Vakavan sairauden turva – mikä on paras vakuutus?

Vakavan sairauden turva – mikä on paras vakuutus?

Vakavan sairauden vakuutus on vapaaehtoinen vakuutus, joka tarjoaa suojaa odottamattomilta ja vakavilta sairastumisilta. Vakuutuksesta suoritetaan kertakorvaus, kun sinulla on diagnosoitu vakuutusehdoissa määritelty vakava sairaus.

Vakuutuksen korvausmäärä maksetaan kokonaisuudessaan vakuutuskirjalla osoitetun korvausmäärän mukaisena. Sinun ei tarvitse osoittaa, että sairaus on aiheuttanut sinulle mitään kuluja, toisin kuin sairauskuluvakuutuksissa.

Voit käyttää korvauksen täysin vapaasti esimerkiksi lääkärin määräämien hoitojen, lääkkeiden tai mihin tahansa muuhun haluamaasi. Kyseessä on verovapaa vakuutuskorvaus, joten sinun ei tarvitse maksaa siitä veroja.

Mitkä sairaudet vakavan sairauden turva korvaa?

Vakavan sairauden vakuutus korvaa vakuutusehdoissa määritellyt sairaudet. Näihin kuuluvat usein syöpä, sydäninfarkti, munuaisten vajaatoiminta, aivohalvaus sekä MS-tauti. Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat vakuutusehdot, joiden perusteella sairauden korvattavuus määritellään.

Suurin osa vakavan sairauden vakuutuksista kattaa ainakin alla mainitut sairaudet:

 1. Syövät
 2. Sepelvaltimon ohitusleikkauksen
 3. Sydäninfarktin
 4. Munuaisten vajaatoiminta
 5. Elin- tai luuydinsiirrot
 6. MS-taudin
 7. Aivohalvauksen

Kaikki vakuutukset eivät kuitenkaan ole turvan laajuudelta yhtä kattavia, vaan vakuutusyhtiöiden välillä on hyvin merkittäviä eroja sekä korvattavien vakavien sairauksien määrässä kuin myös korvauksien maksamista koskien.

Ei kannata luottaa siihen, että samalla nimellä myytävät vakuutukset olisivat verrannollisia. Turvan laajuus heijastuu myös vakuutuksen hintaan. Mikäli samalla vakuutusmäärällä pyytää tarjousta, halvimman valitsemalla menetät todennäköisesti monia turvia, joita kalliimmat vakuutukset korvaisivat.

Mikäli vakavan sairauden vakuutukselle tuleekin jossain vaiheessa käyttöä, vahinko voi jäädä korvaamatta pelkästään sen vuoksi, että vakuutus on aikoinaan valittu pelkästään hinnan perusteella. Vakuutuksia on aina järkevä vertailla myös ehtojen kattavuuden kannalta, jotta pystyt valitsemaan juuri sinulle parhaimman vakuutuksen.

Josta tulemmekin luonnollisesti kysymykseen, mistä parasta turvaa on saatavilla?

Mikä on paras vakavan sairauden vakuutus vuonna 2024?

Korvattavien sairauksien määrän perusteella kattavimpia vakuutuksia tarjoaa Fennia, If ja Pohjola. Sen sijaan esimerkiksi Aktia, LähiTapiola, Nordea ja Mandatum tarjoavat verrattain suppeaa vakuutusta.

Olen koonnut alle yhteenvetoon kyseisten vakuutuksien vertailun sen perusteella, mitä eri vakavia sairauksia vakuutukset kattavat.

Vakavan sairauden vakuutukset - vakuutusvertailussa Aktian, LähiTapiolan, Nordean, Mandatumin, Ifin, Fennian ja Pohjolan vakuutukset 1.1.2024
Vakavan sairauden vakuutukset – vakuutusvertailussa Aktian, LähiTapiolan, Nordean, Mandatumin, Ifin, Fennian ja Pohjolan vakuutukset 2024.

