VAKUUTUSJURISTI PITKÄMÄKI OY

Älä stressaa vakuutuksista, keskity elämiseen.

+1325 päivää vakuutusasioita, +1000 korvauspäätöstä, +100 ulkoa opeteltua kirjaa, kymmeniä lausuntopyyntöjä Vakuutuslautakuntaan, 4 tutkintoa ja yksi tarkoitus – oikean korvauksen saaminen vakuutusyhtiöstä.

VAKUUTUSJURISTI PITKÄMÄKI OY

Älä stressaa vakuutuksista, keskity elämiseen.

+1325 päivää vakuutusasioita, +1000 korvauspäätöstä, +100 ulkoa opeteltua kirjaa, kymmeniä lausuntopyyntöjä Vakuutuslautakuntaan, 4 tutkintoa ja yksi tarkoitus – oikean korvauksen saaminen vakuutusyhtiöstä.

Miksi perustin vakuutusriitoihin erikoistuneen lakiasiaintoimiston?

Perustin lakiasiaintoimiston voidakseni auttaa myös yksityishenkilöitä saamaan vakuutusyhtiöstä ehtojen mukaisen korvauspäätöksen. Olen sekä vakuutusmeklarina että vakuutusyhtiössä työskennellessä nähnyt, kuinka monia virheellisiä korvauspäätöksiä vakuutusyhtiössä tehdään. Ilman juristin apua onkin yleensä mahdotonta arvioida korvauspäätöksen oikeellisuutta ja tämän seurauksena liian moni tyytyy saamaansa kielteiseen päätökseen, vaikka se on virheellinen.

Olen vakuutusmeklarina avustanut asiakkaita laaja-alaisesti erilaisissa vahingoissa, kuten esimerkiksi omaisuus- ja keskeytysvahingoissa, oikeusturvavahingoissa sekä erilaisissa vastuuvahingoissa. Vaikka vahinkojen euromäärät ovat vaihdelleet tuhansista euroista kymmeniin miljooniin, asiakkaan etujen täysimääräinen turvaaminen on aina minun ainoa tavoitteeni.

Vahinkojen hoitamisen lisäksi olen laatinut ja kilpailuttanut satojen miljoonien vastuuvakuutusohjelmia kansainvälisesti mm. Lloyds of Londinin kansainvälisten vakuutusmarkkinoiden kautta sekä toiminut vakuutusyhtiössä vastuu-, oikeusturva- sekä tietoturvavakuutusten underwriterina, eli toisin sanoen olen ollut laatimassa juuri niitä vakuutusehtoja, joita sovelletaan vahingon korvaamiseen.

Olen niin luottavainen kykyyni auttaa vakuutusriidoissa, että tarjoan ilmaista arviota ilman edellytystä toimeksiannon antamisesta.

Petteri Pitkämäki,
Perustaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

Miksi perustin vakuutusriitoihin erikoistuneen lakiasiaintoimiston?

Perustin lakiasiaintoimiston voidakseni auttaa myös yksityishenkilöitä saamaan vakuutusyhtiöstä ehtojen mukaisen korvauspäätöksen. Olen sekä vakuutusmeklarina että vakuutusyhtiössä työskennellessä nähnyt, kuinka monia virheellisiä korvauspäätöksiä vakuutusyhtiössä tehdään. Ilman juristin apua onkin yleensä mahdotonta arvioida korvauspäätöksen oikeellisuutta ja tämän seurauksena liian moni tyytyy saamaansa kielteiseen päätökseen, vaikka se on virheellinen.

Olen vakuutusmeklarina avustanut asiakkaita laaja-alaisesti erilaisissa vahingoissa, kuten esimerkiksi omaisuus- ja keskeytysvahingoissa, oikeusturvavahingoissa sekä erilaisissa vastuuvahingoissa. Vaikka vahinkojen euromäärät ovat vaihdelleet tuhansista euroista kymmeniin miljooniin, asiakkaan etujen täysimääräinen turvaaminen on aina minun ainoa tavoitteeni.

