Auton ilkivalta – Kasko, korvaukset ja omavastuu

Auton ilkivalta – Kasko, korvaukset ja omavastuu

Kaskovakuutus voi korvata ajoneuvollesi tehdyn ilkivallan, mutta kaikki kaskovakuutukset eivät kata lainkaan ilkivaltavahinkoja. Lisäksi jos vahinko on aiheutettu tuntemattomaksi jääneellä ajoneuvolla, vakuutuksessasi tulee olla erillinen pysäköintiturva, jotta saat korvauksia.

Tässä artikkelissa käyn läpi auton ilkivallan korvaukset kaskovakuutuksesta, korvauksiin liittyvät rajoitusehdot sekä niihin sovellettavan omavastuun.

Kaskovakuutuksesta korvattavat ilkivaltavahingot

Kaskovakuutus on ajoneuvon vapaaehtoinen vakuutus, joka voi kattaa monenlaisia autosi vahinkoja, kuten esimerkiksi ilkivallasta aiheutuneet vauriot. Yleisesti ottaen se voi kattaa esimerkiksi naarmut, ikkunoiden rikkomiset, töhrimiset ja muut tahallaan aiheutetut vahingot.

Ilkivaltavahinkojen korvattavuus kaskovakuutuksesta. Fennia, If, LähiTapiola, Pohjantähti, Pohjola Vakuutus, POP Vakuutus ja Turva. Kaskovakuutukset vertailussa 2024.
Ilkivaltavahinkojen korvattavuus kaskovakuutuksesta. Fennian, Ifin, LähiTapiolaa, Pohjantähden, Pohjola Vakuutuksen, POP Vakuutuksen ja Turvan kaskovakuutukset vertailussa 2024.

Kaikki kaskovakuutukset eivät kuitenkaan korvaa ilkivaltavahinkoja. Alla vertailussa suurimpien vakuutusyhtiöiden kaskovakuutukset ilkivaltavahinkojen.

Listauksesta on todettavissa, että vain ilkivaltavakuutus kuuluu melkein kaikkiin kaskovakuutuksiin oletuksena. On kuitenkin syytä olla tarkkana, mikäli sinulla on Fennian Osakasko, Pohjantähden Tähtiturva tai Pohjola Vakuutuksen Osakasko, sillä ilkivaltavakuutus ei kuulu vakuutukseen, ellet ole erikseen valinnut sitä vakuutusta hankkiessasi.

Mikäli ilkivaltavakuutus kuuluu kaskovakuutukseesi, siitä voidaan korvata esimerkiksi seuraavia vahinkoja:

 1. Autoasi on naarmutettu tahallaan
 2. Siihen on piirretty tai käytetty spraymaalia
 3. Ikkunalasi on rikottu tai kolhittu
 4. Autoosi on tarkoituksellisesti potkittu tai heitetty jalkapalloa tai muita esineitä

Moottoripyörän kaskovakuutukset eivät ole yhtä kattavia, kuin auton kaskovakuutukset. Olen laatinut moottoripyörien kaskovakuutuksesta oman vertailun.

Varmista moottoripyörän korvaukset 1.1.2024

Millaisia ilkivaltavahinkoja kaskovakuutus ei korvaa?

Toisin kuin arkijärjellä voisi kuvitella, ilkivaltavakuutuksista ei korvata kaikenlaisia ajoneuvollesi aiheutettuja vahinkoja, vaikka ne kuulostavat ilkivallalta. Käyn alla läpi viisi yleistä rajoitusehtoa, jotka löytyvät joko kaikista kaskovakuutuksista tai ainakin suurimmasta osasta vakuutuksia.

A) Ilkivaltaa ei ole ollut tahallista

Esimerkiksi Ifin kaskovakuutuksen ehdoissa todetaan ilkivaltavahingoista seuraava:

If kaskoehdot AUT 640.30, voimassa 18.3.2023 alkaen, ehto 3.4

”Ilkivaltaturvasta korvataan äkillinen ja ennalta arvaamaton välitön esinevahinko, jonka syynä on tahallinen vahingonteko.”

Ilkivaltavakuutuksesta ei siten korvata esimerkiksi jalkapallon osumaa tai muitakaan kolhuja, ellet voi osoittaa, että kyse on ollut tahallinen teko. Esimerkiksi viereiseltä jalkapallokentältä lentäneen pallon aiheuttamat kolhut eivät ole tahallaan aiheutettuja, ellei jalkapalloa ole tarkoituksellisesti potkittu autoasi kohti.

Se, että joku on kolhinut ajoneuvoasi, ei siis valitettavasti tarkoita sitä, että teon on täytynyt olla tahallaan aiheutettu. Suurin osa auton ilkivaltavahingoista aiheutuu huolimattomuudesta, eikä vahingon aiheuttaja ole tarkoittanut vahingoittaa autoasi. Huolimattomuudesta aiheutetut vahingot jäävät korvaamatta ilkivaltavakuutuksesta.

