Vapaa-ajan tapaturmavakuutus – mitä vakuutuksesta korvataan?

Vapaa-ajan tapaturmavakuutus – mitä vakuutuksesta korvataan?

Käyn artikkelissa läpi aikuisen vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen olennaisen sisällön ja ehkä tärkeämpänä, tyypillisimmät rajoitusehdot. Kannattaa huomioida, että monella vakuutusyhtiöllä on omat tapaturmavakuutusehdot lapsille ja senioreille. Alla läpikäydyt asiat eivät siten kaikilta osin sovellu kyseisiin vakuutuksiin.

Yleisimmät matkavakuutukset vertailussa 2024

Alla vertailussa Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan tapaturmavakuutukset vuodelta 2024.

Mitä tapaturmavakuutuksesta korvataan - matkavakuutuksien vertailu. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan tapaturmavakuutukset vertailussa 2024.
Mitä tapaturmavakuutuksesta korvataan – matkavakuutuksien vertailu. Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan tapaturmavakuutukset vertailussa 2024

Käyn alempana artikkelissa läpi tapaturmavakuutuksen tarkempaa sisältöä ja rajoitusehtoja läpi, sekä vakuutusyhtiöiden tuotteiden eroja.

Yhteenvedosta on kuitenkin todettavissa, että vakuutusturva on monella vakuutusyhtiöllä on hyvin samankaltainen. Vakuutusta ei kuitenkaan kannata valita pelkästään sen hinnan perusteella. Vakuutusyhtiöiden välillä on nimittäin olennaisia eroja muun muassa siinä, missä vapaa-ajan kuntoilulajeissa aiheutuneita vahinkoja siitä ei korvata tai miten hyvin korvauskäsittely toimii eri yhtiöillä.

Mitä tapaturmavakuutus korvaa?

Vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta korvataan tapaturman seurauksena aiheutuneita hoito- ja tutkimuskuluja, tapaturman aiheuttama pysyvä vamma sekä kuolemantapauksissa maksetaan vakuutuskirjan mukainen ennalta määritelty korvaus.

Osa vakuutusyhtiöstä tarjoaa myös mahdollisuutta joko automaattisesti tai lisämaksusta laajentaa tapaturmavakuutusta kattamaan esimerkiksi tapaturmasta seuraavan pysyvän tai ohimenevän työkyvyttömyyden (päiväraha) sekä myös tiettyjä sairauksia, joiden yleisesti kuvitellaan johtuneen tapaturmasta.

Kaikkein olennaisin asia tapaturmavakuutuksessa on tietysti se, millainen tapaturman tulee olla, jotta siihen liittyviä kuluja voidaan korvata vakuutuksesta.

A) Millainen on vakuutuksesta korvattava tapaturma?

Koska jokainen vakuutusyhtiö käyttää omia vakuutusehtojaan, korvattavan tapaturman määritelmissä on pieniä eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä.

Hyvänä peukalosääntönä voi kuitenkin pitää sitä, että tapaturma on jokin äkillinen ja ulkoapäin tullut odottamaton tapahtuma, joka sattuu tahtomattasi.

Koska kyseisistä edellytyksistä ei todennäköisesti helposti ymmärrä, mitä niillä oikeasti tarkoiteaan, käydään ne esimerkein läpi.

 • Äkillisyys tarkoittaa, että vamma on syntynyt lyhyen ajan kuluessa. Esimerkiksi kaatuminen on äkillinen tapahtuma, mutta frisbeegolf-kiekon heittelystä vähitellen kipeytynyt olkapää ei ole äkillinen vamma.
 • Ulkoinen tekijä edellyttää, että tapaturma on aiheutunut muutoin kuin omista ponnisteluista. Esimerkiksi kurkottamisen yhteydessä venähtänyt selkä ei ole ulkoisen tekijän aiheuttama, mutta kurkottamisen yhteydessä tapahtunut kaatuminen on korvattava. Osa vakuutusyhtiöistä kutienkin vakuuttaa myös ponnistusten aiheuttamia tapaturmia. Siitä lisää alempana.
 • Odottamattomuudessa on kyse siitä, tapaturma ei ole ollut ennalta arvaamatonta. Esimerkiksi koripallopelissä koripallon aiheuttama mustelma käteen ei ole odottamaton seuraus pelin luonteen takia eivätkä myöskään vammat, jotka olet tarkoituksella aiheuttanut itsellesi.

Jotta tapaturma voidaan korvata vakuutuksesta, kaikkien yllä mainittujen edellytyksien tulee täyttyä. Korvattavuuteen ei siten riitä esimerkiksi pelkkä mustelman syntyminen vapaaottelussa.

Vakavan sairauden turva – mikä on kattavin vakuutus?

B) Yksittäinen voimanponnistus tai äkillinen liike

Tapaturmana ei korvata lihaksen tai jänteen venähdystä tai kipeytymistä, joka on aiheutunut voimanponnistuksen tai äkillisen liikkeen yhteydessä.