Vahinkojen hoitamisen lisäksi olen laatinut ja kilpailuttanut satojen miljoonien vastuuvakuutusohjelmia mm. Lloyds of Londinin kansainvälisten vakuutusmarkkinoiden kautta sekä toiminut vakuutusyhtiössä vastuu-, oikeusturva- sekä tietoturvavakuutusten underwriterina, eli toisin sanoen olen ollut laatimassa juuri niitä vakuutusehtoja, joita sovelletaan vahingon korvaamiseen.

Olen niin luottavainen kykyyni auttaa vakuutusriidoissa, että tarjoan ilmaista arviota ilman edellytystä toimeksiannon antamisesta.

Petteri Pitkämäki,
Perustaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

Nykyiset työpaikat:
2021- Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy
Perustaja, luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja

2021- Howden Finland Oy
Head of Liability Claims

Aikaisempi työkokemus:
2
020-2021 Fennia
Underwriter – Vastuu- ja oikeusturvavakuutukset

2018-2020 Howden Finland Oy
Vakuutusmeklari – vastuuvahingot ja -vakuuttaminen

2017-2018 Howden Finland Oy
Yritysvahinkojen erityisasiantuntija

Koulutus:
2021 Asianajajatutkinto – Suomen Asianajajaliitto ry
2017 Vakuutusmeklaritutkinto
– Sosiaali- ja Terveysministeriö
2016 Oikeustieteen maisteri – Turun yliopisto, oikeustieteellinen tdk.

JULKAISUT

Olen vuonna 2023 kirjoittanut yhdessä kollegani kanssa kirjan yrityksien taloudellisista erikois- ja vastuuvakuutuksista. Käymme kirjassa läpi pääasiat seuraavista yritysvakuutuksista:

  • Varallisuusvastuuvakuutus
  • Konsulttivastuuvakutuus
  • Ammatillinen vastuuvakuutus (Professional Indemnity, PI)
  • Pääomasijoitusyhtiön vastuuvakuutus (Investment Management Insurance)
  • Johdon vastuuvakutuus (D&O)
  • Rikosvakuutus
  • Kidnappaus- ja lunnasvakuutus (K&R)
  • Fuusioden ja yrityskauppojen vakuutus (M&A ja W&I)

Kirja sisältää havainnollistavia esimerkkejä vakuutuksien käyttötarkoituksesta sekä rajoitusehtojen soveltamisesta. Näiden lisäksi siinä esitellään olennaisia korkeimman oikeuden tuomioita sekä Vakuutuslautakunnan suosituksia vahingonkorvausvastuun syntymiseen ja rajoitusehtojen soveltamiseen liittyen.

Kirjan on julkaissut Aalto University Executive Education Oy, ex-FINVA). Aalto on julkaissut suurimman osan vakuutusalan perusteoksista.

MITEN USEIN PALVELUISTANI ON APUA?

Muuttiko vakuutusyhtiö korvauspäätöstään?

”Vuoden 2021 aikana hoitamistani toimeksiannoista onnistuin 88 % tapauksista oikaisemaan vakuutusyhtiön kielteisen korvauspäätöksen. Vain 12 % tapauksista vakuutusyhtiön päätös jäi kielteiseksi.

Kyse ei ole suinkaan siitä, että saan kaikki päätökset käännettyä. Onnistumisprosentti osoittaa kuitenkin sen, että jos asiassa on mielestäni perusteita lähteä hakemaan muutosta, kyseinen arvio pitää melkein täydellisesti paikkansa.

Ilmaisen arvion pyytäminen kannattaa siis aina.”

VARMISTA, PALJONKO VOIT SAADA KORVAUKSIA.

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy:llä on voimassa lakisääteinen varallisuusvastuuvakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä.