Syntymättömän lapsen ja vauvan vakuutus

Syntymättömän lapsen ja vauvan vakuutus

Vauvavakuutus on syntymättömän lapsen vakuutus, josta korvataan sekä äidin että lapsen terveyden- ja sairaanhoitokuluja.

Osa vakuutusyhtiöistä nimittää syntymättömän lapsen vakuutusta vauvavakuutukseksi ja osalla markkinoinnissa puhutaan lapsivakuutuksesta, joka on otettu syntymättömälle lapselle. Nämä kaikki kuitenkin tarkoittavat samanlaista vakuutusta, eli ne korvaavat ennen lapsen syntymää aiheutuneita lääkäri- ja muita hoitokuluja.

Kun lapsi syntyy, vauvavakuutus muuttuu erilliseksi lapsen sairaskuluvakuutukseksi. Lapsen osalta vakuutusturvan tasoon ei tule olennaisia muutoksia ja lapsen sairauskuluvakuutus säilyy siten voimassa myös synnytyksen jälkeen. Äidin kohdalla turva kuitenkin lakkaa lapsen syntymän jälkeen esimerkiksi 3 kuukauden kuluttua.

Millaisia lääkäri- ja hoitokuluja korvataan vauvavakuutuksesta?

Vauvavakuutus kattaa usein laajan valikoiman lääkäri- ja sairaanhoitokuluja, joita voi aiheutua vauvan sairaanhoidosta. Syntymättömän lapsen vakuutus kattaa lapsen lisäksi tiettyjä äidin hoitokuluja, kuten esimerkiksi normaalia pidemmän sairaanhoitojakson raskauden aikana taikka välittömästi sen jälkeen.

Äidin osalta turva lakkaa vakuutusyhtiöstä riippuen esimerkiksi 3 kuukauden kuluttua synnytyksestä, jolloin äidille tulee hankkia erillinen sairaskuluvakuutus vakuutusturvan jatkamiseksi.

Vauvavakuutukset vaihtelevat merkittävästi tarjoamiensa palveluiden ja kattavuuden suhteen. Yleisesti ottaen vauvavakuutukset voivat kuitenkin kattaa esimerkiksi:

 • Lääkärikäynnit sairauksiin liittyen (kuten infektiot, korvatulehdukset ja krooniset sairaudet)
 • Sairauksien hoitokulut (kuten reseptilääkkeet)
 • Äidin sairaalahoidon raskausajalta
 • Vauvan vakavan synnynnäisen sairauden ja vamman
 • Vastasyntyneen lapsen sairaalahoidon
 • Lapsen tapaturmien hoito- ja sairaanhoitokulut
 • Lapsen tapaturman aiheuttaman pysyvän vamman
 • Lapsen tapaturmaisen kuoleman korvauksen

Korvattavia kuluja voivat olla tällöin esimerkiksi yksityisen ja julkisen terveydenhuollon kulut, kuten erilaiset tutkimus-, hoito- ja lääkekustannukset, lääkinnällisen välineen hankintakustannukset sekä sairaalan hoitopäivämaksut. Vauvavakuutukset kattavat myös erilaisia erikoislääkäripalveluita ja hoitoja. Esimerkiksi lastenlääkärit, silmälääkärit ja muut erikoislääkärikäynnit voivat olla vakuutuksesta korvattavia.

On tärkeää huomata, että vakuutusten kattavuus vaihtelee merkittävästi vakuutusyhtiöittäin. Halvinta vakuutusta ei kannata valita automaattisesti, vaan on tärkeää lukea vakuutuksen ehdot ja ymmärtää, mitä tietty vakuutus kattaa ja mitä ei.

Lisäksi vakuutuksen valinnassa pitää ottaa huomioon vakuutuksen rajoitusehdot ja omavastuut. Kaikissa tapauksissa vakuutus ei kata kaikkia kustannuksia tai vain osan niistä, jolloin omavastuuosuus tai tietyt hoitokulut täytyy maksaa itse.

Millaisia lääkärikuluja ei korvata vauvavakuutuksesta?