Kuten yllä olevasta vertailusta voi huomata, vakavan sairauden turva oikeuttaa korvaukseen vain hyvin tarkkaan rajatuissa sairauksissa. Vertailusta erottuu edukseen erityisesti Pohjolan vakuutus, joka kattaa elvästi eniten erilaisia vakavia sairauksia. Vastaavasti Aktian, Nordean ja Mandatumin vakuutukset erottuvat selvästi suppeimpina vakuutuksina.

Mikäli saat useammalta vakuutusyhtiöltä saman hintaiset tarjoukset samalle vakuutusmäärälle, Pohjolan vakuutus tarjoaa kokonaisuutena laajinta turvaa.

Moni vakuutusyhtiö tarjoaa lisäksi erillistä vakavan sairauden turvaa vakuutusta pysyvän työttömyyden varalta. Tätä ei pidä sekoittaa yllä vertailuun pelkkään vakavan sairauden turvaan, jonka perusteella sinulla on oikeus korvaukseen aina, kun saat ehdoissa määritellyn sairauden diagnoosin.

Pysyvään työkyvyttömyyteen sidottu vakavan sairauden turva korvaa sairauksia vain, kun kyseinen sairaus aiheuttaa pysyvän työkyvyttömyyden. Pelkkä sairauden toteaminen ei siten riitä korvauksien saamiseksi. Tämän vuoksi kyseisiä pysyvän työttömyyden turvia ei ole yllä olevassa mukana, koska jos sairausloma joskus päättyy tai sinun ei todeta olevan pysyvästi työkyvytön, vakuutuksesta ei saa samalla tavalla korvauksia.

Lisäksi on syytä huomioida, että vaikka yllä olevassa vertailussa kaikki vakuuttajat ilmoittavat maksavansa esimerkiksi syövän perusteella korvauksia, jokaisella vakuuttajalla on tästä huolimatta rajoituksia siitä, millaisia syöpiä vakuutus ei kuitenkaan kata. Tämän vuoksi onkin olennaista vertailla myös tilanteita, joissa vakuutuksesta ei suoriteta korvauksia.

Eikö vakuutusyhtiö korvannut vahinkoa? Pyydä juristin ilmainen arvio.

Mitä sairauksia vakavan sairauden turva ei korvaa?

Ellei vakuutusehdoissa ole erikseen mainittu tiettyä sairautta, vakuutuksesta ei suoriteta kyseisen sairauden perusteella korvausta. Näin ollen vakuutuksesta jää korvaamatta muun muassa:

 1. Krooniset sairaudet
 2. Psyykkiset sairaudet
 3. Autoimmuunisairaudet
 4. Riippuvuudet ja päihdeongelmat
 5. Tartuntataudit
 6. Kosmeettiset toimenpiteet
 7. Muiden kuin munuaisten vajaatoiminta

Lisäksi vaikka vakuutusehdoissa mainitaan, että syöpä kuuluu korvattaviin sairauksiin, sen tulee silti täyttää vakuutusehdoissa mainitut vähimmäisedellytykset korvauksen saamiseksi. Esimerkiksi Ifin vakavan sairauden turvassa syöpä oikeuttaa korvaukseen muutoin, mutta ei mikäli kyseessä on :

 • Hyvänlaatuinen kasvain
 • Ihosyöpä
 • Histologisesti määritelty syövän esiaste
 • Alkava pahanlaatuinen muutos, tai
 • Pintakerrokseen rajoittunut kasvain

Lisäksi syövän tulee täyttää vakuutusehdoissa määritellyt tautiluokituskoodit. Muu kuin vakuutusehdoissa määritelty tautiluokituskoodi ei oikeuta korvaukseen.

Vastaavasti esimerkiksi Pohjolan tai Fennian vakavan sairauden turvasta ei korvata aivohalvauksen osalta tilapäisen aivoverenkierron häiriöitä (TIA-kohtaus), vaikka aivoinfarktit ovatkin muutoin vakuutuksesta korvattavia.