Yksittäisellä voimanponnistuksella tarkoitetaan esimerkiksi painavan esineen nostamista maasta, jolloin selkäsi venähtää. Vastaavasti äkillinen liike voi olla kyseessä silloin, mikäli väistät juostessasi oksaa ja niskasi kipeytyy.

Moni vakuutusyhtiö on kuitenkin laajentanut tapaturmavakuutusta kattamaan myös tällaisia vahinkoja.

Olen koonnut alle vertailuun vuodelta 2024 Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen sekä Turvan tapaturmavakuutukset siltä osin, kattavatko ne yksittäisestä liikkeestä tai voimanponnistuksesta aiheutuneita vahinkoja.

VakuutusyhtiöKorvaako tapaturmavakuutus voimanponnistuksen tai äkillisen liikkeen?
FenniaKyllä
If (mukaan lukien laaja turva)Kyllä
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)Kyllä
Pohjantähti(valinnainen lisäturva)
Pohjola VakuutusKyllä
POP VakuutusKyllä
TurvaKyllä
Käytännössä kaikkiin tapaturmavakuutuksiin sisältyy turva myös voimanponnistuksen tai äkillisen liikkeen aiheuttamille vammoille.

Vaikka kyse ei olekaan varsinaisesta ehtojen mukaisesta tapaturmasta, käytännössä tapaturmavakuutuksista saa kuitenkin korvauksia myös

C) Mitä kuluja tapaturmavakuutuksesta korvataan?

Tapaturmavakuutuksesta korvattavaan tapaturman hoidon kannalta välttämättömät ja kohtuulliset hoito- ja tutkimuskulut. Vakuutuksesta korvataan sekä ulkoiset vammat, kuten haavat ja mustelma kuin myös sisäiset vammat, kuten esimerkiksi luunmurtumat.

Vakuutuksesta korvattavia hoito- ja tutkimuskuluja ovat muun muassa:

 • lääkäripalkkiot,
 • hoitokulu- ja tutkimuskulut, kuten röntgenit ja magneettikuvaukset,
 • sairaalamaksut,
 • reseptilääkkeet sekä
 • matkakulut

Hoitokulut korvataan lähes poikkeuksetta jälkikäteen alkuperäisiä kuitteja vastaan ja sen jälkeen, kun olet ensin hakenut niihin Kelalta korvaukset. Kannattaa huomioida, että kelakorvauksia tulee hakea 6 kuukauden kuluessa kulujen maksamisesta. Osa näistä huomioidaan jo valmiiksi maksaessasi lääkäri-, hoito- tai lääkelaskuja, mutta joiltain osin korvauksia saattaa joutua hakemaan erikseen Kelalta. Heidän sivuiltaan löytyy kattava ohjeistus korvauksien hakemiseen.

Kaikkia hoitokuluja ei kuitenkaan välttämättä korvata vakuutuksesta. Fysikaalinen ja siihen rinnastettava hoito on saatettu rajata vakuutuksen ulkopuolelle tai kyseisiä kuluja saatetaan korvata vain silloin, kun ne liittyvät leikkaukseen tai kipsaukseen.

Tapaturmavakuutuksesta korvataan myös monesti tapaturman yhteydessä rikkoutunutta irtaimistoa, kuten silmä- ja aurinkolasit, kuulokojeen tai hammasproteesin.

VakuutusyhtiöHoitokulujen enimmäiskorvausmäärä vuodessa
Fennia20 000 €
If (mukaan lukien laaja turva)50 000 €
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)10 000 – 20 000 €
Pohjantähti10 000 – 30 000 €
Pohjola Vakuutus100 000 €
POP Vakuutus5 000 – 20 000 €
Turva10 000 – 20 000 €
Tapaturmavakuutuksen hoitokulujen enimmäismäärä vaihtelee merkittävästi eri vakuutusyhtiöiden välillä.

D) Korvataanko vakuutuksesta pysyvä tai ohimenevä haitta?

Melkein kaikki tapaturmavakuutukset maksavat korvauksia tapaturman seurauksena syntyneestä pysyvästä haitasta. Osa vakuutusyhtiöistä antaa mahdollisuuden valita, haluaako turvan mukaan vakuutukseen vai ei.

Alla vertailussa Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen sekä Turvan tapaturmavakuutukset vuodelta 2024 siltä osin, korvataanko tapaturmavakuutuksesta pysyvä haitta sekä kuinka paljon korvausmäärä voi olla enintään.