Yleisesti ottaen vauvavakuutukset eivät kata seuraavia kuluja:

 1. Ennaltaehkäiseviä hoitoja: Ennaltaehkäisevät terveyspalvelut, kuten terveystarkastukset tai rokotukset, eivät kuulu vakuutuksesta korvattaviksi.
 2. Ennen vakuutuksen alkua diagnosoituja sairauksia: Mikäli vakuutus on otettu vasta lapsen syntymän jälkeen, lapsen sairauskuluvakuutuksesta korvataan vain uudet tai vakuutuksen voimaantulon jälkeen syntyneet sairaudet. Ennen lapsen syntymää otettu vauvavakuutus ei kuitenkaan sisällä tällaisia rajoitusehtoja, jonka vuoksi vakuutuksen ottaminen ennen syntymää on suositeltavaa.
 3. Kosmeettisia hoitoja ja muita kuin välttämättömiä hoito- ja tutkimustoimenpiteitä: Pelkästään kosmeettiset hoidot tai ei-lääketieteelliset toimenpiteet eivät ole vakuutuksesta korvattavia. Esimerkiksi esteettiset plastiikkakirurgiset toimenpiteet eivät lähtökohtaisesti kuulu vakuutuksesta korvattaviksi. Poikkeuksena tähän voi olla tilanteet, joissa plastiikkakirurgian tarve liittyy esimerkiksi tapaturmaan tai sairauden hoitoon.

Mikäli vakuutusyhtiö ei korvannut vahinkoa, voit aina pyytää juristin ilmaisen arvion päätökseen.

Miten vauvavakuutusta haetaan?

Vakuutuksen hakemiseksi tulee täyttää vakuutusyhtiön vakuutushakemus. Helpoimmin se onnistuu vakuutusyhtiön verkkosivujen kautta.

Vakuutus myönnetään äidin antaman terveysselvityksen perusteella. Vakuutusyhtiö ei selvitä omatoimisesti julkisesta terveydenhuollosta taikka yksityisiltä toimijoilta kyseisiä tietoja, vaan vakuutusyhtiö päätös vakuutuksen myöntämisestä perustuu sille toimitettuun tietoon.

Vakuutushakemukseen annetuissa vastauksissa tulee olla rehellinen ja tietojen täyttämisessä huolellinen. Mikäli annetut tiedot osoittautuvatkin virheelliseksi tai vakuutusyhtiölle on antanut epähuomiossa väärää tietoa, kyseiset tiedot tulee korjata oma-aloitteisesti vakuutusyhtiölle ilman aiheetonta viivästystä.

Vakuutusyhtiöllä voi olla oikeus muuttaa vakuutuksen ehtoja tai jopa irtisanoa vakuutus, mikäli sille on annettu tahallisesti tai huolimattomuudesta vääriä tietoja taikka vakuutuksen hakemisessa on menetelty vilpillisesti (vakuutussopimuslain 17 §).

Milloin vauvavakuutus voidaan myöntää ja milloin sitä ei myönnetä?

Vakuutusyhtiö arvioi hakemuksen perusteella äidin ja sikiön terveydentilaa. Vakuutusyhtiöt tekevät saamiensa tietojen perusteella päätöksen vakuutuksen myöntämisestä taikka siihen lisättävistä erityisehdoista. Päätös voi perustua esimerkiksi perheen terveyshistoriaan, vauvan terveydentilaan, mahdollisiin riskitekijöihin tai äidin sairauksiin.

Vauvavakuutuksessa on kyse vapaaehtoisesta vakuutuksesta, joten vakuutusyhtiöllä on oikeus hylätä vakuutushakemus tai asettaa ehtoja vakuutuksen myöntämiselle. Esimerkiksi jos lapsi on jo syntynyt ja hänellä on jo olemassa oleva sairaus tai terveysongelma, vakuutusyhtiö voi kieltäytyä vakuutuksen myöntämisestä kyseisen sairauden osalta tai asettaa rajoituksia korvauksiin. Vakuutusyhtiö voi myös myöntää vakuutuksen korottamalla vakuutusmaksua tai nostamalla tavanomaista omavastuuta.