FINE-050328

Henkilöautoon oli ilmestynyt vaurioita sen vasemmalle puolelle. Vahinkotapahtuma oli ollut 15.3.2022 klo 20.00 jälkeen, mutta ennen 16.3.2022 klo 19.45, jolloin asiakas havaitsi vahingon. Vahinkopaikka oli asiakkaan asunnon läheinen parkkialue.

Auton omistajan mielestä jäljet oli aiheuttanut jokin ulkopuolinen tekijä, esimerkiksi toisen auton ovi parkkipaikalla. Hänen mielestään kaikki ajoneuvon ilmoitetut jäljet ovat voineet tulla samasta tapahtumasta, esimerkiksi ilkivalta- tai murtoyritystilanteesta.

Vakuutusyhtiö kieltäytyi korvaamasta vahinkoa, koska ajoneuvon vauriot eivät viitanneet siihen, että ne olisi aiheutettu tahallisesti autoa vahingoittaen tai murtautumistarkoituksessa. Oven reunan vääntäminen työkalulla murtautumistarkoituksessa aiheuttaisi huomattavat vääntymät ja maalivauriot, jollaisia ei kuitenkaan ollut todettu ajoneuvon tarkastuksessa.

Vakuutuslautakunta totesi muun ohella, että vauriojäljet eivät olleet sellaisia, mitä tyypillisesti voi syntyä, kun autoa vahingoitetaan tahallisesti tai kun siihen yritetään murtautua. Vauriot olivat todennäköisemmin seurausta oven sulkemisesta siten, että jokin esine on ollut oven välissä.

Lautakunta päätyi katsomaan, että auton vasemman etu- ja takaovien välisessä kohdassa olevien vauriojälkien ei ollut osoitettu aiheutuneen tahallisen ilkivallanteon tai varkauden taikka murron yrityksen seurauksena, eikä se suosittanut muutosta vakuutusyhtiön kielteiseen päätökseen.

Tahallisuus voidaan osoittaa esimerkiksi valvontakameran tallenteella, mikäli siitä nähdään ilkivallan olleen tarkoituksellista tai jos vahingon aiheuttaja suhtautuu poikkeuksellisen välinpitämättömästi ajoneuvollesi aiheutuvan vahingon vaaraan tai toistaa menettelyään. Näin voi käydä esimerkiksi silloin, mikäli pysäköidyn autosi vieressä pelataan jalkapalloa ja jalkapalloa potkitaan tarkoituksella autosi kylkeen.

Vakuutusyhtiöt muuttavat vakuutusehtojaan säännöllisen väliajoin, joten viimeisin tieto vakuutusturvasta kannattaa tarkastaa aina uusimmasta vakuutusjuristin kaskovakuutusvertailusta.

Juristin autovakuutusvertailu-1.1.2024

B) Ilkivalta on aiheutettu toisella ajoneuvolla

Ilkivaltavakuutuksesta jää korvaamatta myös toinen, erittäin yleinen vahinkotyyppi, nimittäin toisella autolla aiheutetut vahingot.

Esimerkiksi Ifin kaskovakuutuksen ehdoissa (AUT 640.30, voimassa 18.3.2023 alkaen) todetaan ilkivaltavahingoista seuraava:

If kaskoehdot AUT 640.30, voimassa 18.3.2023 alkaen, ehto 3.4

”Ilkivaltaturvasta ei korvata vahinkoa, joka on aiheutettu toisella ajoneuvolla.”

Mikäli autosi ilkivalta on aiheutettu toisella ajoneuvolla, vahinkoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta. Tämän rajoituksen vuoksi hyvin moni ilkivaltainen vahinko jää korvaamatta, koska se on aiheutettu joko toisen ajoneuvon ollessa liikkeellä taikka pysäköitynä, esimerkiksi avaamalla oven ja kolhimalla sinun autoasi. Sillä ei ole merkitystä, että vahingon aiheuttanut ajoneuvo on ollut pysähtyneenä, kun vahinko on aiheutettu.

FINE-040520

Auton omistajan oli tehnyt rikosilmoituksen ajoneuvon vahingoittamisesta 25.3.2017. Vakuutusyhtiölle tehdyn vahinkoilmoituksen mukaan ajoneuvoon olisi törmätty tuntemattomaksi jääneellä toisella ajoneuvolla ja lisäksi omistaja epäili myös ilkivaltaa. Omistaja haki vakuutusyhtiöltä korvausta autolle aiheutetusta vahingosta ilkivaltavahinkona.