VakuutusyhtiöKorvaako pysyvän haitan?Korvausmäärä
FenniaKyllä50 000 €
If (mukaan lukien laaja turva)Kyllä80 000 €
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)Kyllä100 000 – 200 000 €
PohjantähtiKyllä50 000 – 300 000 €
Pohjola VakuutusKyllä100 000 €
POP Vakuutus(Valinnainen turva)0 – 200 000 €
Turva(Valinnainen turva)100 000 – 300 000 €
Pysyvän haitan korvausmäärässä on suuria eroja eri vakuutusyhtiöiden välillä.

Pysyvällä haitalla eli invaliditeetilla tarkoitetaan lääketieteellisesti arvioitua haittaa, joka sinulle aiheutuu tapaturman seurauksena. Haitan suuruutta verrataan samanikäiseen terveen henkilön toimintakykyyn. Esimerkiksi 50-vuotiaan pysyvää haittaa ei siten verrata 25-vuotiaan toimintakykyyn.

Pysyvän haitan arviointi perustuu sosiaali- ja terveysministeriön antaman haittaluokituspäätökseen, jossa haittaluokat on jaettu asteikolla 1-20. Suurimman korvauksen saa haittaluokasta 20 ja pienimmän haittaluokasta 1.

Korvausmäärä lasketaan tyypillisesti kertomalla haittaluokan suuruus vahinkoa koskevalla vakuutusmäärällä. Koska haittaluokan 20 mukainen korvaus oikeuttaa täyteen korvaukseen, haittaluokan 10 korvaus on silloin 50 % vakuutusmäärästä.

Korvausmäärä aiheuttaakin monesti keskusteluja vakuutusyhtiön kanssa, koska pysyvän haitan toteaminen ei oikeuta täyteen vakuutuskirjassa mainittuun korvaukseen, ellei haittaluokka ole 20. Usein vakuutusta hankkiessa on ymmärretty, että mikä tahansa pysyvä haitta oikeuttaa aina saamaan kyseisen korvauksen kokonaan, mutta näin ei suinkaan aina ole.

Pysyvän haitan korvaus maksetaan sen jälkeen, kun haitan on todettu muodostuneen pysyväksi. Tämä on mahdollista, kun tapaturmasta on kulunut vähintään yksi vuosi. Sitä koskevia korvauksia ei voi siten saada ennen kuin tapaturmasta on kulunut vähintään yksi vuosi.

Moni vakuutusyhtiö edellyttää, että tapaturmavakuutuksen täytyy olla voimassa myös silloin, kun pysyvä haitta todetaan. Vakuutusta ei siten kannatta päättää ennenaikaisesti, koska muutoin korvaus voi jäädä saamatta.

Mikäli vakuutusta käyttänyt kuolee ennen kuin vuosi on kulunut ja pysyvä haitta on voitu todeta, vakuutusyhtiöllä ei ole velvollisuutta maksaa pysyvän haitan korvauksia perikunnalle.

Kaikki vakuutusyhtiöt eivät korvaa 1. haittaluokan mukaista pysyvää haittaa, ellei kyseessä ole vakuutusehdoissa erikseen määritelty vamma, kuten esimerkiksi sormia tai silmiä koskeva haitta. Tällöin muilta osin pysyvästä haitasta suoritetaan tyypillisesti korvauksia vain, mikäli haittaluokka on vähintään 2.

Alla samat vakuutusyhtiöt vertailussa vuoden 2024 vakuutusehtojen osalta.

VakuutusyhtiöVähimmäishaittaluokkaPoikkeukset
Fennia1.
If (mukaan lukien laaja turva)2.Silmien ja sormien kohdalla 1.
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)1.
Pohjantähti1.
Pohjola Vakuutus1.
POP Vakuutus1.
Turva1.
Vain Ifin tapaturmavakuutuksessa haittaluokasta 1. ei makseta korvauksia, ellei kyse ole silmien tai sormien haitasta.

If erottautuu muista tapaturmavakuuttajista siinä, että heidän tapaturmavakuutuksestaa ei korvata vähäisimmän haittaluokan 1 mukaisia pysyviä haittoja, ellei kyseessä ole silmien taikka sormien pysyvästä haitasta. Muilla vakuutusyhtiöillä ei ole vastaavaa rajoitusta, vaan niistä voidaan korvata kaikenlaisia haittaluokan 1. muksiai pysyviä haittoja.

Ainakin yksi vakuutusyhtiöistä korvaa myös tilapäisiä eli ohimeneviä haittoja (Fennia). Osittaisesta pysyvästä haitasta suoritettava korvaus perustuu silloin vakuutusehdoissa määriteltyyn prosenttiosuuteen kyseisen haittaluokan mukaisesta korvauksesta.

VakuutusyhtiöKorvataanko ohimenevä haitta?
FenniaKyllä (10 % vakuutusmäärästä)
If (mukaan lukien laaja turva)Ei
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)Ei
PohjantähtiEi
Pohjola VakuutusEi
POP VakuutusEi
TurvaEi
Vain Fennian tapaturmavakuutuksesta saa korvauksia muusta kuin pysyvästä haitasta.