Päätös vakuutuksen myöntämisestä tai hylkäämisestä voi myös vaihdella vakuutusyhtiöittäin. Vakuutusyhtiö A saattaa myöntää vakuutuksen, kun taas B voi kieltäytyä ja C asettaa vakuutukselle erityisehtoja.

Vauvavakuutuksen hakeminen ja tärkeiden turvien kuuluminen vakuutukseen voi olla haastava varmistaa. Tällöin on suositeltavaa ottaa yhteyttä vakuutusyhtiön asiakaspalveluun lisäohjeiden ja selvennysten saamiseksi vakuutusturvaan liittyen.

Vauvavakuutusta hakiessa kannattaa huomioida, mikäli vakuutusyhtiö edellyttää heiltä hankittavan samalla muita vakuutuksia. Jos vauvavakuutus on sidottu esimerkiksi siihen, että samasta yhtiöstä otetaan myös kotivakuutus, kotivakuutuksen siirtäminen toiseen yhtiöön voi aiheuttaa vauvavakuutuksen päättymisen.

Voiko vauvavakuutusta voi hakea odotusaikana?

Kyllä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että vakuutusta on mahdollista hakea milloin tahansa raskauden toteamisen ja syntymisen välillä.

Mikäli vakuutusta hakee odotusaikana, käytännössä kaikki vakuutusyhtiöt edellyttävät, että rakenneultraäänitutkimus on suoritettu. Vakuutusta voi silloin hakea aikaisintaan raskausviikoilla 11–13, kun ultran tulokset ovat selvinneet.

Vakuutusta ei kuitenkaan aina myönnetä enää silloin, kun laskettu aika on lähellä. Esimerkiksi tällä hetkellä If edellyttää vauvavakuutuksen hakemista viimeistään 2 kuukautta ennen laskettua aikaa, Pohjantähti ennen 36 raskausviikkoa, mutta toisaalta Fennia, LähiTapiola ja Pohjola mahdollistavat vakuutuksen hakemisen joko laskettuun aikaan taikka syntymään saakka.

Vakuutusyhtiöillä on toisistaan poikkeavia käytäntöjä ja ehtoja vakuutusten hakemiselle odotusaikana. Asia kannattaakin varmistaa aina etukäteen valitulta vakuutusyhtiöltä, jotta vakuutuksen hankkimiselle ei tule odottamattomia esteitä.

Vaikuttaako äidin ikä vauvavakuutuksen myöntämiseen?

Kyllä. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on oma ikärajansa, joita vanhemmille äideille vakuutusta ei myönnetä. Alla suurimpien suomalaisten vakuutusyhtiöiden ikärjat.

VakuutusyhtiöÄidin ikäraja vakuutuksen hankkimiseen
Fennialaskettuna aikana alle 44 vuotta
Iflaskettuna aikana alle 46 vuotta
LähiTapiolavakuutusta haettaessa alle 43-vuotias
Pohjantähtivakuutusta haettaessa alle 46-vuotias
Pohjolalaskettuna aikana alle 46 vuotta
Turvavakuutusta haettaessa alle 43-vuotias

Voiko vauvavakuutusta hakea syntymisen jälkeen?

Kyllä, vakuutuksen voi myös ottaa syntymän jälkeen. Tällöin ei kuitenkaan ole kyse syntymättömän lapsen vakuutuksesta eli vauvavakuutuksesta, vaan lapsen sairaskuluvakuutuksesta.

On tärkeää huomioida, että vakuutuksen hakeminen lapsen syntymän jälkeen viivästyttää vakuutuksen voimaantuloa. Vastasyntyneelle otettu lapsin sairauskuluvakuutus ei nimittäin tule välttämättä heti voimaan, kun sen haluaisi.

Tyypillisesti vakuutus voidaan myöntää vasta 4–7 vuorokautta synnytyksestä. Koska vastasyntyneen lapsen sairaanhoitoon voi liittyä paljon merkittäviä kustannuksia aivan synnytyksen jälkeen, vakuutusyhtiöt rajoittavat korvausmenojaan rajaamalla välittömästi sen jälkeen aiheutuneita kuluja vakuutuksesta pois.

Mikäli vauvavakuutus on kuitenkin hankittu ennen syntymää, vakuutus kattaa myös välittömästi syntymän jälkeen aiheutuneita sairaanhoitokuluja. Vakuutuksen voimaantulon viive on yksi merkittävä syy, miksi vakuutus kannattaa ottaa nimenomaan jo odotusaikana.

Milloin lapselle voi hakea sairauskuluvakuutusta syntymän jälkeen?

Tämä vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Alla listaus eri vakuutusyhtiöiden edellytyksistä.

VakuutusyhtiöVakuutuksen myöntäminen lapsen syntymän jälkeen
Fenniaalle 4 vuorokauden ikäinen, kuitenkin vasta sen jälkeen, kun lapsi on päässyt synnytyssairaalasta kotiin
If7 vuorokautta syntymästä
LähiTapiolakun lähtötarkastus sairaalassa on tehty ja vauva on päässyt kotiin synnytyssairaalasta
Pohjantähtikun lapsi on vähintään 7 vuorokauden ikäinen ja päässyt kotiin sairaalahoidosta
Pohjola– (ei mainintaa vakuutusehdoissa)
Turva– (ei mainintaa vakuutusehdoissa)

Jokainen vakuutusyhtiö saattaa asettaa omat ehtonsa ja aikarajansa vauvavakuutuksen hakemiselle lapsen syntymän jälkeen. Mikäli vakuutuksen hankkiminen on ajankohtaista synnytyksen jälkeen, asia kannattaa varmistaa valitulta vakuuttajalta erikseen.

Miksi vakuutus voi olla järkevämpi hankkia ennen synnytystä?

Vauvavakuutuksen ottaminen ennen lapsen syntymää tarjoaa useita etuja verrattuna siihen, että vakuutus otetaan vasta synnytyksen jälkeen:

 1. Vakuutusturva on laajempi: Vakuutuksen ottaminen raskauden aikana varmistaa, että vakuutus on voimassa ja kattaa myös välittömästi lapsen syntymän jälkeen aiheutuneita kuluja. Näin vältetään tilanne, jossa vakuutus ei olisikaan voimassa kuin esimerkiksi vasta viikko synnytyksen jälkeen.
 2. Valmistautuminen ennakoimattomiin kuluihin: vastasyntyneen kaikkia sairaanhoitovaatimuksia ei voi ennustaa. Hyvin sujunut raskausaika ei takaa, etteikö sairaudenhoito- tai sairaalakuluja syntyisi yllättäen synnytyksen jälkeen. Vauvavakuutuksen avulla näitä kuluja voi siirtää vakuutusyhtiö maksettavaksi, jolloin niitä ei joudu maksamaan kokonaan itse.
 3. Äidin sairaanhoitokulujen kattaminen: Vauvavakuutus kattaa myös äidin sairaanhoitokuluja, joiden korvaaminen muutoin voi edellyttää esimerkiksi äidille erillistä sairaskuluvakuutusta.
 4. Yksi stressattava asia vähemmän: Vauvan syntymä ja sen jälkeinen aika ovat todennäköisesti tarpeeksi kiireisiä ja stressaavia ilman hoidon kustannuksista murehtimistakin. Vakuutuksen ottaminen hyvissä ajoin auttaa keskittymään tärkeämpiin asioihin.

Jokainen vakuutusyhtiö saattaa asettaa omat ehtonsa ja aikarajansa vauvavakuutuksen hakemiselle lapsen syntymän jälkeen. Mikäli vakuutuksen hankkiminen on ajankohtaista synnytyksen jälkeen, asia kannattaa varmistaa halutulta vakuuttajalta erikseen.

Juristin autovakuutusvertailu-1.1.2024

Onko vauvavakuutus voimassa myös matkustaessa?