Vaikka olen käyttänyt yllä esimerkkeinä Fennian, Ifin ja Pohjolan vakuutusehtoja, muillakin vakuutusyhtiöillä on joko identtiset tai melkein samankaltaiset rajoitusehdot.

If poikkeaa sen sijaan muista vakuuttajista siinä, että korvaus maksetaan ainoastaan, mikäli vakuutuksen ottanut henkilö on elossa vielä 24 tuntia diagnoosin jälkeen. Rajoitus tarkoittaa sanamuodon mukaan sitä, että mikäli kuolema tapahtuu mistä tahansa syystä 24 tunnin kuluessa, If ei korvaakaan vakuutuksesta mitään. Muilla vakuutusyhtiöillä ei ole tällaista ehtoa, joten kyseessä on merkittävä heikkous Ifin vakuutuksessa.

Yhteenvetona voidaan todeat, että ellei saamasi diagnoosi täytä tarkalleen vakuutusehdoissa luetellun korvattavan sairauden määritelmää, vakuutuksesta ei suoriteta korvausta.

Vakuutusta hankkiessa ei kannata siten tuudittautua uskoon, että vakuutuksesta saa aina esimerkiksi syöpädiagnoosilla korvauksen, vaan kyseessä täytyy olla juuri vakuutusehtojen määritelmän mukainen syöpä.

Millaisen korvauksen vakuutuksesta voi saada?

Voit vakuutusta hankkiessasi valita vakuutuksesta suoritettavan korvausmäärän. Tyypillinen korvausmäärä vaihtelee 30 000 eurosta aina jopa 300 000 euroon. Toisaalta mitä suuremman korvausmäärän valitset, sitä enemmän maksat vakuutuksesta vakuutusmaksua.

Voit myös omalla toiminnallasi joissain tapauksissa lisätä korvausmäärää. Esimerkiksi Nordea korottaa kertakorvaussummaa, mikäli harrastat aktiivisesti liikuntaa.

Mikäli sinulla todetaan vakuutusehdoissa määritelty vakava sairaus, saat kyseisen vakuutusmäärän korvauksena. Korvauksen maksamista ei ole sidottu esimerkiksi syntyneisiin hoitokuluihin, toisin kuin sairaskuluvakuutuksessa. Voit myös käyttää saamasi korvauksen haluamallasi tavalla, etkä maksa siitä veroja.

Kun vakuutusmäärä on maksettu kokonaisuudessaan, et voi saada enää saman vakuutuskauden aikana korvauksia vakuutuksesta.

If erottuu muista vakuutusyhtiöistä kuitenkin siinä, että heiltä voi saada korvauksia useammasta eri vakuutuskauden aikana todetusta sairaudesta.

Esimerkki LähiTapiola – useampi vakava sairaus vakuutuskauden aikana

Sinulla todetaan LähiTapiolan vakavan sairauden vakuutuksen ehdoissa määritelty syöpä ja saat LähiTapiolasta koko vakuutusmäärää koskevan korvauksen yhteensä 50 000 euroa. Mikäli saat saman vakuutuskauden aikana sydäninfarktin, vakuutuksesta ei suoriteta siitä enää korvausta, koska vakuutusmäärä on käytetty loppuun syöpäkorvauksessa.

Esimerkki If – useampi vakava sairaus vakuutuskauden aikana

Sinulla todetaan Ifin vakuutusehdoissa määritelty syöpä alkuvuodesta 2024, jonka perusteella sinulle maksetaan vakuutuskirjan mukainen kertakorvaus. Tämän jälkeen kesällä 2024 kärsit vakavan palovamman.

Ifin vakavan sairauden vakuutuksessa voit saada korvaukset sekä syövästä että palovammasta.

Ifin vakuutus tarjoaa merkittävää lisäturvaa, mikäli haluat vakuutuksen kattavan useamman vakuutuskauden aikana diagnosoitavan vakavan sairauden.