E) Saako kuolemantapauksesta korvauksia?

Kyllä, kuolemantapauksissa vakuutuksesta korvataan vakuutuskirjalla mainittu korvausmäärä kokonaisuudessaan.

Korvauksen maksaminen edellyttää, että kuolema on ollut seurausta nimenomaan vakuutusehtojen mukaan korvattavasta tapaturmasta, kuten esimerkiksi kaatumisesta.

Korvaus maksetaan kuolemantapauksissa edunsaajalle, esimerkiksi puolisolle, lapsille tai lähiomaisille, ellei tietystä edunsaajasta ole erikseen sovittu vakuutusyhtiön kanssa.

Kaikkiin tapaturmavakuutuksiin ei automaattisesti sisälly korvausta kuolemantapauksista, sillä POP Vakuutuksella kyseinen turva tulee valita erikseen mukaan tapaturmavakuutukseen.

VakuutusyhtiöKorvaako tapaturmavakuutus kuolemantapauksen?Korvausmäärä
FenniaKyllä20 000 €
If (mukaan lukien laaja turva)Kyllä20 000 €
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)Kyllä5 000 – 20 000 €
PohjantähtiKyllä50 000 – 300 000 €
Pohjola VakuutusKyllä10 000 €
POP Vakuutus(valinnainen lisäturva)0 – 100 000 €
TurvaKyllä5 000 – 20 000 €
Kuolemantapauksien korvausmäärän voi monesti valita itse, tosin kaikilla yhtiöillä se ei ole mahdollista.
Mikä on paras kaskovakuutus? Kaskovakuutukset vertailussa 2024.

Mitä tapaturmavakuutuksesta ei korvata?

A) Tapaturman ja vamman välillä ei ole riittävää syy-yhteyttä

Tapaturman tulee olla syy-yhteydessä kärsimääsi ruumiinvammaan. Jos syy-yhteyttä ei ole, sen hoitokuluja ei korvata vakuutuksesta.

Vaatimus tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että leikkaus-, hoito- ja muiden lääkärikulujen pitää liittyä juuri kyseiseen tapaturmaan ja sen hoitoon.

Ei ole mitenkään epätavallista, että tapaturman yhteydessä tulee ilmi muita jo olemassa olleita sairauksia, kuten esimerkiksi olkapään tai polven rappeumaa. On myös mahdollista, että jo olemassa oleva sairaus pahentaa kärsimääsi vammaa. Tyypillisesti näin käy esimerkiksi rappeumaperäisissä sairauksien kohdalla, jossa jänne repeää laajemmalti, kuin terveellä ihmisellä.

Koska vaiva ilmenee tapaturman jälkeen, monesti ajatellaan, että kyseessä on siltäkin osin tapaturmasta aiheutuneesta vammasta, koska eihän sitä olisi syntynyt ilman tapaturmaa.

Vaikka nopeasti ajateltuna tämä kuulostaa loogiselta, se ei täytä syy-yhteyden vaatimusta.

Vakuutusyhtiöt arvioivat tapaturman seurauksena syntyvää vammaa yleisesti hyväksytyn lääketieteellisen käsityksen perusteella.

Mikäli ei ole yleisen lääketieteellisen käsityksen mukaista, että tapaturman seurauksena voi aiheutua kyseinen vamma, vakuutuksesta ei korvata siihen liittyviä kuluja.

Otetaan käytännön esimerkki.

Esimerkki – liukastuminen omalla pihalla

60-vuotias ikäisekseen hyvässä kunnossa oleva mies liukastui jäisellä tiellä viedessään roskia omakotitalonsa pihalle. Hän yritti estää kaatumista tarttumalla viereiseen kaiteeseen, mutta koska kaide oli liian kaukana, hän kaatui koko painollaan ojentuneen kätensä päälle, jolloin se taittui hänen alleen.

Alle jääneen käden olkapäässä todetaan siisti supraspinatuksen (kiertäjäkalvosimen) repeymä, joka ulottui koko jänteen matkalta. Olkapään leikanneen kirurgin leikkauskertomuksessa todetaan nivelpintojen olleen normaalit ja ettei rappeumasta ollut viitteitä.

Tapaturman kärsinyt hakee korvauksia olkapään hoito- ja leikkauskuluista tapaturmavakuutuksestaan.

Arkijärjellä ajateltuna vaikuttaisi olevan täysin selvää, että vahinko kuuluu tapaturmavakuutuksesta korvattavaksi.

Olkapään hoito on liittynyt tapaturmaiseen kaatumiseen, mitään viitteitä aikaisemmista olkapäävaivoista ei ole ollut, kirurgin mukaan olkapäässä ei haivattu rappeumaperäisiä sairauksia ja korvauspyyntökin vaikuttaa kohtuulliselta.

Tämä varmaankin korvataan vakuutuksesta?