Osalla vakuutusyhtiöistä vakuutus on voimassa kaikkialla maailmassa, mutta monesti esimerkiksi sairauden tai tapaturman hoitokuluja korvataan vain Suomessa syntyneistä kuluista.

Vakuutuksen käyttäminen kyseisissä tilanteissa käytännössä edellyttää Suomessa oleskelua, koska muutoin kuluja ei korvata vakuutuksesta. Joillain vakuutusyhtiöillä vakuutuksen voimassaoloalue voi olla rajattu esimerkiksi vain Pohjoismaihin, tai siitä on rajattua pois matkakohteet, joissa matkustetaan liian kaukana pysyvästi asutetusta alueesta.

Vakuutuksen kattavuutta voi laajentaa erillisellä matkavakuutuksella, joka kattaa myös ulkomailla syntyviä sairaanhoitokuluja. Matkavakuutuksen ehtojen osalta kannattaa kuitenkin olla tarkkana, sillä monesti matkavakuutuksien ulkopuolelle on rajattu esimerkiksi raskauteen liittyvät hoitokulut kokonaan tai siitä voidaan kattaa vain odottamattomia ja yllättäviä kustannuksia.

Jotkin vakuutusyhtiöt saattavat myös tarjota laajempaa kansainvälistä kattavuutta, mutta tämä kannattaa aina varmistaa tapauskohtaisesti suoraan vakuutusyhtiöltä.

Milloin vauvavakuutus päättyy?

Vauvavakuutuksen päättymisaika riippuu vakuutusyhtiöstä, vakuutuksen ehdoista ja siitä, minkä tyyppisen vakuutuksen olette hankkineet. Yleensä vauvavakuutukset ovat voimassa siihen saakka, kunnes lapsi saavuttaa ehdoissa määritellyn iän. Äidin kohdalla vakuutus päättyy monesti viimeistään joitain kuukausia synnytyksen jälkeen.

Vauvavakuutus tai syntyneen lapsen vakuutus on voimassa vuoden kerrallaan niin kauan kuin vakuutus halutaan uusia tai vakuutusyhtiö ei irtisano vakuutusta. Syntyneen lapsen vakuutus voi siten jatkua vuosi kerrallaan aina hänen eläkeikäänsä saakka.

Urheilun osalta vakuutus on tyypillisesti voimassa siihen saakka, kunnes lapsi täyttää esimerkiksi 12 vuotta. Tämän jälkeen urheiluun liittyvät tapaturmat tulee vakuuttaa erillisellä vakuutuksella, esimerkiksi lajiliiton kautta tai erillisellä urheilua koskevalla tapaturmavakuutuksella.

Miten paljon korvauksia vakuutuksesta voi saada?

Vauvavakuutuksen korvausmäärät eli vakuutusmäärät vaihtelevat suuresti vakuutusyhtiöstä, vakuutuksen tyypistä ja vakuutuksen ehdoista riippuen. Korvausmäärät voivat kattaa osan tai kaikki lääkäri-, hoito- ja sairaalakuluista, mutta niillä voi olla myös rajoituksia, omavastuita tai enimmäiskorvaussummia.

Korvausmäärät määritellään usein vakuutuksen ottamisen yhteydessä, ja ne voivat vaihdella eri hoitomenetelmien, sairauksien ja lääketieteellisten palvelujen välillä. Vakuutuksessa voidaan määritellä, että vakuutusyhtiö korvaa tietyn prosenttiosuuden korvattavista kuluista, esimerkiksi 80% lääkärilaskuista tai sairaalakuluista. Lisäksi vakuutuskirjalla voi olla ennalta määriteltyjä maksimikorvaussummia tietyille hoidoille tai sairauksille.

Korvausmäärän voi tyypillisesti päättää melko vapaasti vakuutusta hankkiessa. Esimerkiksi Ifin vauvavakuutukselle on mahdollista hankkia seuraavia enimmäiskorvausmääriä.