Osalla vakuutusyhtiöistä, kuten esimerkiksi Fennialla, vakuutus päättyy automaattisesti, mikäli vakuutuksesta suoritetaan korvaus.

Moni vakuutusyhtiö tarjoaa vakuutukseen lisäksi joko pakollisena tai valinnaisena lisäturvana henkivakuutusta. Vakuutuksesta suoritetaan kuolemantapauksessa silloin lisäksi erillinen, vakuutuskirjalle merkityn vakuutusmäärän mukainen korvaus.

Kenelle korvaus maksetaan?

Vakuutuskorvaus maksetaan vakuutuksen ottaneelle henkilölle, tai kuolemantapauksessa hänen edunsaajilleen (esimerkiksi puoliso tai perilliset).

Minkä ikäisenä vakavan sairauden turvan voi hankkia?

Vakavan sairauden vakuutus myönnetään vain tietyn ikäisille ja ehdot vaihtelevat vakuutusyhtiöittäin. Useimmat vakuutusyhtiöt tarjoavat vakavan sairauden vakuutuksia henkilöille, jotka ovat esimerkiksi 18–65 vuotta. Vastaavasti vakuutusturva päättyy automaattisesti, kun ikää on vakuutusyhtiön mielestä liikaa (ja korvausmenot nousevat vakavien sairauksien yleistyessä).

Olen koonnut alle vertailuun ikärajat vakuutuksen hankkimisesta ja sen päättymisestä.

VakuutusyhtiöMyöntämisikäTurvan päättyminen
Aktia65-vuotiaana
Fennia18-5965-vuotiaana
If15-5965-vuotiaana
LähiTapiola18-6468-vuotiaana
Mandatum20-6465-vuotiaana
Nordea18-63
Pohjola18-64
Vakavan sairauden turvan myöntämisikä ja vakuutuksen päättyminen

Käytännössä vakuutus myönnetään täysi-ikäisille aina eläkeikään saakka. Vakuutus päättyy eläkeiän lähestyessä tai pian sen jälkeen.

Aktia ei mainitse vakuutusehdoissaan, minkä ikäisenä vakuutusta voi hakea. On kuitenkin oletettavaa, että he noudattavat samoja ikävaatimuksia, kuin muut vakuuttajat.

Nordea ja Pohjola eivät vastaavasti ilmoita vakuutusehdoissaan, milloin vakuutusturva päättyy. Ei kuitenkaan ole todennäköistä, että vakuutus olisi automaattisesti voimassa yhtään kauemmin, kuin muillakaan vakuutusyhtiöillä.

Vaikka vakuutus voi olla voimassa esimerkiksi 65-vuotiaaksi saakka, se ei tarkoita, etteikö vakuutusyhtiöllä ole oikeutta irtisanoa vakuutus sitä ennen tai tehdä vakuutusehtoihin muutoksia.

Missä ajassa korvausta tulee hakea, jotta sitä ei menetä?

Korvausta voi pääsääntöisesti hakea joko vakuutuksen ottanut henkilö itse tai kuoleman jälkeen hänen edunsaajansa. Korvauksien hakeminen onnistuu myös valtakirjalla.

LähiTapiola kuitenkin edellyttää vakuutusehdoissaan, että vakuutuksen ottaneen henkilön tulee itse hakea korvausta, ellei kyse ole syövästä. Vakuutuksen sanamuodon perusteella edunsaajilla ei olisi oikeutta hakea korvausta kuoleman jälkeen. Mikäli LähiTapiola soveltaa vakuutusehtoa sanamuodon mukaisesti, kyseessä on merkittävä turvan heikennys muihin vakuutusyhtiöihin verrattuna, joissa korvauksia voi hakea myös edunsaajat kuoleman jälkeen.

Kun vakuutusyhtiölle on toimitettu sen tarvitsemat tiedot korvauspäätöksen tekemiseksi, korvauksia ei makseta välttämättä heti, vaan osa vakuutusyhtiöstä suorittaa korvauksia aikaisintaan esimerkiksi 4 viikon kuluttua diagnoosista.

Olen koonnut alle yhteenvedon siitä, miten nopeasti korvauksia voi hakea eri vakuutusyhtiöiden vakuutuksissa.

VakuutusyhtiöKorvauksien hakeminen aikaisintaan diagnoosista
Aktia– (ei rajoitusta)
Fennia28 päivää
If– (ei rajoitusta)
LähiTapiola28 päivää
Mandatum30 päivää
Nordea– (ei rajoitusta)
Pohjola– (ei rajoitusta)

Mikäli korvauksen haluaa saada käyttöön mahdollisimman pian diagnoosin jälkeen, vakuutusta ei siten kannatta valita vakuutusyhtiöstä, jossa korvauksia ei voi hakea välittömästi.

Minkä hintainen vakavan sairauden turva on?

Vakavan sairauden vakuutuksen hinta muodostuu useasta eri tekijästä. Näistä tärkeämpiä ovat:

 1. Ikä: Nuoremmat henkilöt saattavat maksaa alhaisempaa vakuutusmaksua kuin vanhemmat, koska nuoremmilla on yleensä pienempi riski sairastua vakaviin sairauksiin.
 2. Tupakointi: Tupakointi lisää terveysriskejä, joten tupakoitsijat maksavat korkeampia vakuutusmaksuja kuin ei-tupakoitsijat.
 3. Terveystila: Hakijan terveydentila vaikuttavaa merkittävästi vakuutusmaksuihin.
 4. Vakuutusmäärä: Valittu kertakorvaussumma vaikuttaa suoraan vakuutusmaksuihin. Mitä suurempi kertakorvaussumma on, sitä korkeampi vakuutusmaksu.
 5. Vakuutuksen kattavuus: Eri vakuutuspaketeilla ja lisävaihtoehdoilla voi olla erilaiset kustannukset. Kattavampi suojelu voi johtaa korkeampiin maksuihin.
 6. Vakuutusyhtiö: Eri vakuutusyhtiöillä on erilaiset hinnoittelupolitiikat. On suositeltavaa vertailla useita vakuutusyhtiöitä ennen päätöksen tekemistä.

Tyypillinen vakuutusmaksun suuruus on 10–100 euroa kuukaudessa. Alle 30-vuotias saattaa maksaa 100 000 euron korvausmäärästä esimerkiksi 14 euroa / kk, mutta 60-vuotiaana vakuutuksen hinta voi olla reilusti yli sata euroa kuukaudessa.

Milloin vakuutusta ei myönnetä?

Vakavan sairauden vakuutuksen myöntäminen perustuu vakuutusyhtiön tekemään riskinarviointiin. Koska kyseessä on vapaaehtoinen vakuutus, vakuutusyhtiön ei ole pakko myöntää vakuutusta.

Alla syitä, miksi vakuutusta ei välttämättä myönnetä:

 1. Terveyshistoria: Jos hakijalla on jo olemassa oleva vakava sairaus tai terveysongelma, vakuutusyhtiö voi jättää tarjouksen antamatta tai rajoittaa vakuutuksen kattavuutta. Tyypillisiä kieltäytymisperusteita ovat esimerkiksi se, että on hakeutunut lääkärin hoitoon edeltäneen 12 kuukauden aikana, on lääkärin seurannassa minkä tahansa terveydentilaan liittyvän syyn vuoksi tai jos on sairastunut sydänsairautta, verenpainetautia tai verenkierron häiriötä.
 2. Epäselvyydet terveystiedoissa: Jos annat antaa vääriä tai epätäsmällisiä tietoja hakemuksessa tai salailet tietoja terveydentilastasi, se voi johtaa vakuutuksen tarjoamatta jättämiseen tai jo voimaan saatetun vakuutuksen irtisanomiseen.
 3. Liian monta riskitekijää: Jos hakijalla on korkea riski sairastua vakavaan sairauteen, tai aikaisempia terveysongelmia, vakuutusyhtiö voi kieltäytyä myöntämästä vakuutusta.
 4. Ikä: Vakuutusyhtiöt eivät myönnä vakuutusta, mikäli olet ehdoissa määriteltyä vanhempi.

Jokainen vakuutusyhtiö saattaa asettaa omat ehtonsa ja aikarajansa vauvavakuutuksen hakemiselle lapsen syntymän jälkeen. Mikäli vakuutuksen hankkiminen on ajankohtaista synnytyksen jälkeen, asia kannattaa varmistaa halutulta vakuuttajalta erikseen.

Juristin autovakuutusvertailu-1.1.2024

Voiko vakuutusyhtiö jättää vahingon korvaamatta terveystietojen virheen perusteella?

Vakuutusta hakiessa vakuutusyhtiö pyytää täyttämään terveydentilaselvityksen, jonka perusteella se arvioi vakuutuksen ehdot ja vakuutusmaksun suuruuden.

Mikäli vakuutusyhtiölle on annettu virheellisiä tietoja, sillä voi olla oikeus muuttaa vakuutuksen ehtoja ja hintaa jopa vakuutuskauden aikana. Vakuutusyhtiöllä voi olla myös oikeus jättää vahinko korvaamatta.

Esimerkki – virheellisen tiedon antaminen terveysselvityksessä

A oli solminut alkuvuodesta 2015 vakuutusyhtiö kanssa vakuutuksista, johon oli sisältynyt myös vakavan sairauden turva. A allekirjoitti keväällä 2015 terveysselvityksen, jossa hän ilmoitti, ettei hän ollut käynyt vastaanotolla mielenterveydellisten ongelmien tai alkoholin käytön vuoksi viiden viimeksi kuluneen vuoden aikana.

A:lla todettiin 2018 aivoverenvuoto, josta hän haki korvauksia vakavan sairauden turvasta alkuvuodesta 2019. Vakuutusyhtiö sai terveyskeskukselta ja keskussairaalalta A:n terveystiedot korvauspäätöksen tekemistä varten. Kyseisten tietojen perusteella vakuutusyhtiölle ilmeni, että A oli laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan ennen vakuutussopimuksen tekemistä.

Vakuutusyhtiön mukaan A oli jättänyt kertomatta vuosien 2010–2012 alkoholin katkaisuhoidosta sekä masennuslääkkeistä ja jätti vahingon korvaamatta. Mikäli vakuutusyhtiöllä olisi ollut vakuutuksen hakemishetkellä oikeat tiedot A:n terveyshistoriasta, se ei olisi myöntänyt vakuutusta lainkaan.
Vakuutuslautakunta katsoi, että A oli laiminlyönyt tiedonantovelvollisuuttaan antamalla virheellisiä tietoja terveydentilaselvityksessä, joten vakuutusyhtiöllä oli oikeus jättää vahinko korvaamatta sekä irtisanoa vakuutus.

Oikeiden tietojen antamisessa kannattaa siis olla tarkkana, koska vakuutusyhtiöt käyttävät herkästi oikeuttaan olla korvaamatta vahinko, jos niille on annettu puutteellisia tietoja. Vakuutuslautakunnan sivuilta löytyy monia suosituksia, joissa vakuutusyhtiön on katsottu toimineen lain mukaisesti kyseisenkaltaisissa tilanteissa. Se ei kuitenkaan tarkoita, että vakuutusyhtiö olisi aina oikeassa.

Mitä eroa on vakavan sairauden turvalla ja syöpävakuutuksella?

Vakavan sairauden turva ja syöpävakuutus ovat molemmat vakuutustyyppejä, jotka tarjoavat taloudellista turvaa terveyskriisien varalta. Vaikka nämä vakuutukset liittyvät usein toisiinsa ja voivat kattaa osittain samoja sairauksia, niiden välillä on merkittäviä eroja.

Vakavan sairauden turva on vakuutus, joka kattaa monenlaisia vakavia terveysongelmia, eikä pelkästään syöpiä. Vakuutuksesta maksetaan diagnoosin perusteella kertakorvaus, kun sairaus on todettu.

Syöpävakuutuksesta korvataan sen sijaan yksinomaan syöpiin liittyviä diagnooseja. Siinäkin korvaus suoritetaan kertakorvauksena diagnoosin perusteella, mutta kuten vakuutuksen nimestä voi päätellä, vakuutus kattaa vain ehdoissa nimettyjen syöpien diagnoosin.

Vakavan sairauden turvan ja syöpävakuutuksen keskeisiä eroja:

 1. Vakavan sairauden turva kattaa laajemman kirjon sairauksia, mukaan lukien syöpä, sydänkohtaus, aivohalvaus ja MS-tauti. Syöpävakuutus kattaa nimensä mukaisesti vain syöpäsairauksia.
 2. Korvausmäärä: Vaikka molemmat vakuutustyypit tarjoavat kertakorvauksen, summat voivat vaihdella merkittävästi. Vakavan sairauden turva voi tarjota laajemman kattavuuden ja suuremman korvausmäärän.
 3. Vakuutuksen käyttötarkoitus: Vakavan sairauden turva tarjoaa yleisen taloudellisen turvan vakaviin sairauksiin, kun taas syöpävakuutus keskittyy erityisesti syöpään liittyviin kustannuksiin ja tarpeisiin.

Vakavan sairauden vakuutus voi astua voimaan vasta viiveellä

Toisin kuin voisi kuvitella, vakuutuksen myöntäminen ja voimaantulo ei tarkoita, että vakuutus on kaikilta osin heti voimassa.

Moni vakuutusyhtiö ei nimittäin korvaakaan kaikkia vakuutuksen alkamisen jälkeen diagnosoituja vakavia sairauksia, vaan ehdot edellyttävät, että vakuutus on ensin ollut voimassa ehdoissa määritellyn ajan.

Toisin sanoen, maksat alkuun vakuutusturvasta, josta sinulla ei kuitenkaan suoriteta korvauksia. Se, miten pitkään vakuutuksen tulee olla voimassa ja mitkä sairaudet korvataan vain sen umpeuduttua, vaihtelee vakuutusyhtiöittäin.

Sairauksiin perustuvat karenssiajat voidaan jakaa kahteen ryhmään: osa vakuutusyhtiöistä soveltaa karenssiaikaa vain kasvaimiin ja osa soveltaa niitä kaikkiin sairauksiin.  On yleisempää, että karenssiaikaa sovelletaan vain kasvainten eikä kaikkien sairauksien kohdalla.

Tyypillinen kasvainten karenssiaika on 3 kuukautta, mutta se voi olla jopa 6 kuukautta. Kaikkien sairauksien karenssiaika on myös tyypillisesti 3 kuukautta, mutta vain muutama vakuutusyhtiö soveltaa tätä kaikkiin sairauksiin.

Olen koonnut alla yhteenvedon karenssiajoista sairauksiin, jotka todetaan tai diagnoosiin johtavat tutkimukset alkavat aikaisintaan:

VakuutusyhtiöVakuutuksen karenssiaikaKoskeeko karenssi kaikkia sairauksia vai vain syöpää?
Aktia90 päivääSyöpää
Fennia90 päivääKaikkia sairauksia
If90 päivääSyöpää ja aivojen hyvänlaatuisia kasvaimia
LähiTapiola
Mandatum90 päivääKaikkia sairauksia
Nordea
Pohjola180 päivääSyöpää
Vakuutusyhtiöiden karenssiajat vakuutusturvan alkamista koskien 2024
Varmista moottoripyörän korvaukset 1.1.2024

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?