Vakuutusyhtiö ei suostunut korvaamaan vahinkoa ilkivaltavahinkona, koska sen mukaan vahinko oli aiheutettu toisella ajoneuvolla. Vahinko korvattiin kuitenkin omistajan kaskovakuutukseen sisältyneestä kolarointiturvasta, mutta vahinkotapahtuma vaikutti alentavasti ajoneuvon bonusluokkaan.

Vakuutuslautakunta totesi, että vahinkoja ei korvattu ilkivaltaturvasta, koska vauriot olivat toisen ajoneuvon aiheuttamia, eikä kyseisiä vahinkoja korvattu rajoitusehdon 4.3.2 perusteella. Lautakunta ei suosittanut muutosta vakuutusyhtiön päätökseen.

Tuntemattoman ajoneuvon aiheuttamat vahingot voidaan kuitenkin korvata erillisestä pysäköintivakuutuksesta, mikäli sinun kaskovakuutukseesi kuuluu kyseinen turva. Olen laatinut kattavan kaskovakuutuksien vertailun, jossa käyn tätäkin asiaa tarkemmin läpi.

Mikäli vakuutusyhtiön korvauspäätös on kielteinen, voit aina kysyä asiaan juristin ilmaista arviota.

C) Et pysty osoittamaan vahingon tapahtumispaikkaa ja tapahtuma-aikaa riittävän tarkasti

Korvauksien saamisen edellytyksenä on, että pystyt määrittelemään vahinkotapahtuman ajankohdan ja paikan riittävän tarkasti. Vakuutuksesta ei makseta korvauksia, mikäli et pysty näyttämään molempia riittävällä tarkkuudella vakuutusyhtiölle.

Esimerkiksi tilanteessa, jossa autosi on ollut käyttämättömänä samassa parkkiruudussa puoli vuotta, ja sitä noutaessasi huomaat ovessa spraymaalia, ei välttämättä täytä edellytystä tapahtuma-ajan riittävästä määrittelemisestä.

Sen sijaan, jos sama vahinko tapahtuu yön tai pitkän viikonlopun aikana ja huomaat sen heti seuraavan kerran autollesi mennessä, vakuutusyhtiö ei voi jättää vahinkoa korvamaatta sen perusteella, ettet tiedä minuutilleen vahingon tapahtuma-ajankohtaa. Olennaista on, että todennäköinen tapahtuma-aika voidaan jotenkin todistaa vakuutusyhtiölle.

Ilkivaltavakuutus ei korvaa vahinkoa myöskään silloin, mikäli et tiedä, missä vahinko on tapahtunut. Esimerkiksi käytyäsi ostoksilla monessa eri kaupassa useana eri päivänä huomaat ovessa syvän viiltojäljen, mutta et ole varma, onko kyseessä uusi vaurio vai tuliko se vain paremmin näkyviin käytyäsi autopesulla kaksi viikkoa sitten.

Vakuutusyhtiön tulee kuitenkin korvata vahinko, jos pystyt riittävän hyvin yksilöimään, missä sen on täytynyt aiheutua.

D) Ilkivaltaa on tehty esimerkiksi auton varkauden yhteydessä

Ilkivaltavahinkoja ei korvata myöskään tapauksissa, joissa ilkivalta liittyy esimerkiksi ajoneuvon varkauteen, luvattomaan käyttöön tai ryöstöön. Esimerkiksi Fennian kaskovakuutusehdoissa todetaan seuraavaa:

Fennia kaskovakuutusehdot (voimassa 1.1.2023 alkaen) ehto 4.3.2

”vakuutus ei korvaa, kun:
– vahinkoon on syynä varkaus, moottorikulkuneuvon käyttövarkaus, luvaton käyttö, petos, kavallus, ryöstö tai näiden yritys ja vahinko on sattunut tällaisten tekojen aikana, jälkeen tai seurauksena”

Mikäli autoasi vahingoitetaan yllä lueteltujen vahinkotapahtumien yhteydessä, vahinkoa ei korvata ilkivaltavakuutuksesta. Se ei kuitenkaan tarkoita, etteikö vahinkoa korvattaisi lainkaan vakuutuksesta, vaan esimerkiksi ajoneuvon varkauksia korvataan varkauksia koskevasta vakuutusturvasta.

Kaikkia ilkivaltavakuutuksen ulkopuolelle rajattuja vahinkoja ei kuitenkaan korvata vakuutuksesta. Esimerkiksi mikäli sinua huijataan luovuttamaan ajoneuvon avaimet toiselle henkilölle ajoneuvon kaupan yhteydessä, mutta et saa sinulle luvattuja rahoja ja rikollinen vahingoittaa autoasi myöhemmin, kyse ei ole vakuutuksesta korvattavasta vahingosta.

Miten korottaa auton lunastuksen korvausmäärää?