 • 50 000 – 200 000 euroa sairaus- ja tapaturman hoitokuluihin
 • Pysyvä haitta 100 000 euroa
 • Tapaturman aiheuttama kuolema 5 000 euroa

Vaikka käytetyssä esimerkissä korvauksia voi saada sairaudenhoitokuluista jopa 200 000 euroa, se ei tarkoita, että vakuutuksesta maksettaisiin yhdenkin korvattavan vahingon myötä kyseinen summa. Kyse on enimmäiskorvausmäärästä vakuutuskauden aikana, eli vakuutuksesta korvataan yhteensä enintään kyseinen summa. Mikäli vauvan tai syntymättömän lapsen hoitoon liittyviä kuluja syntyy vuoden aikana esimerkiksi 4 500 euroa, vakuutuksesta voidaan korvata kyseinen summa.

Eikö vakuutusyhtiö korvannut vahinkoa? Lunasta juristin ilmainen arvio.

Vaikka käytetyssä esimerkissä korvauksia voi saada sairaudenhoitokuluista jopa 200 000 euroa, se ei tarkoita, että vakuutuksesta maksettaisiin yhdenkin korvattavan vahingon myötä kyseinen summa. Kyse on enimmäiskorvausmäärästä vakuutuskauden aikana, eli vakuutuksesta korvataan yhteensä enintään kyseinen summa. Mikäli vauvan tai syntymättömän lapsen hoitoon liittyviä kuluja syntyy vuoden aikana esimerkiksi 4 500 euroa, vakuutuksesta voidaan korvata kyseinen summa.

Tapaturman aiheuttama kuolema on poikkeus yllä olevaan pääsääntöön. Siinä korvausmäärä on kiinteä ja se maksetaan kokonaisuudessaan.

Vakuutusmäärien korotus ei ole ilmaista, vaan mitä korkeamman enimmäiskorvausmäärän valitsee, sitä enemmän vakuutus maksaa.

Lisäksi vakuutuksen hintaan vaikuttaa vakuutukseen valitettava omavastuu. Vakuutusyhtiöt antavat monesti vakuutusta hankkiessa valita omavastuun vapaasti esimerkiksi 100–1000 euron väliltä. Omavastuu tulee maksaa sairauden hoitokulujen osalta vain kerran kalenterivuodessa, ja kun omavastuu on täyttynyt, loput kulut korvataan ilman omavastuuvähennystä. Tapaturmavahingoissa omavastuu saatetaan kuitenkaan vähentää jokaisesta tapaturmasta. Pienempi omavastuu nostaa vakuutuksen hintaa, sillä vakuutusyhtiön osuus korvattavista kuluista on silloin suurempi.

Miten korvauksia haetaan?

Lähes poikkeuksetta kulut tulee maksaa ensin itse ja hakea kuluista se jälkeen Kelalta korvaukset. Vakuutusyhtiö suorittaa korvaukset vasta tämän jälkeen saatuaan Kelan korvauslaskelman käyttöönsä.

Missä ajassa korvauksia tulee hakea?

Kelan korvausosuutta tulee hakea 6 kuukauden kuluessa kulujen syntymisestä.

Korvausta on haettava vakuutusyhtiöstä tyypillisesti viimeistään vuoden kuluessa kulujen syntymisestä. Osalla vakuutusyhtiöistä riittää, että kuluja haetaan vuoden kuluessa sen vakuutuskauden päättymisestä, jolloin kulut ovat syntyneet.

Korvauksien hakemisessa ei kuitenkaan kannata jäädä turhaan odottelemaan, sillä vakuutusyhtiöt hylkäävät säännönmukaisesti korvaushakemuksia, jotka on jätetty liian myöhään.

Vahinkoilmoitus kannattaa tehdä vakuutusyhtiöön aina mahdollisimman pian, vaikka kuluja ei olisi vielä syntynyt tai hakemusta tehty Kelalle. Olemalla aktiivinen vakuutusyhtiön suuntaan alusta alkaen, saat myös tietoa siitä, millaisia kuluja vakuutuksesta voitaisiin kattaa ja vältät turhien kulujen syntymisen

Miten korvauskäsittely etenee?

