajettujen kilometrien perusteella. Vanhemman auton korjauskustannukset ovat monesti kohtuullisia, jolloin mahdolliset korjaustarpeet on taloudellisempaa maksaa itse, kuin maksaa vakuutusyhtiölle niiden vakuuttamisesta kallista vuosimaksua.
 • Pystyt maksamaan mahdolliset korjauskustannukset itse: kannattaa harkita omaa taloudellista tilannetta ja kykyä korjata tai korvata auton mahdolliset vahingot omasta taskusta. Jos et pysty tai halua kattaa suuria korjauskustannuksia itse, täyskasko voi olla järkevämpi vaihtoehto, koska se tarjoaa laajemman suojan omalle ajoneuvollesi. Jos auton korjaaminen tai korvaaminen ei aiheuta sinulle taloudellisesti suurta taakkaa, osakasko voi olla silloin sopivampi vakuutus.
 • Muita huomionarvioisia asioita: Jos autosi on sinulle tärkeä ja haluat suojata sen mahdollisimman hyvin erilaisilta riskeiltä, täyskasko voi antaa sinulle mielenrauhaa. Täyskasko kattaa yleensä myös pysäköidyn auton kolhut, rahoitusturvan, sijaisauton ja luonnonilmiöistä aiheutuvat vahingot. Jos esimerkiksi kykysi korvata ajoneuvon vahinko rahoittajalle huolettaa tai tiedät tarvitsevasi sijaisautoa mikäli auto pitää viedä korjaamolle, täyskasko voi tarjota sinulle paremman vakuutusturvan. Lisäksi jos ajoneuvo on ostettu rahoituksella, auton omistaja voi joka tapauksessa edellyttää täyskaskovakuutuksen hankkimista.

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?