On hyvin mahdollista, että sitä ei korvattaisi vakuutuksesta.

Kielteinen päätös johtuisi silloin siitä, että yleisen lääketieteellisen käsityksen mukaan terveen kiertäjäkalvosimen repeytyminen edellyttää huomattavia voimia, eikä pelkkä liukastuminen monesti ole siihen riittävää.

Tilanne voisi olla toinen, mikäli esimerkiksi käsi jää auton oven väliin ja auto lähtee yllättäen liikkeelle, aiheuttaen olkanivelen menemisen sijoiltaan ja samalla jänteiden repeytymisen.

Miksi vahinkoa ei sitten korvata vakuutuksesta?

Vaikka kaatuneella ei ollut todettu olkapäänkään osalta aiempia terveysongelmia, nivelet kuluvat iän karttuessa. Siitä huolimatta, että rappeumaperäisiä sairauksia ei ollut huomattu leikkauksessa, vanhemman ihmisen nivelet eivät kestä samalla tavalla, kuin nuorella.

Kiertäjäkalvosimeen kuuluvien jänteiden kehitykseen iän myötä kuuluu se, että ne vähitellen rappeutuvat. Tällöin jänne voi revetä helpommin tapaturman yhteydessä, vaikka olkapäässä ei olisi ennen tapaturmaa ollut mitään ongelmia.

Vakuutuslautakunta, joka käsittelee myös tapaturmavakuutuksien korvauksiin liittyviä riita-asioita, on ratkaisukäytännössään katsonut tällaisissa olkapään nivelen repeytymistapauksissa olennaista olevan muun muassa:

 • Terveen kiertäjäkalvosimen vauriossa kaatumisen tulee olla niin voimakas, että se yksistään riittää lääketieteellisen tietämyksen perusteella vamman syntymiseen.
 • Pelkästään se, että on aiheutunut vamma, ei ole riittävä näyttö, että vammautuminen on aiheutunut vakuutusehtojen perusteella korvaukseen oikeuttavan tapaturmamekanismin seurauksena.
 • Usein korvattavaan kiertäjäkalvosimen repeämiseen liittyy samalla myös olkanivelen meneminen sijoiltaan.

Vaikka esimerkissä on käyty läpi olkapään nivelien vahinkoja, samat säännöt toimivat myös muissakin tapaturmissa, kuten esimerkiksi polven vammoissa.

Yllä oleva ei suinkaan tarkoita, etteikö mitään olkapään tai muiden jänteiden repeytymisiä ei korvattaisi vakuutuksesta. Tämän vuoksi kannattaakin aina varmistaa juristin ilmaisella arviolla, onko päätös oikein.

B) Haitta todetaan liian myöhään tai se pahentuu määräajan umpeuduttua

Monet vakuutusyhtiöt edellyttävät, että pysyvä haitta tulee lähtökohtaisesti todeta 3 vuoden kuluessa tapaturmasta, jotta voidaan korvata. Mikäli pysyvä haitta voidaan todeta vasta tämän jälkeen, vakuutusyhtiö ei ole velvollinen korvaamaan sitä.

Mikäli pysyvän haitan haittaluokka nousee myöhemmin sen tultua jo maksetuksi, esimerkiksi vamman jälkitilan pahenemisen vuoksi, korvauksen määrää korotetaan vastaamaan uutta haittaluokkaa. Vakuutusyhtiö on kuitenkin saattanut rajata ehdoissaan, että haittaluokan nousun tulee olla tapahtunut 3 vuoden kuluessa tapaturmasta, tai muuten korvausta ei koroteta.

C) Kyseessä on sairauden tai ruumiinvian hoitokulut

Tapaturmavakuutuksesta ei korvata leikkaus-, hoito- tai muita lääkekuluja, jotka eivät liity tapaturmaan, vaan jo olemassa olleeseen sairauteen.

Vakuutuksesta ei siten korvata esimerkiksi tapaturman seurauksena aiheutuvaa sairauden pahenemista. Tähän on kuitenkin poikkeuksena se, mikäli kyseinen hoito on kuitenkin ollut tarpeen myös tapaturman hoitamiseksi.

Se, että hoito samalla parantaa olemassa olevaa sairautta, ei estä korvauksien saamista tapaturmavakuutuksesta. Pelkkä muun sairauden tai vamman hoito ei kuitenkaan ole tapaturmavakuutuksessa korvattava.

Sairauksien vakuuttaminen on mahdollista sairausvakuutuksella, jonka saa monesti hankittua yhdessä tapaturmavakuutuksen kanssa.

Kun vakuutusyhtiön päätös on kielteinen – näin haet muutosta.

D) Tapaturma on aiheutunut riskialttiissa lajissa tai kilpaurheilussa

Tapaturmavakuutuksesta korvataan kaikenlaisia vapaa-ajan kuntourheilussa aiheutuvia tapaturmavahinkoja.