Käytännössä kaikki kotimaiset vakuutusyhtiöt tarjoavat sähköisiä palveluita tai lomakkeita korvausten hakemista varten, mutta myös perinteinen kirjeposti tai puhelimella tehtävä vahinkoilmoitus on mahdollinen.

Vahinkoilmoituksen tekeminen vakuutusyhtiön verkkosivujen kautta on monesti hyvä vaihtoehto, koska sähköinen lomake ohjaa lisäämään hakemuksen liitteeksi oikeat asiakirjat, kuten lääkärinlausunnot, kuitit ja hoitokertomukset. Vahinkokäsittely nopeutuukin huomattavasti toimittamalla oikeat tiedot ja liitteet heti alusta lähtien. Alkuperäiset kuitit joutuu tosin lähettämään monesti postitse.

Vakuutusyhtiö tekee korvauspäätöksen toimitettujen tietojen perusteella tai pyytää lisätietoja. Jos korvaus myönnetään, vakuutusyhtiö maksaa sovitun korvaussumman vakuutustapahtuman kattamiin kuluihin.

Mikäli korvauspäätös on kielteinen, vakuutusyhtiön tulee perustella ne syyt, joiden vuoksi vahinkoa ei voida korvata vakuutuksesta. Hyvin kirjoitetusta korvauspäätöksestä ilmenee ymmärrettävästi, miksi vahinkoa ei korvata. Toisaalta liian usein korvauspäätös on huonosti perusteltu tai siitä puuttuu viittaukset vakuutusehtoihin, jolloin päätöksen oikeellisuutta on mahdotonta arvioida. Mikäli päätös vaikuttaa virheelliseltä, voit katsoa vinkit korvauspäätöksen omatoimiseen oikaisuun tai pyytää vahinkoon vakuutusjuristin ilmaista arviota.

Voiko vakuutusyhtiö muuttaa vakuutusehtoja tai vakuutusmaksua niin halutessaan?

Vakuutusyhtiöllä on tietyissä tilanteissa oikeus muuttaa vakuutuksen ehtoja ja hintaa. Nämä oikeudet ovat kuitenkin hyvin tarkkaan rajattuja ja mahdollisia vain laissa nimenomaan säädetyissä tilanteissa. Vakuutusyhtiö ei voi mielivaltaisesti päättää ehtojen muuttamisesta, vaan siihen tulee olla laillinen peruste.

Jotta vakuutusyhtiöllä voi olla oikeus ehtojen tai hinnan muuttamiseen, vakuutusehdoista tulee ensinnäkin löytyä kohta, millä perustein ehtoja tai hintaa on oikeus muuttaa. Mikäli vakuutusehdoista ei löydy tällaista ehtoa, vakuutusyhtiöllä ei ole lähtökohtaisesti oikeutta tehdä vakuutukseen mitään muutoksia.

Myöskään mikä tahansa ehdoissa luokiteltu peruste muutoksella ei ole mahdollinen, vaan ehdon tulee olla niin yksilöity, että siitä ilmenee selkäesti ja yksiselitteisesti edellytykset muutokselle. Yleinen ehdoissa mainittu muutosperuste on esimerkiksi se, että yhtiön korvausmeno on kasvanut ennalta arvaamattomasti tai lainsäädäntöä on muuttunut, jonka vuoksi ehtoja ja/tai hintaa muutetaan.

Vakuutusyhtiön oikeudesta muuttaa vakuutusehtoja säädetään vakuutussopimuslaissa, joka asettaa vakuutusehtojen lisäksi rajoituksia, millä perustein ja missä tilanteissa ehtoja saa muuttaa.

A) Vakuutusehtojen muutos vakuutuskauden vaihtuessa

Vakuutuksen hintaan ja ehtoihin tehdään eniten muutoksia vakuutuskauden vaihtuessa. Monesti vakuutuksen muutokset kohdistuvat vakuutuksen hintaan, jolloin hinnankorotuksen perusteena saattaa olla esimerkiksi vakuutuksen heikko kannattavuus.