E) Auton sisustus tai lisävarusteet ovat vahingoittuneet sisältä päin tehdystä ilkivallasta, kun autoa ei ollut lukittu tai se ei ole ollut lukitussa tilassa

Ilkivaltavahinkona ei korvata vahinkoja, jotka on aiheutettu lukitsemattoman ajoneuvon sisältä. Esimerkiksi LähiTapiolan kaskovakuutusehdoissa todetaan seuraavaa:

LähiTapiola kaskovakuutus henkilöasiakkaalle (voimassa 1.6.2023 alkaen), ehto 3.6

”ilkivaltavakuutuksesta ei korvata
– lukitsemattoman ajoneuvon sisällä tapahtuvia vahinkoja, ellei ajoneuvo ole lukitussa säilytyssuojassa, johon vain samassa taloudessa asuvilla on avain”

Ajoneuvon tulee olla joko lukittuna tai jos sen ovet ovat auki, lukitussa tilassa, jotta sen sisältä päin tai sisälle tehtyjä ilkivaltavahinkoja voidaan korvata.

Yhteenvetona voi todeta, että ilkivaltavakuutuksesta ei tyypillisesti korvata seuraavia vahinkoja:

 1. joissa et voi todistaa vahinkoa tahallaan aiheutetuksi,
 2. jotka on aiheutettu toisella ajoneuvolla, oli se sitten liikkeellä tai pysähtyneenä,
 3. joissa et pysty osoittamaan vahingon tapahtuma-aikaa ja -paikkaa,
 4. jotka tapahtuvat esimerkiksi auton varkauden yhteydessä tai
 5. jotka on aiheutettu auton sisäpuolelle tai sisäpuolelta mikäli auto ei ole ollut lukittuna tai lukitussa tilassa.

Kaskovakuutuksesta korvauksien hakeminen ilkivaltavahingoissa

Ilkivaltatapauksessa on syytä aina tehdä välittömästi vahinkoilmoitus vakuutusyhtiölle. Ilmoituksessa kannattaa kuvata tapahtuma ja vauriot mahdollisimman yksityiskohtaisesti sekä lisätä mukaan valokuvia vaurioista.

Vakuutusyhtiö edellyttää monesti, että ilkivallasta tulee tehdä rikosilmoitus poliisille eikä korvauksia välttämättä makseta, ellei ilmoitusta ole tehty. Vahinkokäsittelyä voi nopeuttaa tekemällä rikosilmoituksen heti vahingon tapahduttua sekä liittämällä vahinkoilmoitukseen mahdollisimman kattavat tiedot vahinkoilmoituksen mukaan.

Miten toimia, jos parkkipaikalla tapahtuu kolari?

Omavastuu ja korvaukset kaskovakuutuksessa

Useimmissa vakuutuksissa on omavastuu, eli summa, joka sinun pitää maksaa itse ennen kuin vakuutusyhtiö alkaa korvata vahinkoja. Omavastuu vaihtelee vakuutustyypin ja -yhtiön mukaan, mutta tyypillisesti ilkivaltavahinkojen omavastuu on sama kuin kaskovakuutuksen yleinen omavastuu. Se voi olla siten esimerkiksi 150, 250 tai 300 euroa.

Miten toimia, jos huomaat ilkivaltavahingon ajoneuvossasi?

 • Tiedustele mahdollisia silminnäkijöitä ja ota ylös heidän yhteystietonsa.
 • Tiedustele mahdollisia silminnäkijöitä ja ota ylös heidän yhteystietonsa.
 • Ota valokuvia vahingosta ja vahinkopaikasta.
 • Tee rikosilmoitus poliisille ja vahinkoilmoitus vakuutusyhtiöön, joka ohjeistaa vaurion korjaamisessa ja korvauksien hakemisessa.

Auton ilkivallasta aiheutuneet vauriot voivat olla turhauttavia, mutta kaskovakuutus voi tarjota suojaa ilkivaltavahinkoja vastaan. Ymmärtämällä vakuutuksen kattavuuden, korvausprosessin ja omavastuun suuruuden, voit varautua paremmin ja tiedät miten toimia, jos ilkivaltaa tapahtuu. Muista aina tarkistaa vakuutusehdot ja tehdä tarvittavat toimenpiteet vahinkojen minimoimiseksi ja korvausten saamiseksi.

Petteri Pitkämäki
Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, OTM

puh. 045 7833 2771

Vakuutusjuristi Pitkämäki Oy on lakiasiaintoimisto, joka keskittyy yksityishenkilöiden vakuutusriitojen ratkaisuun. Hoidan kuluttaja-asiakkaiden vakuutusriitoja laaja-alaisesti eri vakuutuslajeissa ja varmistan, että saat aina vakuutusehtojen mukaisen korvauspäätöksen.

EIKÖ VAKUUTUSYHTIÖ KORVANNUT VAHINKOA?