Vakuutuksista ei kuitenkaan tyypillisesti korvata vahinkoja, jotka:

 • liittyvät ammattimaiseen tai kilpaurheiluun,
 • urheiluun, jota harrastetaan urheiluliiton lisenssillä, tai joissa
 • aiheutuvat vakuutusyhtiön mielestä riskialttiissa lajissa, vaikka kyse olisi vapaa-ajan urheilusta tai kuntourheilusta.

Jokaisella vakuutusyhtiöllä on omat määritelmänsä siitä, mitkä lajit määritellään riskialttiiksi ja joihin liittyviä tapaturmia ei korvata vakuutuksesta.

Osa vakuutusyhtiöistä tarjoaa erillistä urheiluvakuutusta, josta voidaan kattaa myös lisenssin alaisessa urheilussa tai jopa riskialttiissa lajissa aiheutuneita tapaturmia.

Vakuutusyhtiöiden välillä on kuitenkin merkittäviä eroja siitä 1) mitä urheilua vakuutus ei kata koskaan, 2) mitkä lajit voidaan ottaa vakuutukseen mukaan urheilulaajennuksella ja 3) miten paljon vakuutuksen hinta nousee, jos urheilulaajennuksen valitsee.

Olen koonnut alle vertailuun vuodelta 2024 Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen sekä Turvan tapaturmavakuutukset urheilussa aiheutuvien vahinkojen korvaamisen osalta

VakuutusyhtiöEräitä riskialttiita lajejaVoidaanko riskialttis urheilu vakuuttaa?Lajit, joita ei voi vakuuttaa lainkaan
FenniaMm. lentourheilu, kiipeilylajit, laite- ja vapaasukellus sekä vaellukset.Kyllä (valinnainen lisäturva)Amerikkalainen jalkapallo, rugy, vapaaottelu ja off-pistelasku.
If (mukaan lukien laaja turva)Mm. kiipeilylajit, jäätikkövaellus, urheilu- tai laitesukellus tai off-pistelasku.Kyllä (valinnainen lisäturva)Amerikkalainen jalkapallo, rugby, basehyppy, nopeus- ja syöksylasku, kehonrakennus ja vapaaottelu.
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)Mm. kiipeilylajit, jäätikkövaellus, urheilu- tai laitesukellus tai off-pistelasku.Kyllä (valinnainen lisäturva)
PohjantähtiKyllä
Pohjola VakuutusMm. amerikkalainen jalkapallo, rugby, off-pistelasku ja vapaaottelu.Kyllä
POP VakuutusMm. kiipeilylajit, jäätikkövaellus, laitesukellus, ilmailulajit, off-pistelasku ja rugby.EiMm. kiipeilylajit, jäätikkövaellus, laitesukellus, ilmailulajit, off-pistelasku ja rugby.
TurvaMm. kiipeilylajit, jäätikkövaellus, laitesukellus, ilmailulajit, off-pistelasku ja rugby.Kyllä
Jos harrastat riskialttiita lajeja, tapaturmavakuutuksen kattavuus kannattaa aina varmistaa suoraan omalta vakuutusyhtiöltä.

Vertailusta on todettavissa, että osa vakuutusyhtiöistä vakuuttaa kaikenlaisia riskialttiitakin lajeja (esimerkiksi Pohjola ja Turva), mutta taas toiset vakuutusyhtiöt eivät koskaan vakuuta tiettyjä lajeja, kuten esimerkiksi merkityn laskettelurinteen ulkopuolella tehtävää off-pistelaskua (Fennia ja POP Vakuutus).

Jos harrastat riskialttiita lajeja, tapaturmavakuutuksen kattavuus kannattaa aina varmistaa suoraan omalta vakuutusyhtiöltä.

E) Kipu ja särky

On yleistä, että heti tapaturman satuttua tai pian sen jälkeen aiheutuu kipua. Vastaavasti särky muistuttaa vammasta niin kauan, kunnes se on parantunut.

Kivun ja säryn määrä voi olla pahimmillaan hyvinkin suuri, jolloin herää tietysti kysymys, voiko vakuutuksesta saada niistä korvauksia?

Valitettavasti tapaturmavakuutuksista ei makseta korvauksia kivusta ja särystä, koska kyseessä on vakuutusehtojen kannalta tilapäisestä haitasta, vaikka ne jatkuisivat pitkäänkin.

F) Kyseessä on muusta kuin ulkoapäin aiheutuneesta tapaturmasta

Tapaturmavahingon korvaamisen edellytyksenä on se, että vahinko on seurausta jostain ulkoapäin tulleesta tapahtumasta.

Mikäli vamma syntyy voimanponnistuksen tai yksittäisen äkillisen liikkeen seurauksena, kuten esimerkiksi nostettaessa painavaa kuormaa, vakuutuksesta ei korvata sen hoitokuluja. Poikkeuksena tähän on ne tapaturmavakuutukset, joissa on erikseen mukana turva juuri tällaisia tilanteita varten.