Vakuutusyhtiöllä ei kuitenkaan ole oikeutta tehdä jatkuvaan, eli vuosittain uudistuvaan vakuutukseen, olennaisia ehtoheikennyksiä (vakuutussopimuslain 19 §). Tämä tarkoittaa sitä, että vakuutusyhtiö ei voi vain ilmoittaa, ettei se jatkossa korvaa lainkaan tiettyjä vahinkoja, tai niiden korvausmäärä poikkeaa merkittävästi siitä, mitä se on aiemmin ollut. Jos vakuutusyhtiö haluaa tehdä tällaisen olennaisen ehtoheikennyksen, sen tulee irtisanoa vakuutus ja antaa mahdollisuus vakuutuksen hankkimiseen uusilla, heikommilla ehdoilla.

Vauvavakuutuksissa, sairauskuluvakuutuksissa ja tapaturmavakuutuksissa ehtojen muuttaminen vakuutuskauden vaihtuessa ei ole myöskään sallittua sen perusteella, että vakuutusyhtiö on joutunut korvaamaan vahingon (vakuutussopimuslain 20 a §).

Vakuutuskauden vaihtuessa tehtävä muutos astuu voimaan seuraavan vakuutuskauden alussa. Ehtojen tai hinnan muutos ei ole mahdollista kesken vakuutuskauden.

Muutoksesta tulee lisäksi ilmoittaa viimeistään 1 kuukautta ennen vakuutuskauden vaihtumista, tai muussa tapauksessa ehtomuutos ei tule voimaan. Toisinaan vakuutusyhtiöt ovat unohtaneet ilmoittaa uudistuskirjeessä olennaisesta ehtomuutoksista, jolloin vakuutusyhtiön virheellisesti tekemiä korvauspäätöksiä on saatu oikaistua.

B) Vakuutusehtojen muutos kesken vakuutuskauden

Vakuutusyhtiön oikeus muuttaa vakuutuksen ehtoja kesken vakuutuskauden on hyvin rajallinen. Muutos on mahdollista esimerkiksi seuraavissa tilanteissa (vakuutussopimuslain 20 §):

 1. Vakuutusyhtiöön on annettu tahallaan vääriä tietoja vakuutusta hankkiessa eikä vakuutusta olisi myönnetty tai se olisi myönnetty eri ehdoin, jos vakuutusyhtiö olisi ollut kyseisestä seikasta tietoinen
 2. Vakuutuskauden aikana on tapahtunut olennaisia muutoksia, jotka ovat lisänneet vakuutusyhtiön riskiä, mutta joista ei ole ilmoitettu vakuutusyhtiöön (terveydentilan muutokset eivät sovellu eikä niistä täydy ilmoittaa)

Kyseisissä tilanteissa vakuutuksen ehdot voivat muuttua olennaisestikin kesken vakuutuskauden. Vakuutusyhtiöllä saattaa olla myös oikeus irtisanoa vakuutus, jolloin vakuutus ei jatku (vakuutussopimuslain 17 §).

Varmista moottoripyörän korvaukset 1.1.2024

Mitkä ovat tyypillisiä riitatilanteita vakuutusyhtiön kanssa vauvavakuutuksiin liittyen?

 • Vakuutusyhtiö ei myönnä vakuutusta lainkaan tai liittää siihen yksilöllisen ja ankaran rajoitusehdon
 • Vakuutusyhtiölle ei ole vakuutusta haettaessa ilmoitettu oikeita tietoja ennen vakuutuksen voimaantuloa olleista sairauksista tai lääkärikäynneistä, joten vakuutusyhtiö irtisanoo vakuutuksen tai heikentää sen turvaa.
 • Vakuutuksesta ei korvattu kaikkia hoitokuluja, kuten esimerkiksi kuntoutusta.
 • Lapsen sairauskuluvakuutus päättyy, jos sen voimassaolo on sidottu kotivakuutuksen voimassaoloon.

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?