Mitkä ovat liikenne- ja kaskovakuutuksen erot?

Mitkä ovat liikenne- ja kaskovakuutuksen erot?

Liikenne- ja kaskovakuutuksella vakuutetaan eri asioita. Laki edellyttää liikennevakuutuksen ottamista, kun taas kaskovakuutuksessa on kyse vapaaehtoisesta vakuutuksesta. Mikäli et siis halua ottaa kaskovakuutusta, se ei ole pakollista. Tyypillisesti kaskovakuutus kuitenkin otetaan, koska se laajentaa omalle ajoneuvolle aiheutuneiden vahinkojen korvattavuutta.

Liikennevakuutus on pakollinen kaikille liikenteeseen käytettäville moottoriajoneuvoille, kuten autoille, moottoripyörille ja kuorma-autoille. Osa moottoriajoneuvoista on vapautettu vakuuttamisvelvollisuudesta esimerkiksi sen vuoksi, että sen enimmäisnopeus ei ylitä 15 km/h, tai jos ajoneuvo on poistettu liikenteestä.

Mitä vahinkoja liikennevakuutus korvaa?

Liikennevakuutuksesta korvataan vahinkoja, joita ajoneuvo liikenteeseen käytön yhteydessä aiheuttaa ihmisille tai omaisuudelle.

Esimerkki korvattavasta liikennevahingosta

Edessä ajava ajoneuvo jarruttaa äkillisesti suojatien edessä, jonka seurauksena törmäät auton perään. Koska turvaväli edessä ajavaan ajoneuvoon oli liian pieni, toiselle autolle aiheutunut vahinko korvataan liikennevakuutuksestasi.

Yksi tärkeimmistä liikennevakuutuksen tarkoituksista on korvata henkilövahinkoja. Mikäli aiheutuu liikenneonnettomuus, jossa joku toinen loukkaantuu, liikennevakuutus korvaa loukkaantuneelle aiheutuneet hoitokulut, ansionmenetykset ja mahdolliset pysyvät haitat. Liikennevakuutuksesta voidaan korvata myös sinulle itselle aiheutuneita vahinkoja. Vakuutus antaa siten turvaa sinulle mahdollisen vahingonkorvausvastuun kattamisen osalta, että muille tiellä liikkuville.

Liikennevakuutus kattaa henkilövahinkojen lisäksi muille aiheutuneita omaisuusvahinkoja. Jos esimerkiksi törmäät toisen autoon, rakennukseen tai aitaan, liikennevakuutus voi korvata siitä aiheutuneita vahinkoja.

On tärkeää huomata, että liikennevakuutus korvaa vain kolmansille osapuolille aiheutetut vahingot, ei omalle ajoneuvollesi tai sinulle itsellesi aiheutuneita vahinkoja. Esimerkiksi mikäli sinulla autossasi oleva omaisuus vahingoittuu törmäyksestä, johon olet syyllinen, liikennevakuutus ei korvaa tällaisia vahinkoja. Siksi on suositeltavaa harkita myös kaskovakuutuksen ottamista, koska sen avulla voidaan vakuuttaa myös vahinkoja omalle omaisuudelle, jo

Liikennevakuutuksen korvausprosessi yleensä etenee siten, että vahingon kärsinyt osapuoli tekee vahinkoilmoituksen omalle vakuutusyhtiölleen. Vakuutusyhtiö arvioi vahingon ja korvaa sen soveltuvien ehtojen mukaisesti. On tärkeää ottaa yhteyttä omaan vakuutusyhtiöön heti vahingon sattuessa ja seurata heidän ohjeitaan korvausprosessin suhteen.

Liikennevakuutus on olennainen osa liikenteessä liikkumista ja tarjoaa suojaa odottamattomien tilanteiden varalta. Koska liikennevakuutuksen sisältö perustuu liikennevakuutuslakiin, kaikkien vakuutusyhtiöiden pakollinen liikennevakuutus tarjoaa saman vakuutusturvan.

Miten korottaa auton lunastuskorvauksen määrää?

Mikä on kaskovakuutus ja mitä vahinkoja se korvaa?

Kaskovakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka tarjoaa laajempaa suojaa kuin pelkkä liikennevakuutus. Kaskovakuutuksella voit suojata omaa ajoneuvoasi erilaisilta vahingoilta, joissa ei ole kyse liikennevahingosta tai jos liikennevahinko on sinun aiheuttamasi. Se tarjoaa usein kattavampaa turvaa sekä omalle ajoneuvollesi ja tietyillä vakuutusyhtiöillä kaskovakuutusta on laajennettu kattamaan myös jopa autossa olleiden lemmikkien vahinkoja.

Esimerkki kaskovakuutusta koskevasta vahingosta

Edessä ajava ajoneuvo jarruttaa äkillisesti suojatien edessä, jonka seurauksena törmäät auton perään. Koska turvaväli edessä ajavaan ajoneuvoon oli liian pieni, toiselle autolle aiheutunut vahinko korvataan liikennevakuutuksestasi.

Sinun autollasi on kolarointivakuutuksen sisältä kaskovakuutus. Ajoneuvosi korjauskulut korvataan sen perusteella kaskovakuutuksestasi.
Juristin autovakuutusvertailu-1.1.2024

Kaikki kaskovakuutukset eivät tarjoa samanlaista vakuutusturvaa. Koska kyse on vapaaehtoisesta vakuutuksesta, vakuutusyhtiöt tarjoavat kaskovakuutuksia erilaisilla turvailla. Näitä ovat esimerkiksi osakasko, peruskasko, laaja kasko, täyskasko sekä superkasko. Voit siten valita kaskovakuutuksista tarpeisiisi sopivan vakuutuksen.

Suppeimmat osakaskot kattavat yleensä vain varkaudet, palovahingot, ilkivallan ja hirveen törmäämisen. Täyskasko puolestaan tarjoaa laajemman suojan, jossa vakuutuksesta voidaan esimerkiksi korvata eläimen väistämisestä aiheutuneita taikka raekuurosta aiheutuneita vahinkoja.

Esimerkiksi autovarkauksiin liittyvä varkausvakuutus voi korvata auton varastamisen tai sen varkauden yhteydessä aiheutuneet vahingot. Lunastuskelpoisissa kolari- ja törmäysvahingoissa kaskovakuutus voi tarjota korvauksen ajoneuvosi lunastuksesta, vaikka olisit itse aiheuttanut vahingon.

Kaskovakuutuksella voi suojautua myös erilaisilta luonnonilmiöiltä, kuten myrskyiltä tai tulvilta. Näissä tapauksissa kaskovakuutus voi kattaa ajoneuvon kärsimät vahingot. Lisäksi se voi tarjota turvaa esimerkiksi lasivahinkojen korjaamiseen, kuten ikkunoiden tai tuulilasin rikkoutumisesta aiheutuvien vahinkojen korvaamiseen.

Kaskovakuutukseen liittyy monesti omavastuu tietyille vahinkotyypeille. Omavastuu on se summa, joka jää vahingosta sinun maksettavaksesi. Vakuutusyhtiö korvaa vahinkoa vain omavastuun ylittäviltä osin. On syytä huomioida, että korvausmäärät voivat vaihdella merkittävästi vakuutusyhtiöittäin ja jopa saman vakuutusyhtiön eri kaskovakuutuksien välillä.

Siksi on tärkeää tutustua riittävällä huolellisuudella kaskovakuutuksen ehtoihin ja vertailla vakuutusyhtiöiden tarjouksia, jotta sinulle olennaiset vahingot eivät jää vakuutuksesta korvaamatta.

Mitkä ovat kaskovakuutusehtojen erot?

Kun harkitset kaskovakuutuksen ottamista tai sinulla jo sellainen, on tärkeää ymmärtää niiden ehdot ja rajoitukset. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat vakuutusehtonsa, jotka määrittävät korvauskäytännöt ja vakuutusten kattavuuden. Toisin kuin liikennevakuutuksessa, turvan taso ei ole kaikilla vakuutusyhtiöillä sama, vaikka molemmat mainostaisivat vakuutustaan samalla nimellä. Esimerkiksi sekä Fennia, If, LähiTapiola että Pohjola tarjoavat osakaskovakuutusta, mutta turvien sisällössä on hyvin merkittäviä eroja.

VakuutusyhtiöKattaako vakuutus luonnonilmiövahinkoja?
Fennia – Osakasko
If – OsakaskoKyllä
LähiTapiola – Osakasko
Pohjola Vakuutus – Osakasko
Kaikkien vakuutusyhtiöiden osakaskovakuutukset eivät tarjoa samanlaista turvaa

Vakuutuskirjalla ja -ehdoissa määritellään tilanteet, joiden perusteella vahinko korvataan, mikä on siitä maksettava korvausmäärä sekä millaisia vahinkoja vakuutuksesta ei korvata lainkaan tai milloin niitä korvataan vain osittain. Ehdot toimivat siten kehyksenä sille, millaisia vahinkoja varten sinulla on vakuutus ja millaisista vahingoista et saa korvausta.

Varmista moottoripyörän korvaukset 1.1.2024

Esimerkki suppean ja laajan kaskovakuutuksen turvasta

Autosi osuu huonosti valaistulla tiealueella keskellä ajoväylää olevaan kuoppaan, jolloin autosi vahingoittuu. Tienpitäjän ei katsota olevan vastuussa, koska kuoppa olisi ollut huomattavissa normaalia tarkkaavaisuutta käyttämällä ja auton tilannenopeuden oli täytynyt vahingon määrän perusteella olla sallittua suurempi.

Suppea kaskovakuutuksesi ei korvaa vahinkoa, koska se kattaa vain varkaudet, palovahingot, ilkivallan ja hirveen törmäämisen. Vahinko olisi korvattavissa laajasta kaskovakuutuksesta, joka sisältää kolarointiturvan.

On myös tärkeää huomata, että vakuutusten korvauskäytännöt, maksujen suorittamistapa ja -nopeus vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Jokainen vakuutusyhtiö määrittelee omat prosessinsa vahinkoilmoitusten käsittelyyn ja korvausten maksamiseen. Siksi on hyvä tietää, miten toimia vahingon sattuessa ja kenen puoleen kääntyä korvausasioissa, jotta korvauskäsittely sujuu mahdollisimman sujuvasti.

Esimerkiksi hinausta vaativissa vahingoissa vakuutusyhtiö saattaa edellyttää oman hinauskumppanin käyttämistä, tai muussa tapauksessa se vähentää hinauksesta omavastuun. Jokaiselta vakuutusyhtiöltä löytyy ohjeistus vahinkotilanteiden varalta omilta sivuiltaan.

Vakuutuksilla voi olla myös erilaisia vakuutusmaksuja ja maksutapoja. Vakuutusyhtiöt voivat hinnoitella vakuutuksiaan eri tavoin. Maksut perustuvat tyypillisesti esimerkiksi ajoneuvon ominaisuuksiin, omistajan ikään tai ajohistoriaan. Vakuutusyhtiöiden tarjouksia kannattaa vertailla keskenään sen sijaan, että hyväksyy vain suoraan halvimman vakuutuksen.

Loppujen lopuksi vahinkojen välttäminen on aina edullisempi vaihtoehto kuin niiden korjauttaminen jälkikäteen vakuutusyhtiön rahiolla. Kun pyrit ehkäisemään vahinkoja liikenteessä ja arkipäivän tilanteissa, säästät pitkässä juoksussa aikaa ja rahaa.

Vinkkejä vahinkojen välttämiseksi

  • 1. Noudata turvallista ajotapaa: Liikennesääntöjen noudattaminen on kaiken a ja o. Huomioi erityisesti turvaväli edellä ajavaan autoon sekä vältä äkillisiä kiihdytyksiä ja jarrutuksia. Ole erityisen varovainen huonolla säällä ja liikenteen ruuhka-aikoina, eli muokkaa ajotapaasi vallitsevien olosuhteiden perusteella.
  • 2. Hyvän parkkipaikan valitseminen: Valitse turvallinen ja valvottu parkkipaikka, kun jätät autosi pidemmäksi aikaa. Vältä parkkeeraamista pimeille ja eristyksissä oleville alueille, joissa varkaus- tai ilkivaltariski voi olla suurempi. Uusilla tai arvokkailla ajoneuvoilla parkkipaikka voi olla syytä hakea kauempaa kuin oven vieressä olevasta ahtaasta välistä.
  • 3. Huollon säännöllisyys: Pidä ajoneuvosi hyvässä kunnossa suorittamalla säännöllisiä huoltotoimenpiteitä. Tarkista renkaiden kunto, jarrut, valot ja muut tärkeät osat huolto-ohjeiden mukaisesti. Näin voit havaita ja korjata mahdolliset ongelmat ajoissa, mikä vähentää vahinkoriskiä.
  • 4. Tarkkaavaisuus: Ole tarkkaavainen ajoneuvolla liikkuessasi. Pidä silmällä muita tielläliikkujia, liikennemerkkejä ja mahdollisia vaaratekijöitä. Vältä häiriötekijöitä, kuten puhelimen käyttöä ajaessa, ja keskity vain ajoneuvon ajamiseen.
  • 5. Ennaltaehkäisevä toiminta: Jos asut alueella, jossa on yleistä esimerkiksi tulvia, myrskyjä tai muita luonnonilmiöitä, suorita ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä ennen sääolosuhteiden muutosta. Esimerkiksi ennen myrskyä auto on syytä pysäköidä katteen alle muun muassa rakeiden aiheuttamien vahinkojen välttämiseksi.

Yllä mainittujen vinkkien avulla voit lisätä turvallisuutta ja vähentää vahinkoriskejä. Vaikka kaikkia varotoimia noudatettaisiin, vahinkoja voi silti tapahtua. Siksi on tärkeää olla valmistautunut ja varmistaa, että sinulla on asianmukainen vakuutus ajoneuvollesi aiheutuvien vahinkojen varalta.

Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kuitenkin kielteinen, voit aina kysyä asiaan juristin ilmaista arviota.

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?