VakuutusyhtiöVoimanponnistus tai äkillinen liike
FenniaKyllä
If (mukaan lukien laaja turva)Kyllä
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)Kyllä
Pohjantähti(Valinnainen lisäturva)
Pohjola VakuutusKyllä
POP VakuutusKyllä
TurvaKyllä

Missä tapaturmavakuutus on voimassa?

Tapaturmavakuutukset ovat tyypillisesti voimassa Suomessa sekä lyhytaikaisilla vierailuilla ulkomailla. Osa vakuutusyhtiöistä, kuten esimerkiksi LähiTapiola, ei kuitenkaan korvaa asumattoman seudun ulkopuolella tapahtuvia tiettyjä tapaturmia.

Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata tapaturmia, jotka aiheutuvat pitkäaikaisen ulkomailla oleskelun aikana. Se, millainen ajanjakso katsotaan pitkäaikaiseksi, vaihtelee vakuutusyhtiöittäin. Tyypillisesti enintään 6 kuukauden ulkomailla oleskelu on vielä vakuutuksen piirissä.

VakuutusyhtiöUlkomailla oleskelun enimmäispituus
Fennia12 kk
If (mukaan lukien laaja turva)6 kk
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)12 kk
Pohjantähti12 kk
Pohjola VakuutusKs. vakuutuskirjalta
POP Vakuutus6 kk
Turva12 kk

Pidempiaikaista ulkomailla oleskelua varten on syytä valita juuri sinulle sopivin matkavakuutus. Kaikki matkavakuutukset eivät nimittäin tarjoa yhtä kattavaa turvaa.

Vakuutusjuristin matkavakuutusvertailu 2024.

Onko tapaturmavakuutus voimassa aina vai vain vapaa-ajalla?

Siitä huolimatta, että tapaturmavakuutukseen viitataan monesti nimenomaan vapaa-ajan tapaturmavakuutuksena, se voi olla voimassa myös aina, eikä pelkästään vapaa-ajalla.

Olen koonnut alle vertailuun Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen sekä Turvan tapaturmavakuutukset siltä osin, ovatko ne voimassa aina vai vaan vapaa-ajalla.

VakuutusyhtiöOnko vakuutus voimassa vapaa-ajalla vai aina?
FenniaVapaa-ajalla tai aina (valinnainen lisäturva)
If (mukaan lukien laaja turva)Vapaa-ajalla tai aina (valinnainen lisäturva)
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)Aina
PohjantähtiAina
Pohjola VakuutusAina
POP VakuutusAina
TurvaAina

Sekä Fennia että If antavat sinulle mahdollisuuden päättää itse, haluatko vakuutuksen olevan aina voimassa vai vain vapaa-ajalla.

Oikeus valita turvan kattavuus on toisaalta hyvä, koska mikäli olet työsuhteessa, työnantaja vakuuttaa sinut lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella työssä tapahtuvien tapaturmien varalta.

Koska työtapaturmavakuutus on hyvin rajattuja poikkeustilanteita lukuun ottamatta pakollinen, sinulla on sitä kautta tapaturmavakuutus jo olemassa työajalle. Tällöin voit säästää vakuutusmaksussa valitsemalla mahdollisesti edullisemman tapaturmavakuutuksen, joka on voimassa vain vapaa-ajalla. Et suinkaan tarvitse kahta tapaturmavakuutusta kattamaan työajalla tapahtuvia tapaturmia.

Työtapaturmavakuutuksessa kannattaa kuitenkin olla tarkkana etätöiden osalta.

Työnantajan lakisääteinen vakuutus kattaa kyllä myös etätyön aikana tapahtuneita tapaturmia, kuten jos esimerkiksi kaadut tuolilta ja lyöt pääsi liian unettavan Teams-palaverin aikana. Tällainen vahinko siis käsiteltäisiin työnantajan ottamasta vakuutuksesta.

Mikäli sen sijaan nouset etätyöpisteeltä hakemaan kahvia ja liukastut lattialle jääneeseen lapsen leluun, työnantajan lakisääteinen vakuutus ei korvaa kyseistä tapaturmaa, koska se ei ole tapahtunut työssä.

Tällaisen tapaturman korvaamiseksi tulee olla joko itse otettu aina voimassa oleva tapaturmavakuutus tai vaihtoehtoisesti työnantajan tarjoama vapaaehtoinen vapaa-ajan tapaturmavakuutus.

Etätöiden yleistyessä monet työnantajat ovat laajentaneet lakisääteistä työtapaturmavakuutusta siten, että se kattaa myös työntekijän vapaa-ajalla aiheutuvia tapaturmia. Tämä pätee erityisesti tietotyötä tekeville, koska etätöitä tehdään paljon ja työntekijöistä halutaan pitää huolta.

Kyseessä ei kuitenkaan ole pakollinen vakuutus, joten vakuutusturvan sisältö kannattaa varmistaa työnantajalta eikä luottaa siihen, että turvaa on laajennettu sen pakollisesta vähimmäistasosta.

Toisaalta jos työnantaja on hankkinut kyseiset turvan, parhaimmillaan et silloin tarvitse lainkaan erillistä tapaturmavakuutusta, koska se kattaa sinut myös vapaa-ajalla.

Toisaalta vain sinä olet työnantajasi vakuutuksen piirissä. Mikäli sinulla on siis perhettä tai alaikäisiä lapsia, jotka haluat vakuuttaa, heille tulee ottaa joko erillinen vakuutus tai sitten perheen tapaturmavakuutuksessa joutuu maksamaan osittaisesta tuplaturvasta.

Mikä on paras auton kaskovakuutus? Kaskovakuutukset vertailussa 2024.

Mikä on tapaturmavakuutuksen omavastuu?

Moni vakuutusyhtiö tarjoaa tapaturmavakuutusta ilman omavastuuta, jolloin et joudu maksamaan sen hoitokuluista itse mitään. Osa vakuutusyhtiöstä tarjoaa mahdollisuutta määritellä omavastuutaso itse, jolloin sen voi valita vapaasti itse esimeriksi 0 ja 500 euron väliltä.

Vaikka tapaturman hoitokuluista ei vähennettäisi omavastuuta, muista korvauksista omavastuu saatetaan vähentää. Esimerkiksi tapaturman aiheuttaman työkyvyttömyyden osalta saatetaan vähentää erillinen omavastuu.

Alla vertailussa vuodelta 2024 Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen sekä Turvan tapaturmavakuutuksien omavastuut.

VakuutusyhtiöTapaturmavakuutuksen omavastuu
Fennia0 €
If (mukaan lukien laaja turva)0 €
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)0 €
Pohjantähti0 €
Pohjola Vakuutus0 – 500 €
POP Vakuutus0 €
Turva0 €

Mikä vakuutus antaa parhaan turvan äidille ja lapselle raskausaikana?

Mikä on pysyvän haitan korvaus tapaturmavakuutuksesta?

Pysyvän haitan korvaus perustuu yllä todetun mukaisesti haittaluokka-arvioon. Vakuutuskirjalle merkityn täyden korvauksen saa silloin, mikäli pysyvän haitan luokaksi todetaan suurin, eli 20.

Mikäli haittaluokka on tätä pienempi, esimerkiksi 10, korvauksen määrä on silloin puolet vakuutuskirjalle merkitystä vakuutusmäärästä.

Alla vertailussa vuodelta 2024 Fennian, Ifin, LähiTapiolan, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen sekä Turvan tapaturmavakuutuksien pysyvien haittojen enimmäiskorvausmäärät.

VakuutusyhtiöKorvaako pysyvän haitan?Korvausmäärä
FenniaKyllä50 000 €
If (mukaan lukien laaja turva)Kyllä80 000 €
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)Kyllä100 000 – 200 000 €
PohjantähtiKyllä50 000 – 300 000 €
Pohjola VakuutusKyllä100 000 €
POP Vakuutus(Valinnainen turva)0 – 200 000 €
Turva(Valinnainen turva)100 000 – 300 000 €

Mitä tapaturmavakuutus maksaa vuonna 2024?

Tapaturmavakuutuksen hinta on aina yksilöllinen.

Hintaan vaikuttavat muun muassa:

 • Ikä
 • Vakuutusturvan laajuus (pelkkä tapaturmavakuutus tai mahdollisen sairauskuluvakuutuksen tai urheilulaajennuksen ottaminen)
 • Omavastuutaso (korkeampi omavastuu laskee vakuutuksen hintaa), ja
 • Korvausmäärä (mitä suuremman korvausmäärän valitset, sitä enemmän vakuutus maksaa)

Alla helmikuussa 2024 tehty hintavertailu eri yhtiöiden tapaturmavakuutuksista. Hintavertailu perustuu 35-vuotiaan miehen vakuutustarjouksiin.

Vakuutukset saattavat olla edullisempia, mikäli tarjous haetaan nuoremmalle. Toisaalta vakuutus voi olla merkittävästikin kalliimpi, mikäli tarjouksia pyytää vanhempi tai jopa jo eläkkeellä oleva.

VakuutusyhtiöTapaturmavakuutuksen hintaHinta urheilulaajennuksen kanssa
Fennia111 €268 €
If (mukaan lukien laaja turva)85 €196 €
LähiTapiola (mukaan lukien laaja turva)154 €
Pohjantähti90 €90 – 601 € (riippuu vakuutettavista lajeista)
Pohjola Vakuutus146 €
POP Vakuutus79 €
Turva125 €

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?